Year 2016, Volume 19 , Issue 2, Pages 35 - 41 2016-09-09

Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi

Mahmut REİS [1] , Hurem DUTAL [2] , Bülent ABIZ [3] , Nurşen BOLAT [4]


Sürdürülebilir bir çevre için arazi kullanımında meydana gelen değişimlerin belirlenmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçesinde 1984 ve 2011 yılları arasında arazi kullanımında meydana gelen değişimi uzaktan algılama (UA) teknikleri ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile belirlenmiştir. Araştırmada, 1984 yılı Ağustos ayı ve 2011 yılı Eylül ayına ait Landsat 5 Thematic Mapper (path/row: 174/34) uydu görüntülerinden faydalanılmıştır. Her iki uydu görüntüsü ERDAS Imagine programıyla kontrollü sınıflandırma ile sınıflandırılmış, kent, tarım, orman, çayır/mera, ve diğerleri (çıplak alanlar, kayalıklar, sulak alanlar, tabii ve suni göller) olmak üzere 5 sınıftan oluşan arazi kullanım katmanları üretilmiştir. Kontrollü sınıflandırma işleminin ardından her iki görüntü için doğruluk analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerde 1984 yılı için genel doğruluk oranı %86,80, kappa değeri 0,82, 2011 yılı için genel doğruluk oranı %84,40 kappa değeri 0,79 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda, 1984 ve 2011 yılları arasında geçen 27 yılda meydana gelen arazi kullanım değişimi haritasına göre yerleşim alanlarında % 21,53 (10461,2 ha), orman alanlarında % 28,47 lik (13836 ha) bir artış meydana gelirken, tarım alanlarında % 4,98 (2422,44 ha), çayır/mera alanlarında % 16,78(8156,16 ha) ve diğerlerinde % 28,23 (13718,61 ha) lık bir azalma meydana gelmiştir.
Uzaktan Algılama, Arazi Kullanımı; Değişim Analizi; CBS
 • Gülersoy, A.E.
 • Seferihisar’da arazi
 • kullanımının zamansal değişimi ve ideal arazi
 • kullanımı için öneriler, SDÜ Fen Edebiyat
 • Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta.
 • Karakoç, A. 2011. Göksu Deltası’nda (Silifke- Mersin) meydana gelen değişimlerin uzaktan algılama teknikleri ile incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çepel, N., 1996. Çevre koruma ve ekoloji Sözlüğü, TEMA Vakfı Yayınları No: 6, İstanbul.
 • Sarı, M., 2006. Türkiye'deki arazi varlığı ve bu arazilerin http://www.aof.edu.tr. olan duyarlılığı,
 • Knapp, S., 2010. Plant Biodiversity in urbanized areas, 1st edition, ISBN 978- 3-8348-0923-0.
 • Cincotta, R and Gorenflo, L. J.(Ed.) 2011. Human Population: Its Influences on Biological Diversity, Ecological Studies, Vol. 214, pp. ISBN 978-3-642- 16706-5.
 • Duran, C., Günek, H., 2007 Hazar gölü havzası arazi kullanımındaki değişikliklerin belirlenmesi (1956- 2004), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2 Sayfa:31-52, Elazığ.
 • Tezcan, S., 2008. Türkiye’de göç boyutu, nedenleri ve göçün sağlıkla ilişkisi, Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Programı.
 • Tuik, 2009. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, 2008 nüfus sayımı sonuçları, Türkiye istatistik kurumu.
 • Manonmani, R., Suganya, G., 2010. İnternational Journal Of Geomatics and Geosciens volume 1, No 1, ISSN 0976 4380 p. 60-65.
 • Karabulut, M., Küçükönder, M., Gürbüz, M., Sandal, E.K., 2006. “Kahramanmaraş şehri ve Çevresinin Algılama ve CBS Kullanılarak İncelenmesi”, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı, İstanbul.
 • Iderman, E., 2006. Salamis antik kenti ve çevresinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak tarihsel ve güncel arazi kullanımları yönünden incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Jensen, J. R. 1996. Introductory digital ımage processing: a remote sensing perspective (2nd Edition). Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA.
 • Karabulut, M., 2006. “NOAA AVHRR verilerini kullanarak Türkiye’de bitki örtüsünün izlenmesi ve incelenmesi”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 4 (1), ss. 29-42.
 • Tarhan, Ç. 2004. Planlamada uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi disiplinleri entegrasyonu: Urla ve Balçova örnekleri, İYTE şehir ve Bölge Planlama Bölümü Planlama 2004/3 s.106–112.
 • Erdas, 2001. Erdas tour guide, erdas ınc. Atlanta, Georgia.
 • Güney, Y., Ölgen, M.K., 2009. Landsat uydu görüntüleri yardımıyla Bornova’da arazi kullanımı değişiminin Sempozyumu. 3.DEÜ CBS
 • van Lier, O.R., Luther, J.E., Leckie, D.G., Bowers, W.W., 2011. Development of large-area land cover and forest change indicators using multi- sensor Landsat imagery: application to the Humber River Basin, Canada. Int J App Earth Obs 13:819– 829.
 • Başkent, E.Z., Kadıoğulları, A., 2007. Spatial and temporal dynamics of land use pattern in Turkey: a case study in İnegöl. Landsc Urban Plan 81:316– 327 Cincotta, R., Gorenflo, L. J.(Ed.) 2011. Human Population: Its Influences on Biological Diversity, Ecological Studies, Vol. 214, pp. ISBN 978-3-642-16706-5.4.
 • Sivrikaya, F., Çakır, G., Kadıoğulları, A., Keleş¸ S., Başkent, E.Z., Terzioğlu, S., 2007. Evaluating land use/land cover changes and fragmentation in the Camili forest planning unit of northeastern Turkey from 1972 to 2005. Land Degrad Dev 18:383–396.
 • Çakır, G., Sivrikaya, F., Keleş¸ S. 2008. Forest cover change and fragmentation using Landsat data in Macka state forest enterprise in Turkey. Environ Monit Assess 137:51–66.
 • Verburg, P. H., Veldkamp, A., Bouma, J. 1999. Land-use change under conditions of high population pressure: The case of Java. Global Environmental Change, 9, 303–312.
 • Siebert, S.F. 1987. Land use intensiŞcation in the tropical uplands: effects on vegetation, soil fertility and erosion. Forest Ecology And Management 21 : 37–56.
 • Collier, G.A., Mountjoy, D.C., Nigh, R.B. 1994. Peasant agriculture and global change, BioScience 44: 398–407.
 • Uitto, J.I. 1995. Population, land management and
 • environmental change: the genesis of PLEC within the United Nations University Programme. Global Environment 5: 267–270.
 • Frohn, R.C., McGwire, K.C., Dale, V.H., Estes, J. E. 1996. Using satellite remote sensing analysis to evaluatea socio-economic and ecological model of deforestation in Rondonia, Brazil. International Journal Remote Sensing 17: 3233–3255.
 • Cuffaro, N. 1997. Population growth and agriculture in poor countries:a review of theoretical issues and empiricalevidence. World Development 25: 1151–1163.
 • Pender, J.L. 1998. Population growth, agricultural intensification, induced innovation and natural resource neoclassical Economics 19: 99–112. an theory. Agricultural
 • OGM, 2013. Orman genel müdürlüğü performans programı, Ankara.
 • FAO, 2010. Global forest resource assessment 2010 main report. FAO, Rome.
 • Oğuz, H., Zengin, M.,2011. Peyzaj patern metrikleri ve landsat 5 tm uydu görüntüleri kullanılarak arazi örtüsü/arazi kullanımı değişimi analizi (1984 - 2010): Kahramanmaraş Örneği I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş.
 • Dengiz, O., Turan, İ.D., 2014. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistem teknikleri kullanılarak arazi örtüsü / arazi kullanımı zamansal değişimin belirlenmesi: Samsun merkez ilçesi örneği (1984- 2011), Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(1): sayfa: 78-90.
 • Gülersoy, A. E., 2013. Çorum merkez ilçede arazi kullanımının zamansal değişimi (1987-2011) ve çevresel etkileri, Coğrafi Bilimler Dergisi, 169- 194, İzmir.
 • Somuncu, M., Akpınar, N., Kurum, E., Çabuk, K.N., Özelçi, E. T., 2010. gümüşhane ili yaylalarındaki arazi kullanımı işlev değişiminin değerlendirilmesi: Kazıkbeli ve Alistire yayları örneği, Ankara Üniversitesi, Çevre Bilimleri Dergisi.
 • Özşahin, E., Atasoy, A., 2014. Aşağı Asi nehri havzası’nda ( Hatay ) arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişiminin ( 1990-2011 ) Erozyon Üzerindeki Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:3. Arası Sosyal
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mahmut REİS

Author: Hurem DUTAL

Author: Bülent ABIZ

Author: Nurşen BOLAT

Dates

Application Date : May 6, 2016
Acceptance Date : April 9, 2020
Publication Date : September 9, 2016

Bibtex @ { ksujes260695, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {19}, pages = {35 - 41}, doi = {10.17780/ksujes.91496}, title = {Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {REİS, Mahmut and DUTAL, Hurem and ABIZ, Bülent and BOLAT, Nurşen} }
APA REİS, M , DUTAL, H , ABIZ, B , BOLAT, N . (2016). Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (2) , 35-41 . DOI: 10.17780/ksujes.91496
MLA REİS, M , DUTAL, H , ABIZ, B , BOLAT, N . "Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2016 ): 35-41 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/24643/260695>
Chicago REİS, M , DUTAL, H , ABIZ, B , BOLAT, N . "Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2016 ): 35-41
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi AU - Mahmut REİS , Hurem DUTAL , Bülent ABIZ , Nurşen BOLAT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17780/ksujes.91496 DO - 10.17780/ksujes.91496 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 41 VL - 19 IS - 2 SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.91496 UR - https://doi.org/10.17780/ksujes.91496 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi %A Mahmut REİS , Hurem DUTAL , Bülent ABIZ , Nurşen BOLAT %T Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17780/ksujes.91496 %U 10.17780/ksujes.91496
ISNAD REİS, Mahmut , DUTAL, Hurem , ABIZ, Bülent , BOLAT, Nurşen . "Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 2 (September 2016): 35-41 . https://doi.org/10.17780/ksujes.91496
AMA REİS M , DUTAL H , ABIZ B , BOLAT N . Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi. KSU J. Eng. Sci.. 2016; 19(2): 35-41.
Vancouver REİS M , DUTAL H , ABIZ B , BOLAT N . Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2016; 19(2): 41-35.