Articles


İ. ÇELİK, C. YILDIZ, M. ŞEKKELİ
WIND POWER PLANT LAYOUT OPTIMIZATION USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION, Turkish Journal of Engineering, (2021)
Ö. KEÇECİOĞLU, A. GANİ, M. ŞEKKELİ
IMPROVED HYBRID INTELLIGENT CONTROLLER DESIGN FOR MPPT OF STAND-ALONE PV SYSTEM, Turkish Journal of Engineering, (2021)
İ. ÇELİK, C. YILDIZ, M. ŞEKKELİ, H. HASIRCI
Energy Generation and Revenue Calculation for 1 KW Wind Turbine: A Case Study of Kahramanmaraş, Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research, (2020)
Ö.F. KEÇECİOĞLU, E. KILIÇ, A. GANİ, M. ŞEKKELİ
Yükselten DA-DA Dönüştürücünün LQR Denetleyici Kullanılarak Optimal Denetimi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2019)
A. GÖK, C. YILDIZ, M. ŞEKKELİ
A Short Term Solar Power Plant Generation Forecast Using Artifical Neural Networks: Kahramanmaraş Case Study, International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design, (2019)
İ. KARADÖL, C. YILDIZ, M. ŞEKKELİ
BÖLGESEL HES ÜRETİM REJİMLERİNİN ZAMANSAL TAMAMLAYICILIK AÇISINDAN KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ, International Journal of Technological Sciences, (2019)
İ. ÇELİK, C. YILDIZ, M. ŞEKKELİ
A Model for Evaluating the Basic Wake Effect in the Calculation of Wind Turbine Power Output on Offshore Wind Power Plant, The Black Sea Journal of Sciences, (2019)
İ. ÇELİK, C. YILDIZ, M. ŞEKKELİ
Rüzgâr Enerji Santrali kurulumunda rüzgâr türbinlerinin mikro yerleşimi için bir optimizasyon modeli, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, (2018)
C. YILDIZ, Ö. KEÇECİOĞLU, İ. KARADÖL, M. ŞEKKELİ
Optimal Energy Mix Determination to Regulate Uncertain Production of HPP and SPP: Malatya City Case Study, Gazi Journal of Engineering Sciences (GJES), (2018)
İ. KARADÖL, Ö. KEÇECİOĞLU, H. AÇIKGÖZ, M. ŞEKKELİ
Examination of Solar and Wind Energy Hybrid System for Kahramanmaraş Region, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
C. Yildiz, M. Tekin, A. Gani, O. Kececioglu, H. ACİKGOZ, M. SEKKELİ
CONSIDERING AIR DENSITY EFFECT ON MODELLING WIND FARM POWER CURVE USING SITE MEASUREMENTS, PressAcademia Procedia, (2017)
M. Tekin, O. Kececioglu, C. Yildiz, A. Gani, H. Acikgoz, M. Kesenek, M. Sekkeli
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES ON INTERCONNECTION NETWORKS, PressAcademia Procedia, (2017)
C. YILDIZ, M. ŞEKKELİ
Changing the Characteristic of a Wind Power Plant Production in Turkey by Pumped Storage Hydroelectricity Power Plant., SDÜ Yekarum e-Dergi, (2016)
C. Yıldız, M. Şekkeli
Optimal bidding in Turkey day ahead electricity market for wind energy and pumped storage hydro power plant, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, (2016)
M. TEKİN, Ö. KEÇECİOĞLU, Ö. ERAFŞAR, M. ŞEKKELİ
Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
H. AÇIKGÖZ, M. ŞEKKELİ, A. GANİ, Ö. KEÇECİOĞLU
Simulation Study and Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor By Using Self-Tuning Fuzzy-PID Controller, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2015)
M. SALİHMUHSİN, S. BABA, A. YILMAZ, M. SEKKELİ
Design and Implementation of an Automated PCB Drawing and Drilling System, International Journal of Engineering Research and Development, (2012)