Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 48 - 57 2019-06-28

Evaluation of Surface Water Quality of Kızılırmak River (Nevşehir) by Geographical Information Systems
Kızılırmak Nehri (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi

Seval ARAS [1] , Güneş Gonca İPEK [2]


In this study; Turkey's longest river, the Kızılırmak, Nevsehir in cities and provinces in the portion of heavy metals that meet various needs and water are evaluated with CBS in terms of physicochemical parameters. The water samples were collected by seasonally from six different stations between 2013-2014. Physicochemical parameters and heavy metal concentrations determined in water were evaluated with GIS according to Water Quality Criteria According to Classes of Inland Water Resources in Regulation on Water Pollution Control. The spatial analysis and mapping of the data were generated by the Arc GIS program. The average concentrations of water BOD, PO₄-P, NO₂ NH₄-N II. class, III. class and IV. class determined. The distribution of in the stations are given on the maps.

Bu çalışmada; Türkiye’nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak’ın, Nevşehir il sınırları içerisinden geçen kısmının ağır metaller ve fiziko-kimyasal parametreler açısından Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma kapsamında nehir suyundan 2013-2014 yılları arasında 6 ayrı istasyondan mevsimlik numuneler alınmış ve ölçümler yapılmıştır. Suda tespit edilen fizikokimyasal parametreler ve ağır metal konsantrasyonları, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde verilen “Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri’ne” göre değerlendirilmiş; CBS ile su kalitesi konumsal olarak değerlendirilmiştir. Verilerin mekansal analizi ve haritalandırılması Arc GIS programı ile oluşturulmuştur. Kızılırmak Nehri’nin BOİ, PO₄-P, NO₂, NH₄-N ortalama konsantrasyonları “Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri’nde” belirtilen değerlere göre II. Sınıf, III. Sınıf ve IV. Sınıf kalite özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. İstasyonlardaki dağılım konsantrasyonları haritalarda verilmiştir.

 • Referans 1 Özşahin, E. “CBS Kullanılarak Su Kalitesinin Dağılışı Ve Değerlendirilmesi:Cevizli Dere Havzası (Tekirdağ) Örneği”,International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 8/12 Fall 2013, p.1067-1082, Ankara-Turkey
 • Referans 2 Taş B., “Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin İncelenmesi”, Ekoloji 15,60 1-6 2006
 • Referans 3 Aydın, D., Akça L., İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Su Kalitesi Yönetimi-İstanbul Örneği, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Programı, 34469, Ağayaza-İstanbul
 • Referans 4 Uz M., Ağca M., Kaya E., “Mamasun Barajının Su Kalitesine Etki Eden Arazi Kullanımlarının CBS ve Uzaktan Algılama Verileri İle Değerlendirilmesi ve Modellenmesi”, 6.Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu, Adana, 2016
 • Referans 5 Bulut C., Atay R., Uysal K., Köse E., “Çivril Gölü Yüzey Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi”,Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi-C,Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji, 2012
 • Referans 6 Topal M., Arslan Topal, E.I., “2014-2015 Kış Sezonunda Caro Deresi (Elazığ)’nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi”, BEU Fen Bilimleri Dergisi 4(1), 43-53, 2015
 • Referans 7 Arslan O.,, “Su Kalitesi Verilerinin CBS İle Çok Değişkenli İstatistik Analizi (Porsuk Çayı Örneği)”, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayı 99
 • Referans 8 Şeker, D.Z., Tanık A., Öztürk İ., “CBS’nin Havza Yönetimi Çalışmalarında Uygulanması”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, İzmir, 2009
 • Referans 9 Gümrükçüoğlu, M., Baştürk O., “Sürdürülebilir Su Yönetiminde Nehir Kirliliği Üzerine Bir Çalışma”,TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi
 • Referans 10 Nevşehir Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, “İl Çevre Durum Raporu”, Nevşehir, 2012
 • Referans 11 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri, 2012.
Primary Language tr
Subjects Environmental Engineering
Journal Section Environmental Engineering
Authors

Orcid: 0000-0002-6392-0117
Author: Seval ARAS (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2995-4516
Author: Güneş Gonca İPEK
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 20, 2018
Acceptance Date : April 22, 2019
Publication Date : June 28, 2019

Bibtex @research article { ksujes484299, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {48 - 57}, doi = {10.17780/ksujes.484299}, title = {Kızılırmak Nehri (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ARAS, Seval and İPEK, Güneş Gonca} }
APA ARAS, S , İPEK, G . (2019). Kızılırmak Nehri (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 (2) , 48-57 . DOI: 10.17780/ksujes.484299
MLA ARAS, S , İPEK, G . "Kızılırmak Nehri (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 48-57 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/46534/484299>
Chicago ARAS, S , İPEK, G . "Kızılırmak Nehri (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 48-57
RIS TY - JOUR T1 - Kızılırmak Nehri (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi AU - Seval ARAS , Güneş Gonca İPEK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17780/ksujes.484299 DO - 10.17780/ksujes.484299 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 57 VL - 22 IS - 2 SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.484299 UR - https://doi.org/10.17780/ksujes.484299 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Kızılırmak Nehri (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi %A Seval ARAS , Güneş Gonca İPEK %T Kızılırmak Nehri (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 22 %N 2 %R doi: 10.17780/ksujes.484299 %U 10.17780/ksujes.484299
ISNAD ARAS, Seval , İPEK, Güneş Gonca . "Kızılırmak Nehri (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 / 2 (June 2019): 48-57 . https://doi.org/10.17780/ksujes.484299
AMA ARAS S , İPEK G . Kızılırmak Nehri (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi. KSU J. Eng. Sci.. 2019; 22(2): 48-57.
Vancouver ARAS S , İPEK G . Kızılırmak Nehri (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 22(2): 57-48.