Year 2019, Volume 22 , Issue 4, Pages 199 - 214 2019-12-30

GREENHOUSE GAS EMISSION CALCULATION AND IMPROVEMENT OF THERMAL POWER PLANTS WITH MRV SYSTEM
TERMİK SANTRALLERİN MRV SİSTEMİ SERA GAZI EMİSYON HESABI ve EMİSYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

Ece Ümmü DEVECİ [1]


The greenhouse gases have been produced as a result of anthropogenic activities are compounds such as CO2, CH4, N2O and PFC (Perfluorinated chemicals). The Paris Climate Summit was held in France in December 2015 in order to control the activities causing greenhouse gases to increase. With this summit, countries have previously changed the objective of limiting world temperature to an increase of 2 ° C and have decided to limit the temperature increase to 1.5 ° C. It was decided that the most important source of the greenhouse gas effect was the consumption of fossil fuels. For this purpose, 195 countries have adopted a milestone agreement that aims to reduce greenhouse gases and move away from coal, oil and natural gas. Studies on Turkey was started in 2014, 17.05.2014 dated and 29003 numbered Official Paper have been published "Greenhouse Regulations on the Track of Gas Emissions". Regulation on Monitoring and Reporting of Greenhouse Gas Emissions has been published. In parallel with the agreements reached at the Paris summit, the regulation entered into force through various revisions in 2015.

For this purpose, it is obliged to take the necessary measures to reduce the CO2 emissions obtained by monitoring the MRV system of thermal power plants using fossil fuel. The purpose of this study is that CO2 emissions from representative thermal power plant in Turkey were calculated against the resulting emissions presenting environmental solutions were determined applicability of these recommendations.

Antropojenik faaliyetler sonucu oluşan sera etkisine sahip gazlar CO2, CH4, N2O ve PFC (Perfluorinated chemicals) gibi bileşiklerdir. Sera gazlarının artmasına neden faaliyetlerin kontrolünün sağlanması amacıyla Aralık 2015’de Fransa’da Paris İklim Zirvesi düzenlenmiştir. Bu zirve ile ülkeler daha önce dünya sıcaklığının 2°C artışla sınırlı kalma hedefini değiştirmişler ve “ısı artışını 1,5°C sınırlama çabası” kararına varmışlardır. Sera gazı etkisine neden olan en önemli kaynağın fosil yakıtların tüketimi olduğuna bu zirvede karar verilmiştir. Bu amaçla 195 ülke sera gazlarını azaltmayı, kömür, petrol ve doğalgazdan uzaklaşmayı öngören dönüm noktası niteliğinde bir anlaşmayı benimsemişlerdir. Türkiye de ise Sera gazı ile ilgili mücadele 2014 yılında başlamış olup, 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlanması ile ilgili yönetmelik çıkartılmıştır. 22/7/2014 tarihinde “Sera Gazı Emisyonlarının İzlemesi Ve Raporlanması Hakkındaki Tebliğ” yayınlanmıştır. Paris zirvesinde varılan anlaşmalara paralel olarak 2015’de tebliğ çeşitli revizyonlardan geçerek yürürlüğe girmiştir. Bu amaçla fosil yakıt kullanan termik santrallerin MRV sistemi ile izlendiklerinde elde edilen CO2 emisyonlarının iyileştirilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü kılınmıştır. Bu çalışmanın amacı ise Türkiye’de temsili bir termik santralin CO2 emisyonları hesaplanmış, oluşan emisyonlara karşı çevresel çözüm öneriler sunularak bu önerilerin uygulanabilirliği tespit edilmiştir.

  • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). (2018). Seragazı Emisyon İstatistikleri, 2016, Sayı: 27675.Taşkın E., (2018). Linyit Yakitli Pilot Termik Santral İçin Baca Gazi Emisyon Azaltma Seçeneklerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018Goncaloğlu, B. İ., Ertürk, F., Erdal, A., (2000). Termik santrallerle Nükleer santrallerin Çevresel Etki Değerlendirmesi Açısından Karşılaştırılması. Ekolojik Çevre Dergisi, 34, İstanbul.Selici Tülay, Utlu Zafer ve Nadir İlten, “Enerji Kullanımının Çevresel Etkileri ve Sürdürülebilir Gelişme Açısından Değerlendirilmesi”, 1-5, http://www.solaracademy.com/menuis/Enerji-Kullanimi-Cevresel-Etkiler-Surdurulebilir-Enerji. 005428.pdf, (Erişim Tarihi: 11.11.2019).Koç A., Yağlı H., Koç Y., Uğurlu İ. (2018) Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümünün Genel Değerlendirilmesi. Mühendis ve Makine, 59:692, 86-114.Topal H., Durmaz, A., Atımtay A.T. (2018), “Petrokok Ve Linyit Karışımlarının Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakılması Ve Emisyonları”, Engineer And Machinery, 59:692, 86-114.Karaatlas, Kurulu ve kurulması planlanan termik santraller haritası, http://karaatlas.org/harita/ Erişim tarihi:11.11.2019http://www.enerjiatlasi.com/, Erişim tarihi: 11 Kasım 2019.Tebliğ, Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması Ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği. 2015, Resmî Gazete.IPCC, (2005). IPCC special report on carbon dioxide capture and storage. United States. Eleren S.Ç. Öner B., (2019), Sürdürülebilir ve çevre dostu biyoyakıt hammaddesi: Mikroalgler Sustainable and eco-friendly raw materials for biofuels: Microalgae, Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, 25(3), 304-319, 2019Alfredsson, H.A.,Oelkers, E.H., Hardarsson, B.S., Franzson, H.S., Gunnlaugsson, E., Gislason S.R., (2013). The geology and water chemistry of the Hellisheidi, SW-Iceland carbon storage site. International Journal of Greenhouse Gas Control, 12, 399-418, 2013. Snæbjörnsdóttir,S.O., Oelkers,E.H., Mesfin, K., Gunnarsson, I.,Gunnlaugsson, E., Gislason S.R., (2017).The chemistry and saturation states of subsurface fluids during the in situ mineralisation of CO2 and H2S at the CarbFix site in SW-Iceland. International Journal of Greenhouse Gas Control, 58, 87-102. Yılmazoğlu, Z. (2013).Yenilenebilir Metan Üretimi Ve Karbon Nötr Topluma Geçiş. Mühendis ve Makine, 54: 643, 47-53.
Primary Language tr
Subjects Environmental Engineering
Journal Section Environmental Engineering
Authors

Orcid: 0000-0002-7551-188X
Author: Ece Ümmü DEVECİ (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 11, 2019
Acceptance Date : December 4, 2019
Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { ksujes645575, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {199 - 214}, doi = {10.17780/ksujes.645575}, title = {TERMİK SANTRALLERİN MRV SİSTEMİ SERA GAZI EMİSYON HESABI ve EMİSYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {DEVECİ, Ece Ümmü} }
APA DEVECİ, E . (2019). TERMİK SANTRALLERİN MRV SİSTEMİ SERA GAZI EMİSYON HESABI ve EMİSYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 (4) , 199-214 . DOI: 10.17780/ksujes.645575
MLA DEVECİ, E . "TERMİK SANTRALLERİN MRV SİSTEMİ SERA GAZI EMİSYON HESABI ve EMİSYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 199-214 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/51076/645575>
Chicago DEVECİ, E . "TERMİK SANTRALLERİN MRV SİSTEMİ SERA GAZI EMİSYON HESABI ve EMİSYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 199-214
RIS TY - JOUR T1 - TERMİK SANTRALLERİN MRV SİSTEMİ SERA GAZI EMİSYON HESABI ve EMİSYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ AU - Ece Ümmü DEVECİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17780/ksujes.645575 DO - 10.17780/ksujes.645575 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 214 VL - 22 IS - 4 SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.645575 UR - https://doi.org/10.17780/ksujes.645575 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi TERMİK SANTRALLERİN MRV SİSTEMİ SERA GAZI EMİSYON HESABI ve EMİSYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ %A Ece Ümmü DEVECİ %T TERMİK SANTRALLERİN MRV SİSTEMİ SERA GAZI EMİSYON HESABI ve EMİSYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 22 %N 4 %R doi: 10.17780/ksujes.645575 %U 10.17780/ksujes.645575
ISNAD DEVECİ, Ece Ümmü . "TERMİK SANTRALLERİN MRV SİSTEMİ SERA GAZI EMİSYON HESABI ve EMİSYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 / 4 (December 2020): 199-214 . https://doi.org/10.17780/ksujes.645575
AMA DEVECİ E . TERMİK SANTRALLERİN MRV SİSTEMİ SERA GAZI EMİSYON HESABI ve EMİSYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ. KSU J. Eng. Sci.. 2019; 22(4): 199-214.
Vancouver DEVECİ E . TERMİK SANTRALLERİN MRV SİSTEMİ SERA GAZI EMİSYON HESABI ve EMİSYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 22(4): 214-199.