Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 2, Sayfalar 131 - 148 2018-06-30

Veri Görselleştirme ve İnfografikler
Data Visualization and Infographics

Arif GÜRLER [1] , Ahmet Serdar Yılmaz [2] , Mehmet TEKEREK [3]

210 269

Bilgi insanın var olduğu günden sürekli birçok iletişim yöntemi ve bilimsel alanla etkileşim içerisine girmiştir. İnsanların bilgiyi paylaşma ihtiyacının artmasıyla, bilgi içeriğinin daha iyi anlaşılması için çok çeşitli görselleştirme yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Bilgi aktarımının teknoloji, bilim, sanat ve kültür alanının genişlemesine paralel olarak gelişmesi sonucu uygulanmaya başlanan bu yöntemler bundan sonra ki süreçte de gelişmeye devam edecektir. Günümüzde bilgi, bilgilendirme tasarımının önemli bir kolu olan veri görselleştirmesiyle kendini ifade edebilmekte ve içeriğin iletilebilmesine önemli ölçüde olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada “Veri Görselleştirmesi ve Bilgilendirme Grafikleri”nin, bilgilendirme amacına yönelik bilimsel katkısı ele alınmaktadır. Bu kapsamda bir veri görselleştirme aracı olarak yazının tanımı ve tarihsel oluşum süreci incelenmiş olup insanların geçmişten günümüze bilgi aktarmada kullandıkları veri görselleştirme yöntemlerinin tanımı, tarihsel süreç içerisindeki rolü, günümüze kadar değişen ve gelişen görselleştirme konuları ele alınmıştır. Bu konunun öncüleri ve ustaları örnek çalışmalarıyla birlikte incelenmiştir.Bununla birlikte, konunun temel ilke ve esaslarına yer verilerek ve konu bir tasarım disiplini içerisinde ele alınarak bilgilendirme tasarımıyla olan ilişkisi değerlendirilmiştir. Ayrıca, tasarımcının içerik ve estetik arasındaki dengeyi koruyarak anlaşılır bir görselleştirme oluşturma çabası içine girilmiştir. Son olarak, veri görselleştirmesinin güncel konumuna göre tasarım sürecindeki yöntem ve uygulamaları incelenerek uygulama alanları, günümüzdeki farklı ortamlarla olan bağı üzerinden değerlendirilerek örneklerle pekiştirilmiştir.


Bilgi insanın var olduğu günden sürekli birçok iletişim yöntemi ve bilimsel alanla etkileşim içerisine girmiştir. İnsanların bilgiyi paylaşma ihtiyacının artmasıyla, bilgi içeriğinin daha iyi anlaşılması için çok çeşitli görselleştirme yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Bilgi aktarımının teknoloji, bilim, sanat ve kültür alanının genişlemesine paralel olarak gelişmesi sonucu uygulanmaya başlanan bu yöntemler bundan sonra ki süreçte de gelişmeye devam edecektir. Günümüzde bilgi, bilgilendirme tasarımının önemli bir kolu olan veri görselleştirmesiyle kendini ifade edebilmekte ve içeriğin iletilebilmesine önemli ölçüde olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada “Veri Görselleştirmesi ve Bilgilendirme Grafikleri”nin, bilgilendirme amacına yönelik bilimsel katkısı ele alınmaktadır. Bu kapsamda bir veri görselleştirme aracı olarak yazının tanımı ve tarihsel oluşum süreci incelenmiş olup insanların geçmişten günümüze bilgi aktarmada kullandıkları veri görselleştirme yöntemlerinin tanımı, tarihsel süreç içerisindeki rolü, günümüze kadar değişen ve gelişen görselleştirme konuları ele alınmıştır. Bu konunun öncüleri ve ustaları örnek çalışmalarıyla birlikte incelenmiştir.Bununla birlikte, konunun temel ilke ve esaslarına yer verilerek ve konu bir tasarım disiplini içerisinde ele alınarak bilgilendirme tasarımıyla olan ilişkisi değerlendirilmiştir. Ayrıca, tasarımcının içerik ve estetik arasındaki dengeyi koruyarak anlaşılır bir görselleştirme oluşturma çabası içine girilmiştir. Son olarak, veri görselleştirmesinin güncel konumuna göre tasarım sürecindeki yöntem ve uygulamaları incelenerek uygulama alanları, günümüzdeki farklı ortamlarla olan bağı üzerinden değerlendirilerek örneklerle pekiştirilmiştir. • Fusion Charts veri görselleştirme araçları., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). http://www.fusioncharts.com/
 • Smiciklas M., ThePower of Infographics, PearsonEducation, USA. (2012).
 • jpGraph veri görselleştirme aracı., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). http://jpgraph.net/
 • Gephi veri görselleştirme aracı., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). https://gephi.org/
 • Çağıltay N.E., Tokdemir G., Veri tabanları sistemleri dersi teoriden pratiğe, Ada Matbaacılık, 978-605-61091-0-2: , Türkiye, S,8,9. (2010)
 • Inselberg A., Dimsdale B., “Parallel Coordinates: A Toolfor Visualizing Multidimensional Geometry”, Proc. IEEE Visualization’ 90, USA (1990) 361-375.
 • Keim, D.A., Kriegel, H.P., “VisDB: Database Exploration Using Multidimensional Visualization,” IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 14, no. 5, USA (1994), 40-49.
 • Pickett R.M., Grinstein G.G., “Iconographic Displays forVisualizing Multi dimensional Data,” Proc. IEEE Conf. Systems, Man, and Cybernetics, (1988) 514-519.
 • Keim D.A., “Visual Data Mining”, TutorialNotes, Proc of VLDB, Atina, Yunanistan, (1997).
 • Card S.K., Mackinlay J.D., Shneiderman B., “Readings in Information Visualization: Using Visionto Think”, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, USA (1999).
 • Kibar P.N., Akkoyunlu B., Eğitimde Bilgi Görselleştirme: Kavram Haritalarından İnfografiklere,URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). https://www.researchgate.net/publication/275947314_Egitimde_Bilgi Görselleştirme_Kavram_Haritalarından_Infografiklere (2015).
 • Becker R.A., Eick S., Wilks A.R., “Visualizing Network Data”, Trans. On Visualization and Computer Graphics 1(1), (1995), 16-28
 • Cristina M., Oliveira F.D., Levkowitz H., “Fromvisual data explorationtovisual data mining: a survey.”, IEEE Transactions on Visualizationand Computer Graphics, 9(3), (2003), 378-394.
 • Marchese T, F. Medieval Information Visualization, Conference: IEEE VIS 2013, At Atlanta, GA, Volume: Arts Program. URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.researchgate.net/publication/258244654_Medieval_Information_Visualization (2013).
 • Berkant H.G, Öğretimde Materyal Geliştirme Ders Notları, Türkiye (2017).
 • Jean G., Yazı İnsanlığın Tarihi, Yapı Kredi Yayınları 1601, Genel Kültür Dizisi-7,5. Baskı, İstanbul Haziran (2008)
 • Step Into, Mesopotima First Puplished by Southwater, England, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları sertifika No. 1121, Türkiye (2011)
 • Ebat (Ege Bilimsel Araştırma Topluluğu), İnternette Bilgiye Ulaşma, 4. Bilimsel Araştırma Çalıştayı. (2010).
 • Rendgen, S., Widemann, E, J., Information Graphics, Taschen, Köln. (2012)
 • Lankow, Ritchie., Crooks., Infographics: ThePower Of Visual Storytelling, Column Five Media, New Jersey,
 • Uçak, N. Ö., Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram. URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017) http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/445/435 (2010)
 • Tufte E., BeautifulEvidence – s. 82., (2006).
 • Güler T., Bilgilendirme Tasarımı, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 21. (2008).
 • Joachim of Fiore’nin Daire Üçlemesi URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://4.bp.blogspot.com
 • Oresme N., Proto-Bar Grafiği, , 1350 URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). www.visualnews.com
 • Ecob A. Dünyayı Yerinden Oynatan Daire, Copernicus’un Gezegenler Diyagramı 1543, URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.eyemagazine.com/feature/article/a-circle-that-moved-the-earth (2012). Rendgen, S., Widemann, E, J., Information Graphics, Taschen, Köln. (2012)
 • Halley E.,-Batı ve Güney Okyanuslarındaki Çeşitli Değişimler,URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.raremaps.com
 • Friendly M., Brief A., History of Data Visualization. URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.datavis.ca/papers/hbook.pdf 2006).
 • Friendly M., Brief A., History of Data Visualization. URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.datavis.ca/papers/hbook.pdf 2006).
 • Taşçıoğlu, M. (2011). Görsel Kültür; 6. Ünite, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir.
 • Ressam Çetinkaya H., URL (Erişim Tarihi: 07.04.2017). http://www.hikmetcetinkaya.com/resim-nedir/
 • Becer E., İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, 9789757501091, Türkiye, s. 254 (2015).
 • Schroeder R., Interactive Info Graphics in Europe added value to online massmedia: a preliminarysurvey. Journalism Studies, 5(4), 563-570. (2004).
 • Meeusah N., Tangkijviwat U., Effect of data set andhue on a contentunderstanding of infographic. (2013).
 • Davis M., Quinn D., VisualizingText: The New Literacy of Infographics. Reading Today, Vol. 31 Issue 3, p16. (2014).
 • ABD de bulunan barajlar ve risk analizi., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/dam-nation-state-of-us-dams
 • Zaman çizelgesi., URL (Erişim Tarihi: 25.04.2017). http://www.simile-widgets.org/timeline/
Birincil Dil tr
Konular Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Dergi Bölümü Bilgisayar Mühendisliği
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8488-9393
Yazar: Arif GÜRLER
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5735-3857
Yazar: Ahmet Serdar Yılmaz (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6112-3651
Yazar: Mehmet TEKEREK
Kurum: Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ksujes391274, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {131 - 148}, doi = {10.17780/ksujes.391274}, title = {Veri Görselleştirme ve İnfografikler}, key = {cite}, author = {TEKEREK, Mehmet and GÜRLER, Arif and Yılmaz, Ahmet Serdar} }
APA GÜRLER, A , Yılmaz, A , TEKEREK, M . (2018). Veri Görselleştirme ve İnfografikler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21 (2), 131-148. DOI: 10.17780/ksujes.391274
MLA GÜRLER, A , Yılmaz, A , TEKEREK, M . "Veri Görselleştirme ve İnfografikler". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 21 (2018): 131-148 <http://jes.ksu.edu.tr/issue/38201/391274>
Chicago GÜRLER, A , Yılmaz, A , TEKEREK, M . "Veri Görselleştirme ve İnfografikler". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 21 (2018): 131-148
RIS TY - JOUR T1 - Veri Görselleştirme ve İnfografikler AU - Arif GÜRLER , Ahmet Serdar Yılmaz , Mehmet TEKEREK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17780/ksujes.391274 DO - 10.17780/ksujes.391274 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 148 VL - 21 IS - 2 SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.391274 UR - http://dx.doi.org/10.17780/ksujes.391274 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Veri Görselleştirme ve İnfografikler %A Arif GÜRLER , Ahmet Serdar Yılmaz , Mehmet TEKEREK %T Veri Görselleştirme ve İnfografikler %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 21 %N 2 %R doi: 10.17780/ksujes.391274 %U 10.17780/ksujes.391274
ISNAD GÜRLER, Arif , Yılmaz, Ahmet Serdar , TEKEREK, Mehmet . "Veri Görselleştirme ve İnfografikler". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 21 / 2 (Haziran 2018): 131-148. http://dx.doi.org/10.17780/ksujes.391274