Year 2019, Volume 22 , Issue 3, Pages 97 - 102 2019-09-30

Maraş Dondurmasında Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı
Presence of Various Gastroenteritis Bacteria in Maras Ice Cream

Özlem TURGAY [1] , Esin DERELİOĞLU [2]Çalışma, Kahramanmaraş’ta üretime sunulan Maraş dondurması örneklerinde gastroenterit yapan bazı bakterilerin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 60 adet dondurma örneği Aeromonas spp., Campylobacter spp., E. coli ve E. coli O157:H7 yönünden incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda incelenen 60 adet dondurma örneğinde Campylobacter türlerine rastlanmazken, 11 örnekten (%18,3) Aeromonas türleri, 4 örnekten (%6,7) E. coli, 1 örnekten ise (%1,7) E. coli O157:H7 izole edilmiştir. Aeromonas türleri ile kontamine olduğu saptanan 11 sade dondurma örneğinin 7’si (%63,6) Aeromonas hydrophila, 3’ü (%27,2) Aeromonas sobria ve 1’i (%9,2) Aeromonas caviae olarak identifiye edilmiştir. Kahramanmaraş’taki dondurma üreticilerinin dondurma üretiminin her aşamasında hijyen kurallarına, personel hijyenine ve sunum aşamasında meydana gelebilecek kontaminasyonlara daha fazla özen göstermesi gerekmektedir. Ayrıca işletmelerde HACCP ve GMP prensipleri esas alınmalıdır.


Aeromonas spp., Campylobacter spp., E. coli O157:H7, Dondurma
  • Ağaoğlu, S. & Alemdar, S. (2004). Van’da tüketime sunulan dondurmalarda bazı patojenlerin varlığının araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 (1-2):59-64.Alas, Z.T. (2004). Ankara piyasasında tüketime sunulan beyaz peynir ve sade dondurmada Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, fekal koliform ve E. coli varlığı. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Alişarlı, M.(2003). İnek sütlerinin hareketli Aeromonas türleri yönünden incelenmesi. Gıda 28:369-372.Anonim (2005). Türk gıda Kodeksi. Dondurma Tebliği (2004/45). Tarım ve Köy, İşleri Bakanlığı. 16 Kasım 1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazete, Ankara.Baraheem, O.H., El-Shamy, A.H. & Bakr, N.M., (2007). Bacteriological quality of some dairy products (kariesh, cheese and ice cream) in Alexandia. Egypt Public Health Assoc Journal 82:5-8.Bars, T. (2012). Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt ürünleri Sanayisinin Yapısal Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, Türkiye, 91s.Bozdoğan, H. (2009). Kırmızı ette Campylobacter türlerinin izolasyon, identifikasyon ve antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, Türkiye, 41s.Çiftçi, E. (2009). Tavuk etinde hareketli Aeromonas türlerinin izolasyonu, identifikasyonu ve antibiyotik dirençliliği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, Türkiye, 71s.Çon, A.H., Kanbakan, U. & Ayar, A. (2004). Determination of microbiological contamination sources during ice cream production in Denizli, Turkey. Food Control 15: 463 – 470.Çubukçu, S. (2016). Erzurum piyasasında tüketime sunulan dondurmaların mikrobiyolojik kalitesi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Türkiye, 64s.Doğançay, Y. (2006). Ankara’da tüketime sunulan bazı balıklarda Vibrio ve Aeromonas cinsi mikroorganizmaların izolasyonu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye, 96s.EFSA (European Food Safety Authority) and ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) (2015). The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in. EFSA Journal 13(12): 4329.El-Sharef, N., Ghengehesh, K.S., Abognah, Y.S., Gna, S.O. & Rahouma, A. (2006). Bacteriological quality of ice-cream in Tripoli-Libya. Food Control 17:637-641.Erdoğrul, Ö.T. (2002). A study on isolation, identification and potential pathogenicity of Yersinia enterocolitica in plain ice-cream. Milchwissenchaft 57(3):147-149.FDA/BAM(2016).https://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm2006949.htm (Erişim Tarihi:10.02.2019)Goff, HD. & Hartel, R.W. (2013). Ice cream. 7th Edition, Springer, New York, US, 477p.Halkman, A.K. (2005). Sterilizasyon. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358s.Halkman, A.K., Doğan, B.H. & Rahati, N. (1994). Gıda Maddelerinde Salmonella ve E. coli Aranma ve Sayılma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Gıda Teknoloji Derneği, Yayın No: 21, Ankara.Korel, F., Ömeroğlu, S. & Tan, G. (2005). Manisa Piyasasında Satılan Ambalajlı ve Ambalajsız Dondurmaların Kalitelerinin Değerlendirilmesi. Harran üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9(2):11-18.Lee, J.W., Kim, H.J., Yoon, Y., Kim, J.H., Ham, J.S., Byun, M.W., Baek, M., Jo, C. & Shin, M.G. (2009). Manufacture of ice-cream with improved microbiological safety bu using gamma irradiation. Radiation Physics and Chemistry 78:593-595.Mete, E., Kaleli, İ., Demir, M. & Cevahir, N. (2002). Çeşitli su örneklerinde Aeromonas sıklığının araştırılması. ANKEM Dergisi 16:430.Namlı, A. (2007). Kahramanmaraş ilinde tüketime sunulan kıymalarda hareketli Aeromonas türlerinin izalasyon ve identifikasyonu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, Türkiye, 50s.Palumbo, S., Abeyta, C. & Stelma, G. (1992). Chapter 30: Aeromonas hydrophila Group. In: Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 3rd edition, APHA, Washington D.C., 497-515p.Patır, B., Ateş Öksüztepe, G. & İlhak, O.İ. (2006). Elazığ’da tüketime sunulan kaymaklı ve meyveli dondurmalarda koliform bakterilerin dağılımı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 20(1):1-7.Romero, J., Feijoõ, C.G. & Navarrete, P. (2012). Antibiotics in aquaculture use, abuse and alternatives. Health and Environment in Aquaculture, Chile, 159p. Tomas, J.M. (2012). The main Aeromonas pathogenic factors. ISRN Microbiology, 256-261.Toroğlu, E., Karademir, N. & Tıraş, M. (2011). Kahramanmaraş’ta Dondurmacılık Ve Ortaya Çıkardığı Mevsimlik Göç. Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi 7-10 Eylül, İstanbul, Türkiye, 273-289s.
Primary Language tr
Subjects Food Science and Technology
Journal Section Food Engineering
Authors

Orcid: 0000-0032-2868-8331
Author: Özlem TURGAY (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8014-3604
Author: Esin DERELİOĞLU

Dates

Application Date : February 20, 2019
Acceptance Date : August 6, 2019
Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { ksujes529574, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {97 - 102}, doi = {10.17780/ksujes.529574}, title = {Maraş Dondurmasında Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı}, key = {cite}, author = {TURGAY, Özlem and DERELİOĞLU, Esin} }
APA TURGAY, Ö , DERELİOĞLU, E . (2019). Maraş Dondurmasında Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 (3) , 97-102 . DOI: 10.17780/ksujes.529574
MLA TURGAY, Ö , DERELİOĞLU, E . "Maraş Dondurmasında Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 97-102 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/49117/529574>
Chicago TURGAY, Ö , DERELİOĞLU, E . "Maraş Dondurmasında Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 97-102
RIS TY - JOUR T1 - Maraş Dondurmasında Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı AU - Özlem TURGAY , Esin DERELİOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17780/ksujes.529574 DO - 10.17780/ksujes.529574 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 102 VL - 22 IS - 3 SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.529574 UR - https://doi.org/10.17780/ksujes.529574 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Maraş Dondurmasında Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı %A Özlem TURGAY , Esin DERELİOĞLU %T Maraş Dondurmasında Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 22 %N 3 %R doi: 10.17780/ksujes.529574 %U 10.17780/ksujes.529574
ISNAD TURGAY, Özlem , DERELİOĞLU, Esin . "Maraş Dondurmasında Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 / 3 (September 2019): 97-102 . https://doi.org/10.17780/ksujes.529574
AMA TURGAY Ö , DERELİOĞLU E . Maraş Dondurmasında Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı. KSU J. Eng. Sci.. 2019; 22(3): 97-102.
Vancouver TURGAY Ö , DERELİOĞLU E . Maraş Dondurmasında Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 22(3): 102-97.