Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme
Türkiye’de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme

Furkan DİNÇER [1]


Dünyamızda ana gündem maddesi olan ve uzun yıllar daha gündemde kalacak olan enerji, dünya için olduğu gibi ülkemiz için de çok önemli bir sorundur. Ülkemiz, enerjide büyük oranda dışa bağımlı olarak her yıl milyarlarca dolar harcayarak enerji ithal etmektedir. Ülkemizin fosil enerji kaynakları bakımından yetersiz olması ülkemizi yeni enerji kaynakları arayışına zorlamıştır. Araştırmacılar mevcut enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması için çalışmalar yaparken bir yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarında da çözüm arayışları için özveriyle çalışmaktadırlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, ülkemiz için en baskın enerji üretim kaynakları arasındadır. Ülkemiz, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde; bir hayli ilerlemiş, büyük ölçekte güneşten elektrik enerjisi üretimi yapabilen Avrupa Birliği ülkelerinden çok daha yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir kısmı, tüketicileri güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde bilinçlendirme çalışmaları yaparak birçok teşvik mekanizmalarıyla çeşitli imkânlar sunmaktadır ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır. Ülkemizde bu çalışmalar yeterli ölçüde yapılamamaktadır. Bu çalışmada özellikle ülkemizin güneş enerjisi potansiyelini dikkate alıp Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırmalı bir analiz ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde maliyet analizleri yapılmıştır.

Dünyamızda ana gündem maddesi olan ve uzun yıllar daha gündemde kalacak olan enerji, dünya için olduğu gibi ülkemiz için de çok önemli bir sorundur. Ülkemiz, enerjide büyük oranda dışa bağımlı olarak her yıl milyarlarca dolar harcayarak enerji ithal etmektedir. Ülkemizin fosil enerji kaynakları bakımından yetersiz olması ülkemizi yeni enerji kaynakları arayışına zorlamıştır. Araştırmacılar mevcut enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması için çalışmalar yaparken bir yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarında da çözüm arayışları için özveriyle çalışmaktadırlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, ülkemiz için en baskın enerji üretim kaynakları arasındadır. Ülkemiz, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde; bir hayli ilerlemiş, büyük ölçekte güneşten elektrik enerjisi üretimi yapabilen Avrupa Birliği ülkelerinden çok daha yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir kısmı, tüketicileri güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde bilinçlendirme çalışmaları yaparak birçok teşvik mekanizmalarıyla çeşitli imkânlar sunmaktadır ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır. Ülkemizde bu çalışmalar yeterli ölçüde yapılamamaktadır. Bu çalışmada özellikle ülkemizin güneş enerjisi potansiyelini dikkate alıp Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırmalı bir analiz ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde maliyet analizleri yapılmıştır
Güneş Enerjisi, Avrupa Birliği, Elektrik, Güç Üretim
 • Kumar, A., Kumar, K., Kaushik, N., Sharma, S., Mishra, S.: “Renewable energy in India: Current status and future potentials”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, (8), October 2010, pp. 2434-2442.
 • Čeřovský, Z., Mindl, P.: “Hybrid Electric Cars, Combustion Engine driven cars and their Impact on Environment”, SPEEDAM 2008 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, pp. 739 – 743.
 • Wai, R., J., Wang, W., H., Lin, C., Y.: “High- Performance Stand-Alone Photovoltaic Generation System”, IEEE Transactions On Industrial Electronics, 55, (1), January 2008. 4.
 • Müller-Steinhagen, H., Malayeri, M., R.,
 • Watkinson, A., P.: “Heat Exchanger Fouling:
 • Environmental Impacts”, Heat Transfer
 • Engineering, 30, (10–11), 2009, pp. 773–776.
 • Güler, Ö.: “Wind energy status in electrical energy production of Turkey”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, (2), February 2009, pp. 473- 478.
 • Özgöçmen A., Güneş Pilleri Kullanarak Elektrik Üretimi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2007, Ankara.
 • Kutlu S., Güneş Tarlası İle Elektrik Enerjisi Üretimi ve SDÜ Kampüs Alanında Bir Uygulama Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2002, Isparta.
 • Akpınar, A., Kömürcü, M., İ., Kankal, M., Özölçer, İ., H., Kaygusuz, K.: “Energy situation and renewables in Turkey and environmental effects of energy use”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12, (8), October 2008, pp. 2013- 2039.
 • Özgöçmen, A.: “Electricity Generation Using Solar Cells”, Gazi University in Turkey, MSc Thesis, May 2007.
 • Research and Development on Renewable Energies: ‘A Global Report on Photovoltaic and Wind Energy’, International Science Panel on Renewable Energies, ISPRE (2009), Paris.
 • http://www.solarbuzz.com/marketbuzz2010- intro.htm, Erişim Tarihi: 10.19.2010.
 • Republic of Turkey Prime Ministry, Investment Support and Promotion Agency of Turkey: Turkish Environmental Technologies & Renewable Energy Industry Report”, www.invest.gov.tr, August 2010, pp. 1 – 28.
 • Gümüş, B., Tüzün, M., N.: “Kentlerde Enerji Verimliliği, Van İlinin Enerji Üretim Potansiyeli ve Elektrik Enerjisi Problemleri”, Van Kent Sempozyumu, 1-3 Ekim 2009, sayfa: 301 – 320, Van.
 • Altaş İ. H., Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri, Enerji, Elektrik, Elektromekanik-3e, Nisan 1998, Sayı 47, Sayfalar:66-71, Bileşim yayıncılık A.Ş., İstanbul.
 • Perdahçi C., Güneş Pillerinin Çatı Dizaynında Kullanılması, III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 2005, Mersin.
 • Gençoğlu, M. T., Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye Açısından Önemi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14/2, 57-64, Aralık, 2002.
 • Küpeli A. Ö., Güneş Pilleri ve Verimleri, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2005.
 • Varınca K. B., Gönüllü M. T., Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli Ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi Ve Yaygınlığı Üzerine Bir Araştırma, I. Ulusal Güneş Ve Hidrojen Enerjisi Kongresi 21-23 Haziran 2006, Eskişehir. 19. http://www.eie.gov.tr/turkce/YEK/gunes/tgunes.ht ml, (07.02.2010).
 • Çolak, İ., Bayındır, R., Demirtaş, M.: “Türkiye’nin Enerji Geleceği”, Tübav Bilim Dergisi, 2008. 1, (2), sayfa: 36 – 44.
 • Suri M., Huld T. A., Dunlop E. D., Ossenbrink H. A., Potential of solar electricity generation in the European Union member states and candidate countries, Solar Energy, 81, (10), pp.s 1295-1305, October 2007. 22. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/pvgis _solar_optimum_TR.png, Erişim Tarihi: 08.02.2010.
 • Demircan N., Alakavuk Z., Fotovoltaik Prensibiyle Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul. 24. http://www.kobifinans.com.tr/tr/sektor/2180506/22 823, Erişim Tarihi: 08.02.2010.
 • Yorkan A., Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası ve Türkiye’ye Etkileri, Bilge Strateji, 1, (1), Güz 2009.
 • Kulözü N., Yenilenebilir Enerji Politikaları: Fransa Örneği, III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 2005, Mersin.
 • Nowak, S. Aulich, H. Bal, J.L. Dimmler, B. Garnier, A. Jongerden, G. Luther, J. Luque, A. Milner, A. Nelson, D. Pataki, I. Pearsall, N. Perezagua, E. Pietruszko, S. Rehak, J. Schellekens, E. Shanker, A. Silvestrini, G. Sinke, W. Willemsen, H: ‘The European Photovoltaic Technology Platform’, IEEE Photovoltaic Energy Conversion Conferences, 2, May 2006, pp. 2485 – 2489.
 • Durak M., Avrupa Birliği Ülkelerinde
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Açısından Küçük HES’ler ve Rüzgar Enerjisi Yatırımlarına Verilen Teşvikler, Meteoroloji Mühendisliği Dergisi, 2005.
 • Gürbüz A., Enerji Piyasası İçerisinde Yenilenebilir (Temiz) Enerji Kaynaklarının Yeri Ve Önemi, 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (Iats’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.
 • Çolak İ., Bayindir R., Sefa İ., Demirbaş Ş., Ergen H., “Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı”, III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 19-21 Ekim 2005, Mersin.
 • http://www.epia.org/policy/national- policies/germany/german-pv-market.html, Erişim Tarihi: 14.03.2010.
 • Kaya D., Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması, TUBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, 11.05.2006, ETKB-Ankara.
 • Kalogirou, S., Solar Energy Engineering:
 • Processes and Systems, chapter 9, (Academic Press, June 2009), pp. 469-517.
 • http://www.solar-bazaar.com/gunes.asp?id=204, Erişim Tarihi: 07.02.2010.
 • Pamir A. N., Dünyada ve Türkiye’de Enerji, Türkiye’nin Enerji Kaynakları ve Enerji Politikaları, Metalürji Dergisi, Say: 134, Mayıs 2003.
 • http://www.esdalcollege.nl/eos/vakken/na/zonnecel. htm Erişim Tarihi: Ocak 2010.
 • The Institute of Energy Economics, Solar Photovoltaic Market Cost and Trends in EU, IEEJ, Japan, October 2006.
Primary Language en
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Furkan DİNÇER

Dates

Application Date : April 20, 2011
Acceptance Date : April 4, 2020
Publication Date : April 21, 2011

Bibtex @ { ksujes205292, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2011}, volume = {14}, pages = { - }, doi = {10.17780/ksujes.10191}, title = {Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme}, key = {cite}, author = {DİNÇER, Furkan} }
APA DİNÇER, F . (2011). Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 14 (1) , . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/19357/205292
MLA DİNÇER, F . "Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2011 ): <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/19357/205292>
Chicago DİNÇER, F . "Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme AU - Furkan DİNÇER Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 14 IS - 1 SN - -1309-1751 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme %A Furkan DİNÇER %T Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme %D 2011 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD DİNÇER, Furkan . "Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 / 1 (April 2011): - .
AMA DİNÇER F . Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme. KSU J. Eng. Sci.. 2011; 14(1): -.
Vancouver DİNÇER F . Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2011; 14(1): -.