Konular

• Malzeme Bilimi
• Ormancılık


Makaleler

F. ÖZDEMİR, D. RAMAZANOĞLU, A. TUTUŞ
Akıllı Malzemeler için Biyomimetik Yüzey Tasarımları, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2018)
F. ÖZDEMİR, D. RAMAZANOĞLU, A. TUTUŞ
Göknar Odunun Yüzey Kalitesi Üzerine Yaşlandırma Süresi, Zımparalama ve Kesit Yönü Etkisinin Araştırılması, Journal of Bartin Faculty of Forestry, (2018)
F. Özdemir, D. Ramazanoğlu, H. Özyurt, E. Dalgıç, A. Tutuş
Ceviz kaplamalarının renk ve yüzey pürüzlülüğü üzerine pH etkisinin araştırılması, Turkish Journal of Forestry, (2018)
F. Özdemir, A. Çot, H. Alma
Odun plastik kompozit malzemelerin termal ve ısı iletkenliği özelikleri üzerine sepiolit mineralinin etkisi, Turkish Journal of Forestry, (2018)
F. ÖZDEMİR, H. ÖZYURT, E. DALGIÇ, D. RAMAZANOĞLU, A. TUTUŞ
Muskovit Minerali Eklenerek Üretilen Yüksek Yoğunluklu Lif Levhaların (HDF) Yüzey Kalitesinin Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2018)
F. ÖZDEMİR, E. ALTUNTAŞ, A. ÇOT, A. TUTUŞ
ISIL İŞLEM YAPILMIŞ MDF LEVHALARA UYGULANAN YAŞLANDIRMA TESTİNİN YÜZEY KALİTESİ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ, TURKISH JOURNAL OF FOREST SCIENCE, (2018)
F. Özdemir, A. Ayaz
Yüzey kaplamasında kullanılan bazı yanmayı geciktirici kimyasalların orta yoğunluklu lif levhanın yanma özellikleri üzerine etkileri, Turkish Journal of Forestry, (2017)
F. ÖZDEMİR, E. ALTUNTAŞ, A. ÇOT, A. TUTUŞ
Termal Olarak Sıkıştırılmış Ceviz Kaplama Levhaların Yüzey Kalitesindeki Değişimlerin Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
F. ÖZDEMİR, A. AYAZ
Yüzey kaplamasına eklenen amonyum fosfat ve borik asidin yanma direnci üzerine etkisinin araştırılması, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2017)
F. ÖZDEMİR, S. YILDIRIM
ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ ORTA YOĞUNLUKLU LİF LEVHANIN(MDF) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ARAŞTIRMA, TURKISH JOURNAL OF FOREST SCIENCE, (2017)