Year 2016, Volume 19 , Issue 3, Pages 110 - 114 2016-12-26

Tekstil Atık Sularında Renk Gidermede Kullanılan Koagulantlar: Nişasta ve CMPS’nin Floklaşmaya Etkisi

Cengiz Ayhan ZIBA [1] , Mustafa DOLAZ [2] , Sümeyye AKARSU [3] , Muhammed ARSLANTAŞ [4]


Tekstil endüstrisi atık sularının önemli parametrelerinden biri olan renktir. Atık sulardaki boyarmaddeler ışık geçirgenliğini ve fotosentetik aktiviteyi azaltarak çözünmüş oksijen konsantrasyonunu düşürmektedir. Bu atık suların arıtımı, yüksek konsantrasyonda boyar madde, tekstil yardımcı kimyasalları ve kompleks yapıda bileşikler içerdiğinden oldukça zor ve problemli bir hal almaktadır. Bu yüzden boyar madde ihtiva eden atık suların arıtımı adsorpsiyon, kimyasal ve fotooksidasyon gibi ileri arıtma teknikleri kullanılarak yapılmaktadır.

Bu çalışmada, FeSO4, FeCl3, PAC ve PFAC koagülantları ile APA floklaştırıcısı yanında APN ve CMPS’nin yardımcı koagülant etkisi araştırılarak, süre, hız, pH ve miktar optimizasyonu yapılmıştır. FeCl3 ve APN’nin birlikte kullanılarak yapılan renk giderimi çalışmalarında 0,084 absorbans değeri ile en iyi sonuç elde edilmiştir. Böylece, tekstil fabrikasında nişasta içerikli haşıl yıkama atık suyunun arıtma tesisine iletilmesi renk giderimi üzerine etkili olacaktır. Arıtmada kullanılan kimyasalların yanında APN veya CMPS’nin bulunması, yüksek verimdeki renk giderimini daha ekonomik kılacaktır. 

Environmantal Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Cengiz Ayhan ZIBA

Author: Mustafa DOLAZ

Author: Sümeyye AKARSU

Author: Muhammed ARSLANTAŞ

Dates

Application Date : November 25, 2016
Acceptance Date : June 4, 2020
Publication Date : December 26, 2016

APA ZIBA, C , DOLAZ, M , AKARSU, S , ARSLANTAŞ, M . (2016). Tekstil Atık Sularında Renk Gidermede Kullanılan Koagulantlar: Nişasta ve CMPS’nin Floklaşmaya Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (3) , 110-114 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/26848/282326