Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 57 - 63 2019-11-29

Kumaş Dökümlülük Ölçümü İçin Görüntü İşleme Sistemi Tasarımı
DESIGN OF AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR FABRIC DRAPE MEASUREMENT

Halil İbrahim ÇELİK [1] , Elif GÜLTEKİN [2] , Aydın BAŞKAR [3] , Büşra ÖZTÜRK [4] , Halil İbrahim DEMİREL [5]


Kumaş dökümlülük özelliği kumaşın giyim konforumu ve görünümünü etkileyen önemli bir parametredir. Kumaş dökümlülüğü ölçümü askıdaki kumaşın kendi ağırlığından dolayı oluşturduğu gölgenin alanın hesaplanması prensibine dayanmaktadır. Bu ölçüm manüel olarak yapılmakta ve dolayısı ile sübjektif bir değerlendirme yapılmaktadır. Günümüzde, görüntü alma teknolojisinde ve görüntü işleme yöntemlerinde meydana gelen gelişmeler ile beraber birçok ölçüm ve değerlendirme yapay görüntü sistemlerinin adapte edilmesi ile objektif olarak ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Bu çalışmada, kumaş dökümlülüğünün görüntü işleme teknikleri ile ölçülebileceği prototip bir sistem örneği sunulmuştur. Tasarlanan sistem görüntü alma donanımları, ekipmanları ve görüntü işleme yazılımından oluşmaktadır. Sistem 12 farklı dokuma ve örme kumaş numunesi üzerinde test edilmiştir. Kumaş numuneleri rast gele seçilmiştir. Dökümlülük ölçümleri geliştirilen görüntü işleme yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Görüntü işleme yöntemini doğrulamak amacı ile aynı kumaşlara eğilme uzunluğu ve Cusick dökümlülük testleri uygulanmıştır ve her üç ölçüm arasındaki ilişki regresyon analizi belirlenmiştir. sonuç olarak görüntü işleme yöntemi ve eğilme uzunluğu, Cusick dökümlülük sonuçları arasında sırası ile 0.92 ve 0.84 R2 değerleri elde edilmiştir.  

Fabric drapeability is an important parameter that affects the apparel comfort and appearance of the fabric. Fabric drape measurement is based on calculating the shadow area of the hanged fabric created due to its weight. This measurement is performed manually and therefore a subjective assessment is made. Today, with the developments in image acquisition technology and image processing methods, many measurements and evaluations can be made objectively and accurately by adapting vision systems. In this study, an example prototype system with which fabric drape can be measured by image processing techniques is presented. The designed system consists of machine vision hardware, equipment and image processing software. The system was tested on 12 different types of woven and knitted fabrics. The fabric samples were selected randomly. Drape measurements were performed with developed image processing software. The same samples were also applied bending length and Cusick drapeability tests to confirm the results obtained by image processing (IP) method and the relationship between the three measurements was determined by regression analysis. As a result, 0.92 and 0.84 R2 values were obtained between IP method and bending length and Cusick drapeablility results respectively. 

 • Al-Gaadi, B., Göktepe, F., Halász, M. (2012). A new method in fabric drape measurement and analysis of the drape formation process. Textile Research Journal, 82(5), 502-512.
 • Behera, B. K., & Pattanayak, A. K. (2008). Measurement and modeling of drape using digital image processing. Journal of Fibre & Textile Research, 33, 230-238.
 • BS 3356:1990. Method for determination of bending length and flexural rigidity of fabrics
 • Chen, J., Benesty, J., Huang, Y., Doclo, S. (2006). New insights into the noise reduction Wiener filter. IEEE Transactions on audio, speech, and language processing, 14(4), 1218-1234.
 • Erdumlu, N., Sarıçam, C. (2015). Metal Tel Sarımlı Hibrid İplik İçeren Dokuma Kumaşların Dökümlülüğünün Görüntü Analizi Yöntemi İle Ölçülmesi. Tekstil Ve Mühendis, 22(100).
 • Gonzalez, R. C. In Digital Image Processing Using Matlab-Gonzalez Woods & Eddins 2004, pearson
 • Hu, J. (Ed.). (2008). Fabric testing. Elsevier.
 • Kenkare, N., May-Plumlee, T. (2005). Fabric drape measurement: A modified method using digital image processing. Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, 4(3), 1-8.
 • Plattürk, G. G., Kiliç, M. (2014). Kumaş Dökümlülüğünün Görüntü Analizi Temelli Yöntemlerle Ölçülmesi. Tekstil ve Mühendis, 21(94).
 • Tsai, K. H., Tsai, M. C., Wang, P. N., Shyr, T. W. (2009). New approach to directly acquiringe the drape contours of various fabrics. Fibres & Textiles in Eastern Europe, (3 (74)), 54-59.
 • NPTEL:Textile Engineering, Textile Testing, Drape https://nptel.ac.in/courses/116102029/53 Accessed 26.07.2019.
Primary Language en
Subjects Materials Science, Textiles
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1145-6471
Author: Halil İbrahim ÇELİK (Primary Author)
Institution: GAZIANTEP UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING, DEPARTMENT OF TEXTILE ENGINEERING (ENGLISH)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4910-4081
Author: Elif GÜLTEKİN
Institution: GAZIANTEP UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING, DEPARTMENT OF TEXTILE ENGINEERING (ENGLISH)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Aydın BAŞKAR
Institution: GAZIANTEP UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING, DEPARTMENT OF TEXTILE ENGINEERING (ENGLISH)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Büşra ÖZTÜRK
Institution: GAZIANTEP UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING, DEPARTMENT OF TEXTILE ENGINEERING (ENGLISH)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Halil İbrahim DEMİREL
Institution: GAZIANTEP UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING, DEPARTMENT OF TEXTILE ENGINEERING (ENGLISH)
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 28, 2019
Acceptance Date : October 17, 2019
Publication Date : November 29, 2019

Bibtex @research article { ksujes597730, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {57 - 63}, doi = {}, title = {DESIGN OF AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR FABRIC DRAPE MEASUREMENT}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Halil İbrahim and GÜLTEKİN, Elif and BAŞKAR, Aydın and ÖZTÜRK, Büşra and DEMİREL, Halil İbrahim} }
APA ÇELİK, H , GÜLTEKİN, E , BAŞKAR, A , ÖZTÜRK, B , DEMİREL, H . (2019). DESIGN OF AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR FABRIC DRAPE MEASUREMENT. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 () , 57-63 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/50210/597730
MLA ÇELİK, H , GÜLTEKİN, E , BAŞKAR, A , ÖZTÜRK, B , DEMİREL, H . "DESIGN OF AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR FABRIC DRAPE MEASUREMENT". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 57-63 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/50210/597730>
Chicago ÇELİK, H , GÜLTEKİN, E , BAŞKAR, A , ÖZTÜRK, B , DEMİREL, H . "DESIGN OF AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR FABRIC DRAPE MEASUREMENT". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 57-63
RIS TY - JOUR T1 - DESIGN OF AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR FABRIC DRAPE MEASUREMENT AU - Halil İbrahim ÇELİK , Elif GÜLTEKİN , Aydın BAŞKAR , Büşra ÖZTÜRK , Halil İbrahim DEMİREL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 63 VL - 22 IS - SN - -1309-1751 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi DESIGN OF AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR FABRIC DRAPE MEASUREMENT %A Halil İbrahim ÇELİK , Elif GÜLTEKİN , Aydın BAŞKAR , Büşra ÖZTÜRK , Halil İbrahim DEMİREL %T DESIGN OF AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR FABRIC DRAPE MEASUREMENT %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 22 %N %R %U
ISNAD ÇELİK, Halil İbrahim , GÜLTEKİN, Elif , BAŞKAR, Aydın , ÖZTÜRK, Büşra , DEMİREL, Halil İbrahim . "DESIGN OF AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR FABRIC DRAPE MEASUREMENT". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 / (November 2019): 57-63 .
AMA ÇELİK H , GÜLTEKİN E , BAŞKAR A , ÖZTÜRK B , DEMİREL H . DESIGN OF AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR FABRIC DRAPE MEASUREMENT. KSU J. Eng. Sci.. 2019; 22: 57-63.
Vancouver ÇELİK H , GÜLTEKİN E , BAŞKAR A , ÖZTÜRK B , DEMİREL H . DESIGN OF AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR FABRIC DRAPE MEASUREMENT. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 22: 63-57.