Year 2015, Volume 18 , Issue 2, Pages 77 - 83 2015-12-28

Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direnci
Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması

Bekir BAL [1] , Zeynep GÜNDEŞ [2] , Elif AKÇAKAYA [3]


Bu çalışmada, kavak, kayın ve okaliptüs soyma kaplamaları ile beş tabakalı kontrplak levhaları üretilmiştir. Kontrplak levhalarının vida tutma direnci belirlenmiştir. Testler TS EN 13 446’da belirtilen esaslara göre yapılmıştır. Test örnekleri 15 x 50 x 50 mm (kalınlık x genişlik x uzunluk) ölçülerinde hazırlanmıştır. Test örnekleri 20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar klima edilmiştir. Testler, test örneklerinin yüzeyinde ve kenarlarında uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre, kayın kontrplağın vida tutma direnci diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Okaliptüs kontrplağın vida tutma direnci ise kavak kontrplağınkinden daha yüksek bulunmuştur. Yüzeye dik vida tutma direnci kenarlarda uygulananlara göre daha yüksek ölçülmüştür.  Vida tutma direnci ile kontrplağın yoğunluğu arasında güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışmada, kavak (Populus x euramericanaI-214), kayın (Fagusorientalis L.) ve okaliptüs (Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden) soyma kaplamaları ile beş tabakalı kontrplak levhaları üretilmiştir. Kontrplak levhalarının vida tutma direnci belirlenmiştir. Testler TS EN 13 446’da belirtilen esaslara göre yapılmıştır. Test örnekleri 15 x 50 x 50 mm (kalınlık x genişlik x uzunluk) ölçülerinde hazırlanmıştır. Test örnekleri 20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar klima edilmiştir. Testler, test örneklerinin yüzeyinde ve kenarlarında uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre, kayın kontrplağın vida tutma direnci diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Okaliptüs kontrplağın vida tutma direnci ise kavak kontrplağınkinden daha yüksek bulunmuştur. Yüzeye dik vida tutma direnci kenarlarda uygulananlara göre daha yüksek ölçülmüştür. Vida tutma direnci ile kontrplağın yoğunluğu arasında güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir
 • [1]. Anonim, (2012). “Milestones in the History of Plywood”, The Engineered Wood Association. APA, http://www.apawood.org/
 • [2]. Örs, Y., Çolakoğlu, G., Aydın, İ, Çolak S., (2002). “Kayın, okume ve kavak soyma kaplamalarından farklı kombinasyonlarda üretilen kontrplakların bazı teknik özelliklerinin karşılaştırılması”, Politeknik Dergisi, 5 (3): 257-265.
 • [3]. Çolakoğlu, G.,(1996), “Tabakalı Ağaç Malzeme Teknolojisi Ders Notları (Yayınlanmamış)” KTÜ, Orman Fakültesi, Trabzon.
 • [4]. Özen, R.,(1981). “Çeşitli Faktörlerin Kontrplağın Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Yaptığı Etkilere İlişkin Araştırmalar”, KTÜ, Orman Fakültesi Yayınları, Fakülte yayın No:120, S:168. Trabzon.
 • [5]. Çolakoğlu, G.,(1993),“Kontrplak Üretim Şartlarının Formaldehit Emisyonu ve Teknik Özelliklere Etkisi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • [6]. Bal, BC, (2011), “Okaliptüs grandis (Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden) odununun fiziksel ve mekanik özellikleri ve lamine ağaç malzeme üretiminde kullanılması üzerine araştırmalar”, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Kahramanmaraş.
 • [7]. Bal BC, Bektaş I (2012a),“The effects of some factors on the impact bending strength of laminated veneer lumber”, BioResources 7(4): 5855-5863.
 • [8]. Bal, B. C., Bektaş, I. (2012b),“Kayın, kavak ve okaliptüs kaplamalarından üretilen kontrplakların bazı fiziksel özellikleri”, SDÜ Orman fakültesi dergisi, 13 (1): 143-149.
 • [9]. Bal, B. C., Bektaş, İ., Mengeloğlu, F., Karakuş, K., & Demir, H. Ö. (2015),“Some technological properties of poplar plywood panels reinforced with glass fiber fabric”. Construction and Building Materials, 101(1), 952-957.
 • [10]. Şahin, A.,(1998).“Okaliptüs odunundan üretilen kontrplakların bazı teknolojik özellikleri üzerine tomruk buharlama süresinin etkisi”, Yüksek lisans tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • [11]. Çolak, S., Aydın, İ., Çolakoğlu, G., (2003),“Okaliptüs ağacının farklı yüksekliklerinden alınan tomruklardan üretilmiş kontrplakların bazı mekanik özellikleri”, DOA dergisi, Sayı:9, 2003, Tarsus
 • [12]. Bal, B. C., Bektaş, I. (2013). “Okaliptüs, Kayın ve Kavak Kaplamalarından Üretilen Kontrplakların Eğilme Özellikleri” Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2): 175- 181.
 • [13]. Bal, B. C.,Bektaş, I. (2014). “Some mechanical properties of plywood produced from eucalyptus, beech, and poplar veneer”. Maderas Ciencia y tecnología16(1): 99-108.
 • [14]. Adalı, F.,(1944). “Sağlık ağacı okaliptüs”, Ziraat Vekâleti Neşriyat Müdürlüğü Genel Sayı:609, Pratik Kitaplar Sayı:3, İstanbul, S:146. [15]. TS EN 322, (1999)“Ahşap Esaslı LevhalarRutubet Miktarının Tayini”, TSE, Ankara.
 • 16]. TS EN 323, (1999)“Ahşap esaslı levhalar-Birim hacim ağırlığının tayini”, TSE, Ankara. [17]. TS EN 13446, (2005), “Ahşap esaslı levhalarBağlayıcıların geri çıkma kapasitesinin tayini”, TSE- Ankara.
 • [18]. Kollmann FF, Cote JR WA (1968)“Principles of wood science and technology. vol. I. Solid Wood, In Principles of Wood Science and Technology”,Vol: I, Solid Wood, SpringerVerlag
 • [19]. Bozkurt, Y., Göker, Y.,(1996). “Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi, İÜ, Orman Fakültesi Yayınları”, Üniversite Yayın No:3944, İstanbul.
 • [20]. Aydın, İ. (2004). “Activation of wood surfaces for glue bonds by mechanical pretreatment and its effects on some properties of veneer surfaces and plywood panels”, Applied Surface Science, 233: 268–274
 • [21]. Demirkır, C., Çolakoğlu G., Aydın, İ, Çolak S. (2005). “Effect of wood species used for core layer on some properties of Okume Plywood panels bonded with melamine-urea formaldehyde (MUF) adhesive”, Journal of Faculty of forestry of Artvin university 6 (1-2):94-101
 • [22]. Aydın, İ., Çolakoğlu, G. (2008). “Variations in bending strength and modulus of elasticity of spruce and alder plywood after steaming and high temperature drying, Mechanics of Advanced Materials and Structures, 15 (5): 371 -374
 • [23]. Kurt, R., Cil, M., (2012a) “Effects of press pressures on glue line thickness and properties of laminated veneer lumber glued with phenol formaldehyde adhesive”. BioResources 7(3): 5346–5354.
 • [24]. Kurt, R.,Çil, M. (2012b), “Effects of press pressure on glue line thickness and properties of laminated veneer lumber glued with melamine urea formaldehyde adhesive”. BioResources, 7(3): 4341-4349
 • [25]. Wu, Q. (1999). “Screw-holding capacity of two furniture-grade plywoods”, Forest products journal, 49(4): 56-59
 • [26]. Ferah, O. (1995). “Bazı önemli ağaç türlerimizin vida ve çivi tutma direnç özelliklerinin belirlenmesi”, Ormancılık araştırma enstitüsü yayınları, Teknik bülten No:252.
 • [27]. Bal, B. C., Özdemir, F., Altuntaş, E. (2013) “Masif ağaç malzeme ve tabakalı kaplama kerestenin vida tutma direnci üzerine karşılaştırmalı bir çalışma” Düzce Üniversitesi
 • Ormancılık Dergisi, 9 (2): 14-22. [28]. Efe H, Kasal A, Dizel T, Arslan AR. (2009). “Masif ve lamine ağaç malzemelerin (LAM) Alyan vida tutma mukavemeti”, Kastamonu Ün. Orman Fak. Dergisi, 9 (2):95-105.
 • [29]. Çelebi G, Kılıç M. (2007). “Nail and screw withdrawal strength of laminated veneer lumber made up hardwood and softwood layers”, Construction and Building Materials,21 (2007): 894–900
 • [30]. Örs Y, Efe, H, Demirci, S, (2004), “Mobilya endüstrisinde kullanılan ahşap levhaların soket– vida tutma yetenekleri”, Politeknik Dergisi, 7(1): 63-69.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Bekir BAL

Author: Zeynep GÜNDEŞ

Author: Elif AKÇAKAYA

Dates

Application Date : December 20, 2015
Acceptance Date : April 4, 2020
Publication Date : December 28, 2015

Bibtex @ { ksujes205395, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {77 - 83}, doi = {10.17780/ksujes.26064}, title = {Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {BAL, Bekir and GÜNDEŞ, Zeynep and AKÇAKAYA, Elif} }
APA BAL, B , GÜNDEŞ, Z , AKÇAKAYA, E . (2015). Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 18 (2) , 77-83 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/19367/205395
MLA BAL, B , GÜNDEŞ, Z , AKÇAKAYA, E . "Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2015 ): 77-83 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/19367/205395>
Chicago BAL, B , GÜNDEŞ, Z , AKÇAKAYA, E . "Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2015 ): 77-83
RIS TY - JOUR T1 - Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması AU - Bekir BAL , Zeynep GÜNDEŞ , Elif AKÇAKAYA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 83 VL - 18 IS - 2 SN - -1309-1751 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması %A Bekir BAL , Zeynep GÜNDEŞ , Elif AKÇAKAYA %T Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması %D 2015 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD BAL, Bekir , GÜNDEŞ, Zeynep , AKÇAKAYA, Elif . "Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 / 2 (December 2016): 77-83 .
AMA BAL B , GÜNDEŞ Z , AKÇAKAYA E . Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması. KSU J. Eng. Sci.. 2015; 18(2): 77-83.
Vancouver BAL B , GÜNDEŞ Z , AKÇAKAYA E . Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2015; 18(2): 83-77.