1. Farklı İşletim Koşulları Altında Tiyosülfat Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyon Performansının Araştırılması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/32821/335996)
 2. Mouse Design Using Image Processing for Disabled (http://jes.ksu.edu.tr/issue/31713/346305)
 3. PSO Algoritması ile Optimize Edilmiş PID Denetleyicinin Fotovoltaik MPPT Sistemine Uyarlanması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/32821/362618)
 4. Güç Sistem Harmoniklerinin Ayrık Hartley Dönüşümü ile Analizi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19366/205382)
 5. Çok Fonksiyonlu Bir Elektronik Pülverizatörde İlaçlama İşleminin Optimal ve Bulanık Kontrolü (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19363/205352)
 6. Peyniraltı Suyu Arıtımında Tek ve Çift Aşamalı Anaerobik Reaktörün Optimizasyonu (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19368/205407)
 7. Termal Olarak Sıkıştırılmış Ceviz Kaplama Levhaların Yüzey Kalitesindeki Değişimlerin Araştırılması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/31713/320987)
 8. Betonarme Çerçeveli Yapıların Zemin-Yapı Etkileşimlerinin Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtları Kullanılarak Belirlenmesi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19357/205291)
 9. Atık Patates Nişastasından Yapıştırıcı Sentezi ve Karakterizasyonu: Karton Masura Üzerine Uygulamaları (http://jes.ksu.edu.tr/issue/32821/355480)
 10. Isıl İşlem Uygulamalarında Kullanılan Bir Karışım Tankının Bulanık Mantık Esaslı Denetimi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19364/205370)
 11. Spektral Yöntemler ve DVM Sınıflandırıcı ile EMG İşaretlerinin Tasnifi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19356/205284)
 12. Doğru Akım Motorunun Hız Denetiminde Parçacık Sürü Optimizasyonu Tabanlı PID, Klasik PID ve Bulanık Tipi Denetim Yöntemlerinin Başarımlarının İncelenmesi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/32821/368697)
 13. Mobil Turist Rehber Sistemi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/30940/294834)
 14. Triga Mark II Reaktörü Soğutma Sisteminin Ön Analİzİ (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19358/205302)
 15. Mamasun (Aksaray) Gabroyidlerinin Petrojenetik Karakteristiği (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19360/205316)
 16. Atık Malzemelerin Kendiliğinden Yerleşen Beton Performansına Etkisi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/31713/309442)
 17. Nemrut Bay Seawater Quality Assessment at the Planning Stage of Marine Outfall (http://jes.ksu.edu.tr/issue/28695/263890)
 18. Hareketli Kütle Etkisi Altindaki Kompozit Sandviç Kirişlerin Dinamik Analizi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19357/205293)
 19. X-45 Tipi Delta Kanat Modeli Üzerinde Oluşan Akış Karakteristikleri ve Aerodinamiği (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19368/205403)
 20. Kavak odununun kimyasal özellikleri üzerine termal ve basınçlı termal modifikasyon işlemlerinin etkisi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/28695/287672)