Kabul Edilmiş Makaleler

  • Denizli Güneydoğusundaki (GB Türkiye) Kömürlerin Hidrokarbon Türetme Potansiyeli ve Biyomarker Özellikleri
    Demet Koralay 4 Ara 2017
  • Çevresel kenar çatlağı içeren rijit uçlu eksenel simetrik sonlu silindir
    AYŞE RUŞEN DURUCAN 20 Ara 2017
  • KAHRAMANMARAŞ’IN BAZI MAHALLELERİNDE OLUŞAN ATIK PİL MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
    Mehmet Hakan MORCALI, BEKİR KARADENİZ