1. Akü Cüruflarının Killerle İmmobilizasyonu: Full Faktoriyel Dizayn Analiz (http://jes.ksu.edu.tr/issue/32821/323976)
 2. Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/24643/260692)
 3. Merkezi Isıtma Sistemlerinde Verimi Artırmak İçin Dinamik Kontrol ve Otomasyon Uygulaması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/28695/284340)
 4. Güç Sistem Harmoniklerinin Ayrık Hartley Dönüşümü ile Analizi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19366/205382)
 5. Yüksek Yoğunluklu Lif Levhanın Bazı Özellikleri Üzerine Dolomit Mineralinin Etkisinin Araştırılması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/24643/260703)
 6. Betonarme Binalarda Kısa Kolon Oluşumunda Dolgu Duvar Etkisi: Örnek Çalışma (http://jes.ksu.edu.tr/issue/24643/260700)
 7. Karma Bağlantılı Kompozit Plaklarda Farklı Sıcaklıklar Etkisiyle Oluşan Gerilmelerin (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19360/205299)
 8. Kerpiç Yapılar Depreme Dayanıksız Mıdır? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19356/205279)
 9. Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19362/205329)
 10. Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Scada/Dms Sistemlerinin İncelenmesi ve Uygulanması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19365/205373)
 11. Risk Analizi: Bir Otomotiv Fabrikasında Gerçekleştirilen X Tipi Karar Matrisi Uygulaması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/26848/282323)
 12. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ana Kampüste Rüzgar Enerji Potansiyeli Araştırması ve Değerlendirmesi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19361/205321)
 13. Hareketli Kütle Etkisi Altindaki Kompozit Sandviç Kirişlerin Dinamik Analizi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19357/205293)
 14. Grafen Katkılı Odun-Plastik Nanokompozitlerinin Elektromanyetik Özellikleri ve Elektromanyetik Kalkanlama Etkinliği Karşılaştırmalı Çalışması (http://jes.ksu.edu.tr/issue/28695/304082)
 15. Synthesis and characterization of ruthenium (II) complexes with new Schiff base ligand from the reaction of 4-(aminomethyl)phenol with picolinaldehyde (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19368/205415)
 16. Türkiye’de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19357/205292)
 17. Ferroelektrik Mems Jiroskopun Sonlu Elemanlar Analizi İle Modellenmesi Ve (http://jes.ksu.edu.tr/issue/19360/205313)
 18. Kahramanmaraş Hava Kirliliği Kaynaklarının İzlenmesi ve Belirlenmesi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/30940/310602)
 19. Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/24643/260699)
 20. Kahramanmaraş Bölgesi İçin Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Hibrit Sisteminin İncelenmesi (http://jes.ksu.edu.tr/issue/30940/321514)