Year 2015, Volume 18 , Issue 2, Pages 17 - 24 2015-12-24

Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi
Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi

Ö. Fatih KEÇECİOĞLU [1] , Mustafa TEKİN [2] , Ahmet GANİ [3] , Hakan AÇIKGÖZ [4] , Ahmet GEMCİ [5] , Mustafa ŞEKKELİ [6]


Gün geçtikçe artan insan nüfusuna paralel olarak elektrik enerjine olan ihtiyaç da artış göstermektedir. Artan bu elektrik enerjisi gereksinimini karşılamak için geleneksel enerji kaynaklarına ek olarak alternatif enerji kaynakları da son yıllarda sıkça kullanılır hale gelmiştir. Bu alternatif enerji kaynakları kullanılarak elektrik enerjisi elde eden sistemlere güneş enerji santralleri (GES), rüzgar enerji santralleri (RES) ve hidro elektrik santrallerin (HES) örnek olarak verilebilir. Enerji ihtiyacına ek olarak; harmonik, gerilim çökmesi, gerilim yükselmesi, fliker gibi üretilen enerjinin kalitesini temsil eden parametreler de artan teknolojiyle birlikte daha sık görülmekte ve önem arz etmektedir. Bu çalışmada ise; bir GES’in şebekeye bağlandığı noktanın OG tarafından bir şebeke analizörü vasıtasıyla ölçümler alınmış ve alınan bu veriler harmonik bozulma ve fliker açısından incelenmiştir. Bu incelemeler sonunda şebekede var olan tekil harmoniklerin sınır değerlerin altında kaldığı, akıma ait THB’nin belli zamanlarda kısa süreliğine sınır değerleri aştığı ve gerilime ait THB’nin gün boyunca sınırı aştığı görülmüştür. Fliker şiddetinin ise genel olarak sınır değerler içinde kaldığı görülmüştür.

Gün geçtikçe artan insan nüfusuna paralel olarak elektrik enerjine olan ihtiyaç da artış göstermektedir. Artan bu elektrik enerjisi gereksinimini karşılamak için geleneksel enerji kaynaklarına ek olarak alternatif enerji kaynakları da son yıllarda sıkça kullanılır hale gelmiştir. Bu alternatif enerji kaynakları kullanılarak elektrik enerjisi elde eden sistemlere güneş enerji santralleri (GES), rüzgar enerji santralleri (RES) ve hidro elektrik santrallerin (HES) örnek olarak verilebilir. Enerji ihtiyacına ek olarak; harmonik, gerilim çökmesi, gerilim yükselmesi, fliker gibi üretilen enerjinin kalitesini temsil eden parametreler de artan teknolojiyle birlikte daha sık görülmekte ve önem arz etmektedir. Bu çalışmada ise; bir GES’in şebekeye bağlandığı noktanın OG tarafından bir şebeke analizörü vasıtasıyla ölçümler alınmış ve alınan bu veriler harmonik bozulma ve fliker açısından incelenmiştir. Bu incelemeler sonunda şebekede var olan tekil harmoniklerin sınır değerlerin altında kaldığı, akıma ait THB’nin belli zamanlarda kısa süreliğine sınır değerleri aştığı ve gerilime ait THB’nin gün boyunca sınırı aştığı görülmüştür. Fliker şiddetinin ise genel olarak sınır değerler içinde kaldığı görülmüştür
 • [1]. R. Polikar, “The Story of Wavelets”, Physics and Modern Topics in Mechanical and Electical Engineering, N. Mastorakis (Eds.), World Scientific and Electrical Engineering Society, 1999.
 • [2]. Yılmaz, M., “Elektrik Sistem Tasarımında Harmoniklerin Giderilmesi İçin Bir Analiz” Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • [3]. Yalcın, T., Ozgonenel, O., “Deneysel Kip Çözümleme İle Güç Kalitesi Bozukluklarından Özellik Vektörü Çıkarımı” IEEE Conference Publications, Pages: 1-4, 2012.
 • [4]. Yıldırım, Ö., Erişti, B., Erişti, H., Ünal, S., Erol, Y., Demir, Y., “FPGA Tabanlı Bir Güç Kalitesi İzleme Sistemi” IEEE Conference Publications, Pages: 1292-1295, 2015.
 • [5]. Süslüoğlu, B., Gök, A., Özdemirci, E., “İzmir Bölgesinde Belli Noktalarda Fliker Durum Değerlendirmesi” 5. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, 2013.
 • [6]. Akmaz, D., Mamiş, M. S., “Ayrık Fourier Dönüşümü İle Güç Sistemlerinde Harmonik Analizi” IEEE Conference Publications, Pages: 1397-1400 , 2015.
 • [7]. Keçecioğlu, Ö.F., Tekin, M., Gani, A., Sarı, M., Şekkeli, M., “Endüstriyel Isı Santrallerinde Enerji Kalitesi Ölçümü ve Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği” 6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, 2015.
 • [8]. Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği, Ene rji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2012. [9]. PowerLogic™ ION7550/ION7650 Kullanım Kılavuzu.
 • [10]. Yılmaz, A. S., Keçecioğlu, Ö. F., Tekin, M., Özalp, A., Şekkeli, M., “Güç Kalitesi İçin Saha Çalışması: Kahramanmaraş Örneği” Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi, Akademik Platform, Sayfa: 22-34, Cilt: 2, Sayı: 3, 2014.
 • [11]. Tekin, M., Yılmaz, A. S., “Güç Sistem Harmoniklerinin Ayrık Hartley Dönüşümü İle Analizi” KSU-JES, Vol: 18, No:1, 2015.
 • [12]. İnan, A., Ermiş, N., “Ara Harmoniklerden Kaynaklanan Gerilim Kırpışmasının Aydınlatma Üzerindeki Etkileri” II. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu Ve Sergisi Bildirileri, 2003.
 • [13]. Kakilli, A., Tunçalp, K., Sucu, M., “Harmoniklerin Reaktif Güç Kompanzasyon Sistemlerine Etkilerinin incelenmesi ve Simülasyonu” Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi 20 (1), 109-115, 2008.
 • [14]. Acarkan, B., Kılıç, O., İnan, A., “Alçak Gerilimde Tek Fazlı Yükler İçin Harmonik Akım Sınırları” III. Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO, Sayfa: 84- 88, 2004.
 • [15]. Şekkeli, M., Yılmaz, A. S., “Bir Taş Kırma Tesisinde Güç Kalitesi Seviyesinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi” Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:15, Sayı:3, Sayfa: 317-323, 2009.
 • [16]. Tuğ, L., Yavuz, C., “Alçak Gerilimde Aktif Filtre ile Akım Harmoniklerinin Etkisinin Azaltılması” Akademik Platform, 2013.
Primary Language en
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ö. Fatih KEÇECİOĞLU

Author: Mustafa TEKİN

Author: Ahmet GANİ

Author: Hakan AÇIKGÖZ

Author: Ahmet GEMCİ

Author: Mustafa ŞEKKELİ

Dates

Application Date : December 20, 2015
Acceptance Date : March 31, 2020
Publication Date : December 24, 2015

Bibtex @ { ksujes205394, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {17 - 24}, doi = {10.17780/ksujes.41414}, title = {Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KEÇECİOĞLU, Ö. Fatih and TEKİN, Mustafa and GANİ, Ahmet and AÇIKGÖZ, Hakan and GEMCİ, Ahmet and ŞEKKELİ, Mustafa} }
APA KEÇECİOĞLU, Ö , TEKİN, M , GANİ, A , AÇIKGÖZ, H , GEMCİ, A , ŞEKKELİ, M . (2015). Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 18 (2) , 17-24 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/19367/205394
MLA KEÇECİOĞLU, Ö , TEKİN, M , GANİ, A , AÇIKGÖZ, H , GEMCİ, A , ŞEKKELİ, M . "Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2015 ): 17-24 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/19367/205394>
Chicago KEÇECİOĞLU, Ö , TEKİN, M , GANİ, A , AÇIKGÖZ, H , GEMCİ, A , ŞEKKELİ, M . "Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2015 ): 17-24
RIS TY - JOUR T1 - Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi AU - Ö. Fatih KEÇECİOĞLU , Mustafa TEKİN , Ahmet GANİ , Hakan AÇIKGÖZ , Ahmet GEMCİ , Mustafa ŞEKKELİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 24 VL - 18 IS - 2 SN - -1309-1751 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi %A Ö. Fatih KEÇECİOĞLU , Mustafa TEKİN , Ahmet GANİ , Hakan AÇIKGÖZ , Ahmet GEMCİ , Mustafa ŞEKKELİ %T Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD KEÇECİOĞLU, Ö. Fatih , TEKİN, Mustafa , GANİ, Ahmet , AÇIKGÖZ, Hakan , GEMCİ, Ahmet , ŞEKKELİ, Mustafa . "Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 / 2 (December 2015): 17-24 .
AMA KEÇECİOĞLU Ö , TEKİN M , GANİ A , AÇIKGÖZ H , GEMCİ A , ŞEKKELİ M . Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi. KSU J. Eng. Sci.. 2015; 18(2): 17-24.
Vancouver KEÇECİOĞLU Ö , TEKİN M , GANİ A , AÇIKGÖZ H , GEMCİ A , ŞEKKELİ M . Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2015; 18(2): 24-17.