Year 2016, Volume 19, Issue 2, Pages 20 - 26 2016-09-09

Bitkisel Yağ ile Farklı Sıcaklıklarda Muamele Edilen Toros Göknarı Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri

Bekir Cihad BAL [1]

1389 910

Masif ahşap malzemeyi bozucu zararlılara karşı korumak için bazı farklı metotlar kullanılmaktadır. Bunun yanında, odunun fiziksel özelliklerini modifiye etmek için ısıl işlem modifikasyonu gibi bazı metotlarda kullanılmaktadır. Endüstriyel uygulamalarda, ısıl işlem modifikasyonunun kullanımı son on yılda artmıştır. Toros göknarı (Abies cilicica)  odunu biyolojik olarak çok çabuk bozulabilir bir odundur ve farklı alanlarda kullanılmadan önce bazı koruyucu maddelerle muamele edilir. Bu çalışmada, Toros göknarı bitkisel yağ ile farklı sıcaklıklarda muamele edilmiştir. Bu metot odunu korumak için kullanılan metotlardan birisidir. İşlem sonrası, odunun, ağırlık artışı, yoğunluk, denge rutubeti miktarı, teğet şişme, radyal şişme ve hacmen şişme, lif doygunluk noktası gibi bazı fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca, ağırlık artışı ile genişleme yüzdeleri arasındaki ilişki belirlenmiştir. Gruplar arasındaki istatistiksel olarak önemli farklar ANOVA kullanılarak belirlenmiştir ve önemli bazı sonuçlar rapor edilmiştir.
Yağ ısıl işlemi, Toros göknarı, fiziksel özellikler
 • Bal BC, Bektaş I. (2012) “The physical properties of heartwood and sapwood of Eucalyptus Grandis”. Pro Ligno, 8(4):35–43.
 • Bal BC, Bektaş İ, Kaymakçi A. (2012) “Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun Bazı Fiziksel Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15 (2):17–27.
 • Epmeier H, Westin M, Rapp A. (2004) “Differently modified wood: comparison of some selected properties”. Scand J For Res 19:31–7.
 • Korkut S, Kocaefe D. Isıl İşlemin Odun Özellikleri Üzerine Etkisi. Düzce Üniveristesi Orman Derg 2009;5:11–34. [14]. URL1, (2016) “Thermowood nedir?” http://novawood.com, Son erişim: 10.04.2016.
 • Sailer M, Rapp AO, Leithoff H, Peek R. (2000), È l-Hitzebehandlung È tung von Holz durch Anwendung einer O Vergu;58.
 • Kumar M, Shusheng D, John P. (2012),”Oil uptake by wood during heat-treatment and post-treatment cooling , and effects on wood dimensional stability” Eur. J.Wood Prod. 70:183–190.
 • Tomak ED, Hughes M, Yildiz UC, Viitanen H.(2010) “The combined effects of boron and oil heat treatment on beech and Scots pine wood properties. Part 1: Boron leaching, thermogravimetric analysis, and chemical composition”. J Mater Sci, 46:598–607.
 • Bal BC. (2013), “Effects of heat treatment on the physical properties of heartwood and sapwood of Cedrus libani”, BioResources; 8:211–9.
 • Esteves BM, Pereira HM. (2009), “Wood modification by heat treatment: A review”. BioResources, 4 (1):370–404.
 • Esteves B, Nunes L, Domingos I, Pereira H. (2014) “Comparison between heat treated sapwood and heartwood from Pinus pinaster”. Eur J Wood Wood Prod 2014;72:53–60.
 • Sidorova K. (2008), “Oil heat treatment of wood”. Mater Sci Eng In Proceed:13–4. [22]. Ayata
 • Ü. (2014) “Isıl işlem görmüş
 • (Thermowood) bazı ağaç türlerinde kullanılan
 • su bazlı vernik katmanlarının hızlandırılmış
 • UV yaşlandırma etkisine karşı direncinin belirlenmesi”. bilimleri Enstitüsü, 2014. Üniversitesi, Fen
 • Kaymakci A, Akyıldız “Dimensional stability of heat treated Scots pine and oriental beech”. Proligno 7:32–8.
 • Bak M, Nemeth R. (2012) “Modification of wood by oil heat treatment” International Scientific Development & Ecological Footprint, 2012. on Sustainable
 • Cheng D, Chen L, Jiang S, Zhang Q. (2014), “Oil uptake percentage in oil-heat-treated wood, its determination by Soxhlet extraction, and its effects on wood compression strength parallel to the grain”. BioResources 9:120–31.
 • Tomak ED, Hughes M, Yildiz UC, Viitanen H. (2010) “The combined effects of boron and oil heat treatment on beech and Scots pine wood properties. thermogravimetric analysis, and chemical composition”, J Mater Sci 46:598–607. Tomak, E. D., & Yıldız, Ü. C. (2012) “Bitkisel Yağların Ahşap Koruyucu Bir Madde Olarak Kullanılabilirliği”, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(1): 142-157.
 • TS 2471. Odunda, fiziksel ve mekanik deneyler için rutubet miktarı tayini, TSE ANKARA. 1976.
 • TS 2472. Odunda, fiziksel ve mekanik deneyler için birim hacim ağırlığı tayini, TSE ANKARA. 1976.
 • Malan, S. M. (1990) “Eucalyptus improvement for lumber production”. An Do Semin Int Util Da Madeira Para Serraria 1990:1–19.
 • Dubey MK, Pang S, Walker J. (2012) “Changes in chemistry, color, dimensional stability and fungal resistance of Pinus radiata D. Don wood with oil heat-treatment”. Holzforschung 2012;66:49–57.
 • Aydemir D, Gündüz G, Altuntaş E, Ertaş M, Şahin T, Alma MH. (2011), “Investigating changes in the chemical constituents and dimensional stability of heat-treated Hornbeam and Uludag fir wood”. BioResources, 6 (2):1308–1321.
 • Kocaefe D, Poncsak S, Boluk Y. (2008), “Effect of thermal treatment on the chemical composition and mechanical properties of birch and aspen”, BioResources, 3:517–37.
 • Brito JO, Silva FG, Leão MM, Almeida G.(2008) “Chemical composition changes in eucalyptus and pinus woods submitted to heat treatment”. Bioresour Technol 2008;99:8545– 8.
 • Almeida G, Brito JO, Perre P. (2009), “Changes in wood-water relationship due to heat treatment assessed on micro-samples of three Eucalyptus species”. Holzforschung 2009;63:80–8.
 • Özalp M, Gürtekin A, Ordu M. (2006), “Wood Carving Dumlupınar
 • Enstitüsü Dergisi,11:177–88. with laser”. Bilimleri Üniversitesi, Fen
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Bekir Cihad BAL

Bibtex @ { ksujes260693, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {19}, pages = {20 - 26}, doi = {10.17780/ksujes.58765}, title = {Bitkisel Yağ ile Farklı Sıcaklıklarda Muamele Edilen Toros Göknarı Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri}, key = {cite}, author = {BAL, Bekir Cihad} }
APA BAL, B . (2016). Bitkisel Yağ ile Farklı Sıcaklıklarda Muamele Edilen Toros Göknarı Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19 (2), 20-26. DOI: 10.17780/ksujes.58765
MLA BAL, B . "Bitkisel Yağ ile Farklı Sıcaklıklarda Muamele Edilen Toros Göknarı Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2016): 20-26 <http://jes.ksu.edu.tr/issue/24643/260693>
Chicago BAL, B . "Bitkisel Yağ ile Farklı Sıcaklıklarda Muamele Edilen Toros Göknarı Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2016): 20-26
RIS TY - JOUR T1 - Bitkisel Yağ ile Farklı Sıcaklıklarda Muamele Edilen Toros Göknarı Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri AU - Bekir Cihad BAL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17780/ksujes.58765 DO - 10.17780/ksujes.58765 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 26 VL - 19 IS - 2 SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.58765 UR - https://doi.org/10.17780/ksujes.58765 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences Bitkisel Yağ ile Farklı Sıcaklıklarda Muamele Edilen Toros Göknarı Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri %A Bekir Cihad BAL %T Bitkisel Yağ ile Farklı Sıcaklıklarda Muamele Edilen Toros Göknarı Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17780/ksujes.58765 %U 10.17780/ksujes.58765
ISNAD BAL, Bekir Cihad . "Bitkisel Yağ ile Farklı Sıcaklıklarda Muamele Edilen Toros Göknarı Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 2 (September 2016): 20-26. https://doi.org/10.17780/ksujes.58765