Subjects

• Biomedical Sciences and Technology
• Data Mining
• Biomedical
• Electronics
• Image Processing
• Signum Processing
• Decision Support Systems
• Artificial Intelligence


Articles


S. ALTUN, A. Alkan
MR Spektroskopi Temelli Beyin Tümörü Teşhisinde Lojistik Regresyon Uygulaması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2019)
A. ALKAN, T. SELCUK, A. ÇOLAKOĞLU
GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK EKMEK DOKU ANALİZİ VE ARAYÜZ PROGRAMININ OLUŞTURULMASI, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (2018)
R. SOLMAZ, A. ALKAN
Dynamıc Control And Automatıon Applıcatıons To Increase Effıcıency İn Central Heating Systems, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
A. ALKAN, T. SELÇUK, H. TAMER, Z. BAŞ
Engelli Bireylerin Eğitim ve İş Hayatında Kullanabilecekleri Akıllı Alet Panosu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
A. ALKAN, T. SELÇUK, M. TEKİNALP
Koroner Arterlerin Bölütlenmesi Temelli Bir Karar Destek Sistemi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
S. AKBEN, A. ALKAN
ÖZNİTELİKLER ARASI KORELASYONUN DÜŞÜK OLDUĞU VERİ KÜMELERİNDE SINIFLANDIRMA BAŞARISINI ARTIRMAK İÇİN YOĞUNLUK TEMELLİ ÖZNİTELİK OLUŞTURMA, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (2015)
A. HALTAŞ, A. ALKAN, M. KARABULUT
METİN SINIFLANDIRMADA SEZGİSEL ARAMA ALGORİTMALARININ PERFORMANS ANALİZİ, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (2015)
S. AKBEN, A. ALKAN
Independent Component Analysis Applied Marks EEG diagnosis of migraine Success Rate Effect, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2013)