Articles


F. ÖZDEMİR, E. ALTUNTAŞ, A. ÇOT, A. TUTUŞ
DETERMINATION OF THE CHANGES IN THE SURFACE QUALITY PROPERTIES OF THE WEATHERİNG TEST APPLIED TO THE HEAT TREATED MDF BOARDS, Turkish Journal of Forest Science, (2018)
E. Altuntaş, E. Yılmaz, T. Salan
Investigation of the effect of high-fibrous filling material on the mechanical properties of wood plastic composites, Turkish Journal of Forestry, (2017)
E. ALTUNTAŞ, E. KARAOĞUL, M. ALMA
Effect of boron compounds on the thermal and combustion properties of wood-plastic composites, Turkish Journal of Forestry, (2017)
F. ÖZDEMİR, E. ALTUNTAŞ, A. ÇOT, A. TUTUŞ
Termal Olarak Sıkıştırılmış Ceviz Kaplama Levhaların Yüzey Kalitesindeki Değişimlerin Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
E. ALTUNTAŞ, E. KARAOĞUL, M. ALMA
Effects of Fire Retardants on the Fire, Thermal and Mechanical Properties of Wood Plastic Composites Using Recycled Fibers, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, (2017)
İ. BEKTAŞ, G. DÜZKALE SÖZBİR, B. BAL, E. ALTUNTAŞ
Effects of the termal and pressurised thermal modification treatments on chemical properties of the poplar woods, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
E. ALTUNTAŞ, T. SALAN, M. ALMA
Farklı Bor Bileşik Kullanılarak MDF-AYPE Odun Plastik Kompozitlerin Yangına Dayanıklılığının Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)