Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 1 - 11 2019-11-29

Malatya Florit Yataklarının Oluşumu ve Nadir Toprak Element (NTE) Jeokimyasının Karşılaştırılması
Formation and Comparison of Rare Earth Element (REE) Geochemistry of Malatya Fluorite Deposits

Yusuf URAS [1] , Cihan YALÇIN [2] , Merve PAKSOY [3]


Malatya’daki (Türkiye) florit yatakları Yeşilyurt ve Kuluncak bölgelerinde bulunmaktadır. Yeşilyurt floritleri, hidrotermal evrede metamorfik kayaçlar arasındaki uyumsuzluk düzlemi boyunca damar tipi olarak görülmektedir. Kuluncak floritleri ise Tb/La-Tb/Ca diyagramında gösterildiği gibi, pegmatitik evrede oluşmakta ve alkali siyenit ve mermer dokanağında damar tipi şeklinde görülmektedir. Yeşilyurt floritleri mor, koyu mor ve siyahımsı renklerde, Kuluncak floritleri ise maviden mora kadar farklı renklerde görülmektedir. Malatya bölgesinde farklı lokasyonlarda gözlenen floritlerin jeokimyasal özellikleri karşılaştırıldığında; Yeşilyurt bölgesindeki F % 21,2-35,8 değerlerinde; Kuluncak bölgesinde ise F % 15,03- 25,42 arasındadır. Kuluncak floritlerinin nadir toprak element (NTE) ve Sr içeriği, Yeşilyurt floritlerininkinden daha zengindir. (La/Yb)N-(Tb/Yb)N diyagramlarında Yeşilyurt floritleri New Mexico alanına düşerken, Kuluncak floritleri Akdağmadeni floritleri ile aynı alandadır. Florit yataklarının (Eu/Eu*)n–(La/Yb)n ve Sc–ΣNTE, (Tb/Yb)n–(La/Yb)n diyagramlarında karşılaştırmaları yapılmıştır. Yeşilyurt floritleri Büyükkızılcık (Kahramanmaraş) floritlerine benzer bir dağılım sergilerken, Kuluncak floritleri geniş alanlara yayılmıştır. Malatya floritlerinin normalize edilmiş Nadir Toprak Element (NTE) bileşimlerine göre, hafif nadir toprak elementlerinin ağır nadir toprak elementlerine göre zenginleştiği görülmektedir. Elde edilen tüm veriler ışığında Malatya floritlerinin Jeokimyasal özellikleri ve oluşumlarının birbirlerinden farklı olduğu sonucuna varılabilir.

The fluorite deposits in Malatya (Turkey) region are observed in Yeşilyurt and Kuluncak districts. Yesilyurt fluorites are observed as vein type along the plane of unconformity between metamorphic rocks on hydrothermal phase. Kuluncak fluorites are observed in the contacts of alkaline syenites and marbles as vein type which the mineralization occured in the pegmatitic phase as shown on Tb/La-Tb/Ca diagram. Yeşilyurt fluorites are seen in purple, dark purple and blackish colors and Kuluncak is blue to purple. When the geochemical characteristics of the Malatya fluorites are taken into comparison, the Yeşilyurt region has 12.2-35.8% F values and Kuluncak has 15, 03-25, 42%. The REE contents of Kuluncak fluorites are richer than Yeşilyurt fluorites as well as in Sr contents. In the (La/Yb)N-(Tb/Yb)N diagram the Yeşilyurt fall into the field of New Mexico, however the Kuluncak fluorites fall into the field of Akdağmadeni. The fluorite deposites are compared on (Eu/Eu*)n–(La/Yb)n and Sc–ΣREE, (Tb/Yb)n–(La/Yb)n diagrams. The Yeşilyurt fluorites display a distribution similar to the Buyukkizilcik (Kahramanmaras) fluorites but Kuluncak fluorites spread in large areas. The normalized-REE compositions of the Malatya fluorites exhibit enrichment in LREEs compared to the HREEs. In addition the formation and geochemical features of Malatya fluorites differ from each other.

 • Altuncu, S. (2009). Türkiye Florit Yataklarının Oluşumlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Atabey, E. (2015). Türkiye’de illere göre su kaynakları, potansiyeli ve su kalitesi. Baskıda.
 • Hill G.T., Campell, A.R., Kyle, P.R. (2000). Geochemistry of Southwestern New Mexico Fluorite Occurrences: Implications for Precious Metals Exploration in Fluorite Bearing Systems. J. Geochem. Expl., 68, 1–20.
 • Ketin, İ. (1966). Anadolu’nun Tektonik Birlikleri. MTA Dergisi, 66, 20-34.
 • Möller, P., Parekh, P.P. and Schneider, H.J. (1976). The Application of Tb/Ca, Tb/la Abundance Ratios to Problems of Fluorspar Genesis. Min. Deposits, (11), 111-116.
 • Möller, P., Morteani, G. (1983). On the Geoehemical Fractination of Rare Earth Elements During the Formation of Ca Minerals and its Application to Problems of the Genesis of Ore Deposits in Augustiths”, In: S.S. (Ed)., The Significance of Trace Elements in Solving Petragenetic Problems and Controversies. Theophrastus Pub, p. 747-791, Athens.
 • MTA. 2009. Türkiye Yer Altı kaynakları (illere göre). Yerbilimleri ve Kültür Serisi-5, ISBN: 975-605-4075-32-4. Ankara.
 • Özgenç, İ., Kibici, Y. (1994). Başören Köyü (Kuluncak-Malatya) Britolit Damarlarının Jeolojisi ve Mineralojik-Kimyasal Özellikleri. Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt: 37, Sayr 1, S: 77, Ankara.
 • Özgenc, İ. (1999). Carbonatite-hosted fluorite and britholite mineralization at Sofular area, Malatya, Turkey. In: Stanley CJ (ed) Mineral deposits: processes to processing. Proceedings of the Fifth Biennial SGA Meeting and the Tenth Quadrennial IAGOD Symposium, pp 663–666.
 • Perinçek, D., Kozlu, H. (1984). Stratigraphic and Structural Relations of the Units in the Afşin-Elbistan-Doğanşehir Region (Eastern Taurus). In Tekeli, O., and Göncüoğlu, M.C. (Eds), Geology of Taurus Belt, 181-198, Ankara-Turkey.
 • Revan, M. (2003). Malatya -Yeşilyurt Altınlı Florit Cevherleşmesinin Oluşumu ve Kökeni. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Revan, M., Genç, Y. (2003). Malatya-Yeşilyurt Altınlı Florit Cevherleşmesi: Toroslarda Paleokarst Tipi Bir Yatak. MTA Gemi Müdürlüğü, Maden EtM Dairesi, 06520, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 2.7 (2) 2003, Ankara.
 • Schneider, H.J., Möller, P. and Parekh, P.P. (1975). Rare Earth Elements Distribution in Fluorites and Carbonate Sediments of the East-Alpine Mid Triassic Sequences in the Nordliche Kalkalpen. Mineralium Deposita, vol. 10pp.330-344.
 • Şaşmaz, A., Yavuz, F., Sağıroğlu, A., Akgül, B. (2005). Geochemical Patterns of the Akdağmadeni (Yozgat, Central Turkey) Fluorite Deposits and İmplications. J. Asian Earth Sci., 24, 469-479.
 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., Ketin, İ. (1982). Remnants of a pre-late Jurassic ocean in northern Turkey, Fragments of Permian-Triassic Paleo-Tethys? Reply. Geol. Soc. America Bull., 93, 932-936.
 • Uras, Y. (2002). Feke (Adana) ve Bayındır (Kaman) fluoritlerinin Nadir Toprak Elementlerinin Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütisi Doktora tezi, 86s.
 • Uras, Y., Caliskan, V. (2014). Geochemical Patterns of the Buyukkizilcik (Kahramanmaras) Fluorite Deposits. Geochemistry International, 52 (12), 1087–1100.
Primary Language en
Subjects Geosciences, Multidisciplinary
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5561-3275
Author: Yusuf URAS (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0510-2992
Author: Cihan YALÇIN

Orcid: 0000-0002-0547-6687
Author: Merve PAKSOY

Dates

Application Date : July 18, 2019
Acceptance Date : October 14, 2019
Publication Date : November 29, 2019

Bibtex @research article { ksujes593816, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {1 - 11}, doi = {10.17780/ksujes.593816}, title = {Formation and Comparison of Rare Earth Element (REE) Geochemistry of Malatya Fluorite Deposits}, key = {cite}, author = {URAS, Yusuf and YALÇIN, Cihan and PAKSOY, Merve} }
APA URAS, Y , YALÇIN, C , PAKSOY, M . (2019). Formation and Comparison of Rare Earth Element (REE) Geochemistry of Malatya Fluorite Deposits. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 () , 1-11 . DOI: 10.17780/ksujes.593816
MLA URAS, Y , YALÇIN, C , PAKSOY, M . "Formation and Comparison of Rare Earth Element (REE) Geochemistry of Malatya Fluorite Deposits". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 1-11 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/50210/593816>
Chicago URAS, Y , YALÇIN, C , PAKSOY, M . "Formation and Comparison of Rare Earth Element (REE) Geochemistry of Malatya Fluorite Deposits". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Formation and Comparison of Rare Earth Element (REE) Geochemistry of Malatya Fluorite Deposits AU - Yusuf URAS , Cihan YALÇIN , Merve PAKSOY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17780/ksujes.593816 DO - 10.17780/ksujes.593816 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 22 IS - SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.593816 UR - https://doi.org/10.17780/ksujes.593816 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Formation and Comparison of Rare Earth Element (REE) Geochemistry of Malatya Fluorite Deposits %A Yusuf URAS , Cihan YALÇIN , Merve PAKSOY %T Formation and Comparison of Rare Earth Element (REE) Geochemistry of Malatya Fluorite Deposits %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 22 %N %R doi: 10.17780/ksujes.593816 %U 10.17780/ksujes.593816
ISNAD URAS, Yusuf , YALÇIN, Cihan , PAKSOY, Merve . "Formation and Comparison of Rare Earth Element (REE) Geochemistry of Malatya Fluorite Deposits". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 / (November 2019): 1-11 . https://doi.org/10.17780/ksujes.593816
AMA URAS Y , YALÇIN C , PAKSOY M . Formation and Comparison of Rare Earth Element (REE) Geochemistry of Malatya Fluorite Deposits. KSU J. Eng. Sci.. 2019; 22: 1-11.
Vancouver URAS Y , YALÇIN C , PAKSOY M . Formation and Comparison of Rare Earth Element (REE) Geochemistry of Malatya Fluorite Deposits. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 22: 11-1.