Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 155 - 162 2019-11-29

BİR GENLEŞEBİLİR POLİSTİREN ÜRÜNÜNÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ
LIFE CYCLE ANALYSIS OF AN EXPANDABLE POLYSTYRENE PRODUCT

Onur ULUDAĞ [1] , Yusuf URAS [2]


Son on yılda, özellikle binalar için enerji sürdürülebilirliği ve verimliliği şehirler için büyük önem taşıyor. Maksimum enerji verimliliğine ulaşmak için yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Öncelikle ihtiyacımız olan optimum enerjiyi kullanma zorunluluğudur. Binalarda bu yalıtım sistemi ile gerçekleşmektedir. Son yıllarda binaların dış yüzeyinde özel yalıtım sistemi kullanımı artmaktadır. Genişletilebilir polistiren (EPS) blokları bu amaç için kullanılır. Genişletilebilir polistiren süspansiyon polimerizasyon reaksiyonu ile üretilir. Çok hassas ve karmaşık seri üretim prosesine sahiptir. Bu reaksiyondan sonra oluşan boncuklar kaplanır ve paketlenir. Ve bu paketlenmiş EPS, EPS blokları üretmek için müşteriye gönderilir. EPS blokları 3 kademeli üretilmektedir. Birincisi ön genişleme ve olgunlaşma aşamasıdır. Bu aşamada buhar, EPS boncuklarına uygulanır ve şişmesi sağlanır. Daha sonra bu şişmiş tanecikler belirli bir süreliğine olgunlaşma silolarına alınır. İkincisi, bloklaştırma aşamasıdır. Bu aşamada, blok elde etmek için olgunlaştırılmış ve şişirilmiş boncuklar blok makinesine alınır ve tekrar buhar uygulanır. Boncuklar birbirine kaynaşır ve makinede yüksek sıcaklık ve basınç altında blok oluşur. Üçüncü aşama dinlenme ve kesme işlemidir. Bundan sonra EPS blokları iyi yalıtım sağlamak için bina yüzeyine uygulanır. Depolama, geri dönüşüm (yeniden kullanma) ve geri kazanım (yakma), EPS atıklarının değerlendirme yöntemleridir. Bu süre zarfında çok fazla enerji ve kimyasal kullanılmakta olup, aynı zamanda çevre üzerinde de olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Beşikten Mezara Yaşam Döngüsü Analizi kullanarak EPS yaşam döngüsünün her bir adımının çevresel etkisinin azaltılması amaçlanmıştır. Yaşam Döngüsü Analizi, tüm sürecin ayrıntılı çevresel etkilerini gerçekleştirmek için çok faydalı bir yöntemdir. Bu analiz 3 adımdan oluşmaktadır. İlk adım, amaç ve kapsam tanımıdır. İkincisi envanter analizidir. Üçüncü adım, çevresel etkinin değerlendirilmesi ve son adım ise karar vermek ve koruma sürecini uygulamaktır. Sonuç olarak, bu çalışmada EPS yaşam döngüsü boyunca Yaşam Döngüsü Analizi kullanılarak en fazla enerji tüketimi adımı tespit edilip, tanımlanan adımlar için mümkün olan en kısa sürede bu tüketimi azaltmak için çözüm geliştirilecektir.

In the last decade, energy sustainability and efficiency has very importance for urban especially for buildings. New technologies are improved to reach maximum energy efficiency. First of all we have to use optimum energy that I need. In the building, we supply this with insulation system. Last years special insulation system usage have been increased for building’s outer surface. Expandable polystyrene (EPS) blocks are used for this purpose. Expandable polystyrene is produced with suspension polymerization reaction. It has very sensitive and complex batch production process. After that reaction, formed beads are coated and packaged. And this packaged EPS are send to customer to produce EPS blocks. EPS blocks are produced 3 stage. First one is pre expanding and maturing stage. In this stage the steam are applied on the EPS beads and allowed blowing. And then these blowed beads are taken to the maturing silos for a certain time. Second one is blocking stage. In this stage, matured and blowed beads are taken to block machine and applied steam on again. Beads are fused each other and composed block in the machine under high temperature and pressure. Third stage are resting and cutting process. After than this EPS blocks are applied on building surface to make good insulation. Landfilling, recycle(reusing) and recovery (incinerating) are evaluation methods of EPS wastes. During this all period we use too much energy and chemicals also they have very adverse effect on environment. In this study, we aim that decrease environmental impact of each step of EPS life cycle with using Cradle to Grave Life Cycle Analysis. Lıfe Cycle Analysis is very useful methods to realize the detailed environmental impact of whole process. This analysis are composed from 3 step. First step is definition of goal and scope. Second is inventory analysis. Third step is evaluation of environmental impact and the last step is giving decision and applyig protection process. As a result, in this study, we will find the most energy consumption step during EPS life cycle with using Life Cycle Analysis. And than we will  improve solution to decrease these consumptions as soon as possible for defined steps.

  • Referans1 British Standart Institute, (2018), Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines, BSI Standards Publication, UK
  • Referans2 The European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS) association-Packaging section, (2011), Life Cycle Assessment of the Industrial Use of Expanded Polystyrene Packaging in Europe Case Study: Comparison of Three Fishbox solutions, EUMEPS – Comparative LCA of fishbox packaging solutions - report-,France
  • Referans3 Franklin Associates, A Division of ERG, (2016), Cradle to Gate Life Cycle Analysis of an Expanded Polystyrene Resin, EPS Industry Alliance-Final Report, USA
Primary Language en
Subjects Materials Science, Textiles
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1080-4128
Author: Onur ULUDAĞ (Primary Author)
Institution: Kahramanmaras Sutcu Imam University/ Graduate School of Natural and Applied Sciences/Department of Material Science and Engineering
Country: Turkey


Author: Yusuf URAS
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 27, 2019
Acceptance Date : November 25, 2019
Publication Date : November 29, 2019

Bibtex @research article { ksujes597640, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {155 - 162}, doi = {}, title = {LIFE CYCLE ANALYSIS OF AN EXPANDABLE POLYSTYRENE PRODUCT}, key = {cite}, author = {ULUDAĞ, Onur and URAS, Yusuf} }
APA ULUDAĞ, O , URAS, Y . (2019). LIFE CYCLE ANALYSIS OF AN EXPANDABLE POLYSTYRENE PRODUCT. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 () , 155-162 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/50210/597640
MLA ULUDAĞ, O , URAS, Y . "LIFE CYCLE ANALYSIS OF AN EXPANDABLE POLYSTYRENE PRODUCT". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 155-162 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/50210/597640>
Chicago ULUDAĞ, O , URAS, Y . "LIFE CYCLE ANALYSIS OF AN EXPANDABLE POLYSTYRENE PRODUCT". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 155-162
RIS TY - JOUR T1 - LIFE CYCLE ANALYSIS OF AN EXPANDABLE POLYSTYRENE PRODUCT AU - Onur ULUDAĞ , Yusuf URAS Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 162 VL - 22 IS - SN - -1309-1751 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi LIFE CYCLE ANALYSIS OF AN EXPANDABLE POLYSTYRENE PRODUCT %A Onur ULUDAĞ , Yusuf URAS %T LIFE CYCLE ANALYSIS OF AN EXPANDABLE POLYSTYRENE PRODUCT %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 22 %N %R %U
ISNAD ULUDAĞ, Onur , URAS, Yusuf . "LIFE CYCLE ANALYSIS OF AN EXPANDABLE POLYSTYRENE PRODUCT". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 / (November 2019): 155-162 .
AMA ULUDAĞ O , URAS Y . LIFE CYCLE ANALYSIS OF AN EXPANDABLE POLYSTYRENE PRODUCT. KSU J. Eng. Sci.. 2019; 22: 155-162.
Vancouver ULUDAĞ O , URAS Y . LIFE CYCLE ANALYSIS OF AN EXPANDABLE POLYSTYRENE PRODUCT. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 22: 162-155.