Year 2019, Volume 22 , Issue 4, Pages 238 - 248 2019-12-30

DETERMINATION OF INDOOR CO2 LEVELS USING THE NON-DISPERSIVE INFRARED CO2 SENSOR: A CASE STUDY OF SANLIURFA
NON-DISPERSIVE INFRARED CO2 SENSÖRÜ KULLANILARAK İÇ ORTAM CO2 DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

Nihan UYGUR [1] , Hatice ÖZDEŞ [2]


Today, people are more likely to be exposed to these pollutants because they spend most of their time indoors. Inadequate indoor air quality can decrease the working efficiency of individuals and cause various health problems. The rate of indoor air pollutants varies according to the building, the region and the climatic periods. Various sources of pollutants such as particulate matter, volatile organic compounds, bioaerosols, and airborne pollutants are reported to be associated with asthma, allergies and infections. Indoor weather conditions caused by health factors on a large scale from transient symptoms to chronic diseases were evaluated. A limited number of studies on indoor air quality and health in our country have been compiled and the situation related to the problem has been put forward, and additional studies and recommendations for improvement of air quality have been put forward.

 In this study, carbon dioxide levels were analyzed by using carbon dioxide measuring device developed by us in different indoor environments. Carbon dioxide ratios were determined and compared by determining 10 measurement points under different conditions.  

Günümüzde insanların zamanlarının çoğunu iç ortamlarda geçirmeleri sebebiyle bu kirleticilere maruz kalma olasılıkları fazladır. İç ortam hava kalitesinin yetersizliği bireylerin çalışma verimlerini düşürebildiği gibi çeşitli sağlık sorunlarına da sebep olabilmektedir.  İç ortam hava kirleticileri oranı binaya, yaşanılan bölgeye ve iklimsel dönemlere göre değişim göstermektedir. Kirletici kaynakları olarak partikül madde, uçucu organik bileşikler, biyoaerosoller gibi çeşitli iç hava kirleticileri öne çıkmakta, kirleticiler ile solunum yolu semptomları ve hastalıkları arasında ilişki bulunduğu bildirilmekte, bunlar arasından astım, alerji ve enfeksiyonlar öne çıkmaktadır. Geçici semptomlardan kronik hastalıklara kadar geniş bir ölçekte sağlık etkenlerinin oluşturduğu iç ortam hava koşulları değerlendirilmiştir. Ülkemizde kapalı ortam hava kalitesi ve sağlık ile ilgili yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalar derlenmiş ve sorun ile ilgili durum ortaya konularak, yapılması gereken ilave çalışmalar ve hava kalitesinin iyileştirilmesi için öneriler ortaya konulmuştur.

Bu çalışmada, farklı iç ortamlarda tasarladığımız karbondioksit ölçüm cihazı kullanılarak iç ortamlarda karbondioksit düzeyleri analiz edilmiştir.  Farklı koşullarda bulunan 10 ölçüm noktası belirlenerek karbondioksit oranları belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır.

 • [1] EPA Indoor Air Quality, 2018https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality
 • [2] Bulut, H., İklim 2007- II. Ulusal İklimlendirme Kongresi Bildiriler Kitabı, Isıtma sezonunda ofislerde iç hava kalitesinin araştırılması.
 • [3] Okullarda aydınlatma ve görsel konfor, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Ocak 2015.
 • [4] Altun S.H., İç ortam hava kirliliğinin doğurabileceği sağlık etkileri, On dokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2015.
 • [5] Çilingiroğlu, S., İç hava kalitesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2010.
 • [6] Işık, E., Çı̇buk, S., Yemekhaneler ve kantinlerde iç hava kalitesi ile ilgili ölçüm sonuçları ve analizi -Tunceli Üniversitesi örneği, Tunceli Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2015.
 • [7] Bulut, H., Havalandırma ve iç hava kalitesi açısından CO2 miktarının analizi, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir.
 • [8] Vural, S.M, Balanlı, A., Yapı ürünü kaynaklı iç ortam hava kirliliği ve risk değerlendirme ön araştırma, YTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt 1, Sayı 1, 2005.
 • [9] Karataş, B., İç ve dış hava ortamlarında partiküler madde (PM10, PM2.5, ve PM1) konsantrasyonlarının değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi (2015).
 • [10] Güllü, G., İlköğretim okulllarında iç ortam hava kalitesi ve sağlık etkileşimi, Tesisat Mühendisliği, Mart-Nisan 2016.
 • [11] Gönüllü, M.T., Bayhan, H., Avşar, Y., Arslankaya, E., YTÜ Şevket Sabancı Kütüphane Binası iç ortam havasındaki partiküllerin incelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.
 • [12] E Instrument, Technical note #AQ-14-624https://www.e-inst.com/wp-content/uploads/2018/04/AQ-14-624-Technical-Note-CO2-NDIR.pdf
 • [13] Winsen CO2 Sensörü, Teknik doküman MH-Z19 https://www.winsen-sensor.com/d/files/PDF/Infrared%20Gas%20Sensor/NDIR%20CO2%20SENSOR/MH-Z19%20CO2%20Ver1.0.pdf
Primary Language tr
Subjects Environmental Engineering
Journal Section Environmental Engineering
Authors

Orcid: 0000-0003-3356-9407
Author: Nihan UYGUR (Primary Author)
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5517-5348
Author: Hatice ÖZDEŞ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 26, 2019
Acceptance Date : July 19, 2019
Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { ksujes582312, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {238 - 248}, doi = {10.17780/ksujes.582312}, title = {NON-DISPERSIVE INFRARED CO2 SENSÖRÜ KULLANILARAK İÇ ORTAM CO2 DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {UYGUR, Nihan and ÖZDEŞ, Hatice} }
APA UYGUR, N , ÖZDEŞ, H . (2019). NON-DISPERSIVE INFRARED CO2 SENSÖRÜ KULLANILARAK İÇ ORTAM CO2 DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 (4) , 238-248 . DOI: 10.17780/ksujes.582312
MLA UYGUR, N , ÖZDEŞ, H . "NON-DISPERSIVE INFRARED CO2 SENSÖRÜ KULLANILARAK İÇ ORTAM CO2 DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 238-248 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/51076/582312>
Chicago UYGUR, N , ÖZDEŞ, H . "NON-DISPERSIVE INFRARED CO2 SENSÖRÜ KULLANILARAK İÇ ORTAM CO2 DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 238-248
RIS TY - JOUR T1 - NON-DISPERSIVE INFRARED CO2 SENSÖRÜ KULLANILARAK İÇ ORTAM CO2 DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ AU - Nihan UYGUR , Hatice ÖZDEŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17780/ksujes.582312 DO - 10.17780/ksujes.582312 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 238 EP - 248 VL - 22 IS - 4 SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.582312 UR - https://doi.org/10.17780/ksujes.582312 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi NON-DISPERSIVE INFRARED CO2 SENSÖRÜ KULLANILARAK İÇ ORTAM CO2 DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ %A Nihan UYGUR , Hatice ÖZDEŞ %T NON-DISPERSIVE INFRARED CO2 SENSÖRÜ KULLANILARAK İÇ ORTAM CO2 DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 22 %N 4 %R doi: 10.17780/ksujes.582312 %U 10.17780/ksujes.582312
ISNAD UYGUR, Nihan , ÖZDEŞ, Hatice . "NON-DISPERSIVE INFRARED CO2 SENSÖRÜ KULLANILARAK İÇ ORTAM CO2 DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 / 4 (December 2020): 238-248 . https://doi.org/10.17780/ksujes.582312
AMA UYGUR N , ÖZDEŞ H . NON-DISPERSIVE INFRARED CO2 SENSÖRÜ KULLANILARAK İÇ ORTAM CO2 DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ. KSU J. Eng. Sci.. 2019; 22(4): 238-248.
Vancouver UYGUR N , ÖZDEŞ H . NON-DISPERSIVE INFRARED CO2 SENSÖRÜ KULLANILARAK İÇ ORTAM CO2 DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 22(4): 248-238.