Year 2016, Volume 19 , Issue 2, Pages 9 - 19 2016-09-09

Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi

Muharrem İMAL [1] , Taha KISAKESEN [2] , Ahmet KAYA [3]


Kojenerasyon, tek bir enerji kaynağı ile aynı sistemden elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesidir. Trijenerasyon ise, bir adım daha ileriye giderek, kojenerasyona soğutma enerjisinin de entegre edilmesidir. Bu çalışmanın amacı, enerji verimliliği esasına dayanan kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine uygulanması ve bu sistemlerin ekonomik açıdan karşılaştırmasının yapılmasıdır. Bu doğrultuda ilk olarak hastanenin işletme verileri tespit edilip sistemlerin dizaynı yapılmış ve dizayn edilen sistemlerin çalışma koşulları oluşturulmuştur. İkinci olarak sistemlerde üretilen elektrik, ısı ve soğutma enerjisi miktarları hesaplanmıştır. Son olarak sistemlerin ekonomik analizi karşılaştırmalı bir şekilde yapılarak, ilk yatırım maliyetlerinin geri ödeme süreleri bulunmuştur. Sonuçlar, her iki sisteminde hastane için karlı olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak kojenerasyon sisteminin ilk yatırım maliyetini geri ödeme süresi tirjenerasyon sistemine göre daha kısadır.

Kojenerasyon, Trijenerasyon, Hastane, Ekonomik Analiz
 • EİGM (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü) Ekim 2015 Aylık Enerji İstatistikleri Raporu. URL (erişim tarihi: 15.12.2015)
 • http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT/1/Document s/E%C4%B0GM%20Periyodik%20Rapor/2015%20Eki
 • m%20Ay%C4%B1%20Enerji%20Raporu.pdf
 • EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) Türkiye’de Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü. URL (erişim tarihi: 01.11.2015)
 • http://www.emo.org.tr/ekler/ccf715eae0ff698_ek.pdf
 • İnallı, M., Yücel, H., Işık, E., “Kojenerasyon Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Uygulanabilirliği” Mühendis ve Makine Dergisi, MMO Yayınları, Sayı 506, (2002).
 • Ziher, D., Poredos, A., “Economics of a trigeneration system in a hospital”, Applied Thermal Engineering 26 680-687, (2006).
 • Tolmasquim, M.T., Szklo, A.S., Soares, J.B., “Economic potential of natural gas fired cogeneration plants at malls in Rio de Janeiro”, Energy Conversion and Management, 42:663-674, (2001).
 • Renedo, C.J., Ortiz, A., Manana, M., Silio, D., Perez, S., “Study of different cogeneration alternatives for a Spanish hospital center”, Energy and Buildings, 38:484-490, (2006).
 • Chicco, G., Mancarella, P., “Assessment of the greenhouse gas emissions from cogeneration and trigeneration systems. Part I: Models and indicators”, Energy 33:410-417, (2008).
 • Seo, H., Sung, J., Oh, S-D., Oh, H-S., Kawak, H-Y., “Economic optimization of a cogeneration system for apartment houses in Korea”, Energy and Buildings, 40:961-967, (2008).
 • Sun, Z-G., “Energy efficiency and economic feasibility analysis of cogeneration system driven by gas engine”, Energy and Buildings, 40:126-130, (2008).
 • Sivrioğlu, M., Yurdakul, M., Aydoğan, A., İç, Y.T., “Büyük Ticari Yapılarda Kurulacak Kojenerasyon Sistemlerinin Ekonomik Açıdan Alternatif Sistemlerle Karşılaştırılması”, Çankaya University Journal of Science and Engineering, No: 1, 135-151, (2011).
 • Borusan güç sistemleri URL (erişim tarihi: 10.09.2015) www.borusangucsistemleri.com.tr
 • [16]. Ekinci, D.A., “Erzurum Kampüs Hastanesine Uygulanacak Trijenerasyon Sisteminin Fizibilitesi”. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Erzurum, 2013.
 • Şencan, A., “Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Tasarımı ve S.D.Ü Oditoryumunda Uygulanabilirliğinin Araştırılması”. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Isparta, 1999.
 • Şencan A., Selbaş R., Yakut, A. K., “ Su/Lityum Bromid ve Üçlü Hidroksit Karışımlarıyla Çalışan Absorbsiyonlu
 • Karşılaştırılması”, Teknoloji, Yıl 5, Sayı 3-4, 2002.
 • Performanslarının [15]. Aybers, N., Şahin, B., Enerji Maliyeti, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, 1995.
 • BERR INDUSTRY. Kojenerasyon-Trijenerasyon Tesisi Tanımlamaları. URL (erişim tarihi: 20.02.2015) http://slideplayer.biz.tr/slide/2605778/
 • Koç E., Şenel M.C., Dünyada ve Türkiye’de Enerji Durumu - Genel Değerlendirme, Mühendis ve Makina, 2013. cilt 54, sayı 639, s. 32-44.
 • Öztürk H., Kaya D., 2014. Kojenerasyon ve Trijenerasyon Tekniği Kitabı. Umuttepe Yayınları.
 • DOĞAKA (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı). Enerji Sektör Raporu. URL(erişim tarihi: 04.04.2015) www.dogaka.gov.tr_442_CU5U25VC_Enerji-Sektor- Raporu-2014.pdf
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Muharrem İMAL

Author: Taha KISAKESEN

Author: Ahmet KAYA

Dates

Application Date : March 15, 2016
Acceptance Date : April 4, 2020
Publication Date : September 9, 2016

Bibtex @ { ksujes260692, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {19}, pages = {9 - 19}, doi = {10.17780/ksujes.34356}, title = {Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi}, key = {cite}, author = {İMAL, Muharrem and KISAKESEN, Taha and KAYA, Ahmet} }
APA İMAL, M , KISAKESEN, T , KAYA, A . (2016). Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (2) , 9-19 . DOI: 10.17780/ksujes.34356
MLA İMAL, M , KISAKESEN, T , KAYA, A . "Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2016 ): 9-19 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/24643/260692>
Chicago İMAL, M , KISAKESEN, T , KAYA, A . "Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2016 ): 9-19
RIS TY - JOUR T1 - Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi AU - Muharrem İMAL , Taha KISAKESEN , Ahmet KAYA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17780/ksujes.34356 DO - 10.17780/ksujes.34356 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 19 VL - 19 IS - 2 SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.34356 UR - https://doi.org/10.17780/ksujes.34356 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi %A Muharrem İMAL , Taha KISAKESEN , Ahmet KAYA %T Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17780/ksujes.34356 %U 10.17780/ksujes.34356
ISNAD İMAL, Muharrem , KISAKESEN, Taha , KAYA, Ahmet . "Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 2 (September 2016): 9-19 . https://doi.org/10.17780/ksujes.34356
AMA İMAL M , KISAKESEN T , KAYA A . Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi. KSU J. Eng. Sci.. 2016; 19(2): 9-19.
Vancouver İMAL M , KISAKESEN T , KAYA A . Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2016; 19(2): 19-9.