Year 2016, Volume 19 , Issue 3, Pages 99 - 102 2016-12-26

Dairesel Konduitlerde Hava Delik Çapının Hava Giriş Oranına Etkisinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi

Ahmet Serdar YILMAZ [1] , Mehmet ÜNSAL [2] , Pelin YÜCEL [3]


Doğal su kaynaklarındaki çözünmüş oksijen miktarı, suyun kirlilik derecesini gösteren önemli bir su kalite parametresidir. Aynı zamanda, sudaki canlı yaşamı açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Su içerisinde doğal olarak meydana gelen birçok biyolojik olay ve kimyasal reaksiyon, çözünmüş oksijen miktarının azalmasına neden olmaktadır. Bu durumda, havalandırma yapılarak oksijenin yeniden suya kazandırılması gerekmektedir. Hidrolik yapılar, akarsu ile kısa bir süre temas halinde olmalarına rağmen; çözünmüş oksijen miktarını artırmada etkin bir role sahiptirler. Akarsuda doğal ortamda uzun mesafede ve sürede meydana gelebilecek oksijen transferi, yapılacak olan bir hidrolik yapı ile kısa mesafede ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada, dairesel kesitli yüksek basınçlı kapaklı konduitlerin hava delik çapının havalandırma performansı üzerindeki etkisi yapay sinir ağları ile modellenmiştir.  Deney sonuçları ile model sonuçları arasında oldukça yüksek benzerlik elde edilmiştir. Modelleme sonucunda R2 değeri 0.98 olarak elde edilmiştir. Bu çalışma sonucuna göre yapay sinir ağları dairesel kondüitlerde hava delik çapının hava giriş oranı üzerindeki etkisinin modellenmesinde başarılı olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.   

Civil Engineering, Environmental Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ahmet Serdar YILMAZ

Author: Mehmet ÜNSAL

Author: Pelin YÜCEL

Dates

Application Date : October 3, 2016
Acceptance Date : June 4, 2020
Publication Date : December 26, 2016

APA YILMAZ, A , ÜNSAL, M , YÜCEL, P . (2016). Dairesel Konduitlerde Hava Delik Çapının Hava Giriş Oranına Etkisinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (3) , 99-102 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/26848/282324