Konular

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Akıllı Elektrik Şebekeleri
• Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri
• Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü
• Elektrik Tesisleri
• Güç Elektroniği
• Yenilenebilir Enerji Sistemleri


Makaleler


M. ÖZÇELİK, A. UTMA, A. YILMAZ
MICRO PV/WIND HYBRID BASED SMART ENERGY MANAGEMENT SYSTEM, The International Journal of Materials and Engineering Technology, (2019)
H. KALMIŞ, A. YILMAZ, M. TEKEREK
Developing an energy informatics application for hybrid green buildings, Journal of Energy Systems, (2019)
Z. BAŞ, A. İNCESU, A. SABOH, A. YILMAZ
Güç Dağıtım Şebekelerindeki Fotovoltaiklerin Kararlılık İncelemesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2019)
S. ADAK, H. CANGİ, A. YILMAZ
Design of an LLCL type filter for stand-alone PV systems’ harmonics, Journal of Energy Systems, (2019)
S. ADAK, H. CANGİ, A. YILMAZ
Doğrusal Olmayan Yüklerde Güç Faktörünün Düzeltilmesi ve Harmonik Bileşenlerin Süzülmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, (2019)
S. ADAK, H. CANGİ, A. YILMAZ
Fotovoltaik Sistemin Çıkış Gücünün Sıcaklık ve Işımaya Bağlı Matematiksel Modellemesi ve Simülasyonu, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2019)
A. GÜRLER, A. YILMAZ, M. TEKEREK
Veri Görselleştirme ve İnfografikler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2018)
A. Utma, M. Özçelik, A. Yılmaz
THE DESIGN OF A SMART ENERGY MANAGEMENT SYSTEM FOR MICROGRIDS, International Journal of Energy and Smart Grid, (2017)
M. GÜRSOY, A. YILMAZ, S. ÜSTÜN
Güç Kalitesi Bozulmalarının Hilbert Huang Dönüşümü ve Gabor Dönüşümü Kullanarak Sınıflandırılması, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
Z. BAŞ, S. ZIBA, A. YILMAZ
Fotovoltaik Üretim Sistemlerinin Şebekeye ve Maliyetlere Etkisinin İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
Z. BAŞ, A. İNCESU, A. YILMAZ
Yerel Elektrik Santrallerin Dağıtım Şebekelerinin Kararlılığına Etkisinin İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
Z. BAŞ, A. YILMAZ, S. ZIBA
Tekstil Makinelerinin Harmonik ve Güç Kalitesine Etkilerinin İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
M. GURSOY, S. USTUN, A. YİLMAZ
An Efficient DWT and EWT Feature Extraction Methods for Classification of Real Data PQ Disturbances, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
M. ÜNSAL, Y. CUCİ, A. YILMAZ, H. KIRMACI
Venturilerin Ozon Enjeksiyon Performansının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
A. YILMAZ, M. ÜNSAL, P. YÜCEL
Dairesel Konduitlerde Hava Delik Çapının Hava Giriş Oranına Etkisinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
M. TEKİN, A. YILMAZ
Güç Sistem Harmoniklerinin Ayrık Hartley Dönüşümü ile Analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2015)
M. AVGIN, A. YILMAZ, M. ÜNSAL
LİTYUM İON BATARYALARIN DEŞARJ DURUMU DAVRANIŞLARININ GENETİK İFADE PROGRAMLAMA İLE KESTİRİMİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2014)
M. SALİHMUHSİN, S. BABA, A. YILMAZ, M. SEKKELİ
Design and Implementation of an Automated PCB Drawing and Drilling System, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2012)