Articles


A. DUYAR, V. AKGÜL, S. GÖÇER, M. KOZAK, G. CİVELEKOĞLU, K. CIRIK
LANDFILL LEACHATE TREATMEANT USING SEQUENTIAL ANOXIC MOVING BED BIORECTOR/AEROBİC CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2019)
K. CIRIK, O. ESKİKAYA
Kahramanmaraş Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Atıksuyunun Karakterizasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2018)
Z. AĞIL, V. AKGÜL, A. DUYAR, K. CIRIK
Azot gideriminde kullanılan biyo reaktörlerde heterotrofik, ototrofik ve miksotrofik proseslerin değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2018)
A. KİRMACİ, A. DUYAR, V. AKGUL, D. AKMAN, K. CİRİK
Optimization of Combined Ozone/Fenton Process on Olive Mill Wastewater Treatment, Aksaray University Journal of Science and Engineering, (2018)
V. AKGUL, D. AKMAN, Y. CUCİ, K. CİRİK
Evaluation of Thiosulfate-Based Autotrophic and Mixotrophic Denitrification Performances under Different Operational Conditions, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
S. GÖÇER, D. AKMAN, K. CIRIK
Anaerobik Membran Biyoreaktörde TMP-Akı Değerlendirmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
K. CIRIK, A. DUYAR
Textile wastewater treatment with Ozone/Fenton process: Effect of pH, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
E. YAZAR, K. CIRIK, Ş. ÖZDEMIR, D. AKMAN, Y. CUCİ, Ö. ÇINAR
Optimization of Two-Stage and Single-Stage Anaerobic Reactors Treating Cheese Whey, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
E. YAZAR, K. CIRIK, Ö. ÇINAR
Pilot Ölçekli Mezofilik Kesikli Anaerobik Reaktörde Peynir Altı Suyu Arıtımı ve Biyogaz Üretimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2012)