1. Akü Cüruflarının Killerle İmmobilizasyonu: Full Faktoriyel Dizayn Analiz (http://jes.ksu.edu.tr/issue/32821/323976)
 2. Utilization of Recycled PET Flours in Recycled Polyvinyl Chloride (PVC) Composites (http://jes.ksu.edu.tr/issue/30940/302246)
 3. Bir Kâğıt Fabrikasındaki Kojenerasyon Tesisinin Enerji Ve Ekserji Analizi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/24643/260698)
 4. A Buck Converter Design With Digitally Implemented P Controller (http://jes.ksu.edu.tr/issue/26848/282322)
 5. 2.45 Ghz De Yüksek Kazançlı Mikroşerit Anten Yama Anten Tasarımı ve Gerçekleştirimi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19361/205318)
 6. Elektro Çekim Yoluyla Polimer Nanolifler: Nanolif Kalitesini Etkileyen Faktörler (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19363/205344)
 7. Ferroelektrik Mems Jiroskopun Sonlu Elemanlar Analizi İle Modellenmesi Ve (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19360/205313)
 8. Isıl İşlem Uygulamalarında Kullanılan Bir Karışım Tankının Bulanık Mantık Esaslı Denetimi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19364/205370)
 9. Hareketli Kütle Etkisi Altindaki Kompozit Sandviç Kirişlerin Dinamik Analizi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19357/205293)
 10. Betonarme Binalarda Kısa Kolon Oluşumunda Dolgu Duvar Etkisi: Örnek Çalışma (http://jes.ksu.edu.tr/issue/24643/260700)
 11. Karma Bağlantılı Kompozit Plaklarda Farklı Sıcaklıklar Etkisiyle Oluşan Gerilmelerin (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19360/205299)
 12. Yüksek Sünek Merkezi Çaprazlı Çelik Çerçevelerin Yatay Yükler Altında Davranışının İncelenmesi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/31713/341378)
 13. PSO Algoritması ile Optimize Edilmiş PID Denetleyicinin Fotovoltaik MPPT Sistemine Uyarlanması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/32821/362618)
 14. Mouse Design Using Image Processing for Disabled (http://jes.ksu.edu.tr/issue/31713/346305)
 15. Nemrut Bay Seawater Quality Assessment at the Planning Stage of Marine Outfall (http://jes.ksu.edu.tr/issue/28695/263890)
 16. Manyetik Olarak Etkileşen Bobinlerin Alternatif ve Doğru Akımda İncelenmesi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/32821/356588)
 17. Triga Mark II Reaktörü Soğutma Sisteminin Ön Analİzİ (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19358/205302)
 18. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ana Kampüste Rüzgar Enerji Potansiyeli Araştırması ve Değerlendirmesi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19361/205321)
 19. Nanoteknoloji Uygulamalari İle Tekstil Yüzeylerinde Değiştirilebilen Islanabilirlik (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19366/205381)
 20. Anaerobik Membran Biyoreaktörde TMP-Akı Değerlendirmesi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/30940/324756)