Articles


A. ULUSOY, M. GÜNEŞ
STABILIZATION OF MOBILE ROBOT ARM USING PSO, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2019)
E. YALÇIN, M. GÜNEŞ
GPU Accelerated Intuitionistic Fuzzy and Otsu Algorithms for Foreign Leaf Detection in Cotton, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2019)
Y. CELİK, M. GÜNEŞ
Designing an Object Tracker Self-Balancing Robot, Academic Platform Journal of Engineering and Science, (2018)
N. KURTLUCAN, M. GÜNEŞ
Otonom Bir Mobil Robotun Kayan Kipli Kontrol Yöntemi İle Yörünge Ve Hız Kontrolü Ve PID Kontrol İle Kıyaslanması, Journal of Technical Sciences, (2018)
O. DOĞMUŞ, E. KILIC, S. ŞİT, M. GÜNEŞ
Adaptation of Optimized PID Controller with PSO Algorithm to Photovoltaic MPPT System, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
M. Altun, Y. CELİK, M. GÜNEŞ
Investigation of The Success of Particle Swarm Optimization Based PID Tuning, PID and Fuzzy Type Inspection Methods in Speed Control of DC Motor, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
Y. ÇELİK, M. ALTUN, M. GÜNEŞ
Mouse Design Using Image Processing for Disabled, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
Ö. BERBER, M. GÜNEŞ
Target Tracking With The Pointer That Mounted On The Remote Controllable Mobile Robot, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
H. ALRUIM ALHASAN, M. GÜNEŞ
A New Adaptive Particle Swarm Optimization Based on Self-Tuning of PID Controller for DC Motor System, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2017)
Y. ÇELİK, M. GÜNEŞ
Comparison of Least Mean Square and Wavelet Transform Methods for Filtering EMG Signals, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
Ö. BERBER, M. ATEŞ, H. ALHASSAN, M. GÜNEŞ
Parçacık Sürü Optimizasyonu ve PID ile Mobil Robotun Optimum Yörünge Kontrolü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
E. PEKDEMİR, M. GÜNEŞ
Otonom Bir Mobil Robotun Parçacık Sürü Algoritması ile Optimum Yörünge Kontrolü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
M. GUNES, S. ARSLAN
Çok fonksiyonlu bir elektronik pülverizatörde ilaçlama işleminin optimal ve bulanık, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2014)
H. BADEM, E. YALÇIN, M. GÜNEŞ
Optimization of Intuitionistic Fuzzy Logic Edge Detection Algorithm via Otsu Method, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2013)
H. BADEM, M. GÜNEŞ
Video Formatına Veri Gizleme Amacıyla Gömülmüş Bir Steganografi Uygulamasının Geliştirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2011)