Makaleler


A. NALCIOĞLU, M. ÜNSAL, B. ERCAN, A. YAĞCI
Asi Havzasında Hidrometeorolojik Faktörler ve Akım Arasındaki İlişkinin Modellenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
B. Ercan, A. YAĞCI, M. ÜNSAL
Kahramanmaraş Domuz (Boğaz) Deresi Kuşaklama Kanalının HEC-RAS Modeli, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, (2019)
Ş. Yüce, B. Ercan, M. EŞİT, M. ÜNSAL, M. YÜCE
Seyhan Havzası Yağış Verilerinin Eğilim Analizi, İklim Değişikliği ve Çevre, (2018)
M. DİŞ, M. ÜNSAL, A. YAĞCI, P. YÜCEL
Konduit İle Venturili Konduitin Havalandırma Performansının Karşılaştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
M. UNSAL, M. DİŞ, E. ANAGNOSTOU
Sığ Yeraltı Sularında Çoklu Zamansal Çözünürlük Veriler Kullanılarak Su Bütçesi Analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
M. ÜNSAL, Y. CUCİ, A. YILMAZ, H. KIRMACI
Venturilerin Ozon Enjeksiyon Performansının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
M. ÜNSAL, Y. CUCİ, H. KIRMACI
Venturilerin Ozon Enjeksiyon Performansının Karşılaştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
A. YILMAZ, M. ÜNSAL, P. YÜCEL
Dairesel Konduitlerde Hava Delik Çapının Hava Giriş Oranına Etkisinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
M. ÜNSAL, A. NALCIOĞLU
Kılavuzlu Barajı Sulama Kanalında Su Derinliğinin Hec-Ras Programı İle Modellenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
M. AVGIN, A. YILMAZ, M. ÜNSAL
LİTYUM İON BATARYALARIN DEŞARJ DURUMU DAVRANIŞLARININ GENETİK İFADE PROGRAMLAMA İLE KESTİRİMİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2014)