Year 2017, Volume 20 , Issue 4, Pages 37 - 44 2017-12-27

Çarpışma Önlemenin Çok Serbestlik Dereceli Yapı Sistemlerinin Kalıntı Deplasman Oranları Üzerindeki Etkisinin Deprem ve Yapı Karakteristiklerine Bağlı Olarak İncelenmesi

Ayşe Ruşen DURUCAN [1]


Bu çalışmada, birbirine çok yakın olan yapılar üzerinde, deprem esnasında yapıların çarpışması sonucu, oluşabilecek hasarları azaltmak için önerilen bazı yöntemlerin deprem sonrasında ortaya çıkan kalıntı deplasman miktarları üzerindeki etkileri deprem ve yapı özelliklerine bağlı olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında çok serbestlik dereceli kayma binalarının idealize edilmiş modelleri oluşturularak deprem ve yapı özelliklerini parametre olarak kabul eden doğrusal ötesi dinamik analizler yapılmıştır. Yapı parametreleri olarak yapıların kütle miktarları, rijitlikleri ve kat sayıları seçilmiş, deprem parametreleri olarak ise depremin en büyük yer ivmesinin en büyük yer hızına oranı, en büyük yer hızı ve öncü ve artçı depremlerin varlığı seçilmiştir. Yapılan analizler sonucunda seçilen parametrelerin ve çarpışma önleme yöntemlerinin yakın konumlanmış yapıların kalıntı deplasman miktarları üzerindeki etkileri ortaya çıkarılmıştır.
Çekiçleme, En Büyük Yer İvmesi, En Büyük Yer Hızı
  • Christopoulos, C., Pampanin, S., Priestley, M.J.N. (2003) Performance-based seismic response of frame structures including residual deformations. Part 1: single degree of freedom systems. Journal of Earthquake Engineering, 7(1), 97-118.
  • Efraimiadou, S., Hatzigeorgiou, G.D., Beskos, D.E. (2013) Structural pounding between adjacent buildings subjected to strong ground motions. Part I: The effect of different structures arrangement. Earthquake engineering and structural dynamics. 42:1509–1528.
  • Fujii, K., Nakano, Y. ve Sanada, Y.(2004) Simplified nonlinear analysis procedure for asymmetric buildings. 13th World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, B.C., Canada August 1-6, Paper No. 149
  • Jankowski, R ve Mahmoud, S. (2016). Linking of adjacent three-storey buildings for mitigation of structural pounding during earthquakes. Bulletin of Earthquake Engineering, 14:3075–3097
  • Jia, J. (2017) Modern Earthquake Engineering Offshore and Land-based Structures, Springer-Verlag GmbH Germany
  • Malhotra, P. K. (1999) Response of buildings to near-field pulse-like ground motions. Earthquake engineering and structural dynamics. 28: 1309-1326 .
  • Nejati, H.R., Ahmadi. M. ve Hashemolhosseini H. (2012) An investigation on the ground motion parameters and seismic response of underground structures. Earthquake Science, 25: 253–261
  • Takeda, T., Sözen, M.A., Nielsen, N.N. (1970). Reinforced concrete response to simulated earthquakes. Journal of Structural Engineering. 96(12), 2557–73.
  • Yazgan, U. Ve Dazio, A. (2012) Post-earthquake damage assessment using residual displacements. Earthquake engineering and structural dynamics. 41, 1257–1276
Subjects Civil Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ayşe Ruşen DURUCAN
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 15, 2017
Acceptance Date : November 27, 2017
Publication Date : December 27, 2017

APA DURUCAN, A . (2017). Çarpışma Önlemenin Çok Serbestlik Dereceli Yapı Sistemlerinin Kalıntı Deplasman Oranları Üzerindeki Etkisinin Deprem ve Yapı Karakteristiklerine Bağlı Olarak İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 20 (4) , 37-44 . DOI: 10.17780/ksujes.353601