1. Atık Malzemelerin Kendiliğinden Yerleşen Beton Performansına Etkisi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/31713/309442)
 2. Atık Cam Tozu ve Yüksek Fırın Cürufunun İçeren Kendiliğinden Yerleşen Harçların Taze, Mekanik ve Durabilite Özellikleri (http://jes.ksu.edu.tr/issue/32821/356752)
 3. Kahramanmaraş Merkez İlçesi ve Bazı Mahallelerindeki Cam, Plastik ve Kağıt Atık Potansiyelinin Belirlenmesi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/26848/282319)
 4. Tekstil Atık Külü İle Tekstil Atıksuyundan Renk Giderimi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/26848/282321)
 5. Türkiye’de Endüstriyel Atık Su Arıtma Yöntemleri ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19356/205280)
 6. Atık Patates Nişastasından Yapıştırıcı Sentezi ve Karakterizasyonu: Karton Masura Üzerine Uygulamaları (http://jes.ksu.edu.tr/issue/32821/355480)
 7. Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/24643/260705)
 8. Tekstil Atık Sularında Renk Gidermede Kullanılan Koagulantlar: Nişasta ve CMPS’nin Floklaşmaya Etkisi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/26848/282326)
 9. Atık Pil Kömürü Ve Yumurta Kabuğunun Radyasyon Tutucu Materyal Olarak Üretimde Kullanılması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19362/205342)
 10. Klima Tozundan Hidroksipropilmetil Selüloz (HPMC) Sentezi ve Karakterizasyonu (http://jes.ksu.edu.tr/issue/32821/355483)
 11. Tekstil Atığı “Klima Tozu”ndan Selüloz Eldesi: Nitroselülozun Sentezi ve Karakterizasyonu (http://jes.ksu.edu.tr/issue/26848/282325)
 12. Cam Elyaf Dokuma İle Güçlendirilmiş Tabakalı Kaplama Kerestenin Bazı Teknolojik Özellikleri (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19366/205379)
 13. Ferroniyobyum ve Ferrobor İçeren Tozaltı Kaynak Tozları ile Elde Edilen Kaplamaların Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin Araştırılması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/28695/292373)
 14. Yüksek Yoğunluklu Lif Levhanın Bazı Özellikleri Üzerine Dolomit Mineralinin Etkisinin Araştırılması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/24643/260703)
 15. Kum Boyutunda Yüksek Firin Cürufu Ve Pomza Katkili Beton Borularin Durabilite Özelliklerinin Araştirilmasi Hanifi BİNİCİ1* , Ahmet Hayrullah SEVİNÇ2 , Muhammed Yasin DURGUN3 Murat KOLUÇOLAK1 (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19358/205306)
 16. Ayçiçek Sapı Ve Tekstil Atıkları İle Yalıtım Malzemesi Üretimi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19360/205322)
 17. Farklı Bor Bileşik Kullanılarak MDF-AYPE Odun Plastik Kompozitlerin Yangına Dayanıklılığının Araştırılması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/26848/282312)
 18. Altın Üretiminde Kullanılan Kral Suyundan Sıvı Gübre Üretimi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19367/205391)
 19. Isıl İşlem Uygulamalarında Kullanılan Bir Karışım Tankının Bulanık Mantık Esaslı Denetimi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19364/205370)
 20. Tekstil Atıklarından Selüloz Eldesi, Metil Selüloz Sentezi, Karakterizasyonu ve Çimento Pastasında Kullanımı (http://jes.ksu.edu.tr/issue/26848/282327)