Year 2011, Volume 14 , Issue 3, Pages 13 - 18 2012-03-22

Pre-Analysis of Triga Mark II Reactor Cooling System
Triga Mark II Reaktörü Soğutma Sisteminin Ön Analİzİ

Orhan AKAY [1]


In this study, work of the reactor cooling system is divided into two time zone. The second cooling circuit has been that the conditions required operating. Cooling system which is the center of the heat exchanger total heat transfer coefficient correlations were calculated using the theoretical. The design values were compared with results obtained by calculation.

Bu çalışmada, reaktör soğutma sisteminin çalışması, iki zaman dilimine ayrılmıştır. İkinci soğutma devresinin çalıştırılması için gereken şartlar ortaya konmuştur. Soğutma sisteminin merkezi olan ısı değiştiricisinin toplam ısı geçiş katsayısı korelasyonlar kullanılarak teorik olarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar ile elde edilen sonuçlar tasarım değerleriyle karşılaştırılmıştır
  • [1] Akay, O. E., “Triga Mark-II nükleer araştırma reaktörü soğutma sisteminin ısıl modelinin oluşturulması”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 2012. (basılacak)
  • [2] Genceli, F. O., “Isı değiştiricileri”, Birsen Yayınevi, 424s, İstanbul, 2005.
  • [3] General Atomic a, Safety Analysis Report for the Triga Mark-II Reactor for the Institute for Nuclear Energy, Technical University of Istanbul, 1978.
  • [4] General Atomic b,” Safety Analysis Report for the TRIGA Mark-II Reactor, General Atomic A-E-117, 478”, 1978.
  • [5] General Atomic c, “Triga Mark-II Reactor, Mechanical Operating and Maintenance Manual, Appendix Drawing Lists and Specifications, Prepared for the Institute For Nuclear Energy Technical University of Istanbul Turkey, ,G.A. E-117-704”, 1978.
  • [6] Rohsenow, W.M. and Hartnett, P.J., “Handbook Of Heat Transfer, McGraw-Hill Book Company”, Newyork, 1998.
  • [7] Stoecker, F.W., “İklimlendirme Esasları, İ.T.Ü. Matbaası, Gümüşsuyu”, 1984.
  • [8] Taborek, J., Hewitt, G.F., Afgan, N., “Heat Exchangers Theory and Practice”, Hemisphere Publishing Corporation, Washington, 1983.
  • [9] Yavuz, H., Bayülken, A., Can, B., Baytaş, C., Kurul, N., Büke, T., Aydın, M., Şişman, A., “İ.T.Ü. TRIGA Mark-II reaktöründe uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmaları”, İ.T.Ü. araştırma fonu 280 nolu proje raporu, İstanbul, 1993
Primary Language tu
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Orhan AKAY

Dates

Application Date : June 29, 2011
Acceptance Date : August 7, 2020
Publication Date : March 22, 2012

APA Akay, O . (2012). Pre-Analysis of Triga Mark II Reactor Cooling System . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 14 (3) , 13-18 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/pub/issue/19358/205302