Makaleler


K. GÜÇLÜER
Polimer Katkılı Harçların Mekanik ve Elektriksel Özdirenç Özelliklerinin Araştırılması, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2020)
H. BORAN, O. GÜNAYDIN, K. GÜÇLÜER
Investigation of Engineering Properties of Blast Furnace Slag Additive Mortars, MANAS Journal of Engineering, (2020)
K. GÜÇLÜER, O. GÜNAYDIN, S. GÖYMEN
Investigation of The Effect of Aggregate Type on Concrete Cost: Example of Adıyaman, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2020)
R. YAVUZ, O. GÜNAYDIN, K. GÜÇLÜER
Donatılı Betonda Korozyon ve Aderansın Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2019)
K. Güçlüer
Farklı Kür Uygulanmış Betonların Yüksek Sıcaklık Davranışlarının İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2019)
K. GÜÇLÜER, O. GÜNAYDIN
Mineral Katkılı Betonların Mikroyapılarının İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2019)
O. GÜNAYDIN, K. GÜÇLÜER
Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, (2018)
K. Güçlüer, O. GÜNAYDIN, A. ARIN
Mineral Katkılı Betonlarda Basınçlı Buhar Kürü Etkisinin Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2018)
B. DULKADİR, K. GÜÇLÜER
Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
K. GÜÇLÜER
Zeolit ve Metakaolinin Gazbeton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)