Year 2011, Volume 14 , Issue 3, Pages 19 - 27 2012-03-22

Güçlendirme Ankrajlarının Kesme Dayanımının ACI318 ve TS500'e Göre Belirlenmesi
Güçlendirme Ankrajlarının Kesme Dayanımının ACI318 ve TS500’e Göre Belirlenmesi

Özlem ÇALIŞKAN [1] , Salih YILMAZ [2] , Hasan KAPLAN [3]


Kimyasal ankrajlar, farklı zamanlarda imal edilen betonarme elemanların birlikte çalışabilmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Mevcut yapıların güçlendirilmesi için de kimyasal ankrajlar yaygın şekilde kullanılmaktadır. Buna rağmen kimyasal ankrajların tasarımı konusunda Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) sadece TS500 sürtünme kesmesi formülüne atıf yapmakta ve başka tasarım kuralı getirmemektedir. Bu çalışmada ACI318 Ek D'de verilen ankraj kesme dayanımının belirlenmesine yönelik yöntemle, TS500 sürtünme kesmesi formülünün bir karşılaştırılması yapılmıştır. Güçlendirme uygulamalarını da yansıtabilecek bir karşılaştırma amacıyla düşük beton dayanımları tercih edilmiştir. Sonuç olarak ACI318 ile DBYBHY'den atıf verilen TS500 sürtünme kesmesi formüllerinin sonuçları arasında özellikle düşük dayanımlı betonlara ekilen kenara yakın ankrajlarda ciddi farkların bulunduğu görülmüştür. DBYBHY'nin güçlendirme bölümünde ankrajlarla ilgili ciddi bir değişiklik yapılması veya TS500'e sonradan ekilen ankrajlarla ilgili yeni bir bölüm ilave edilmesi yerinde olacaktır
Kimyasal ankrajlar, farklı zamanlarda imal edilen betonarme elemanların birlikte çalışabilmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Mevcut yapıların güçlendirilmesi için de kimyasal ankrajlar yaygın şekilde kullanılmaktadır. Buna rağmen kimyasal ankrajların tasarımı konusunda Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) sadece TS500 sürtünme kesmesi formülüne atıf yapmakta ve başka tasarım kuralı getirmemektedir. Bu çalışmada ACI318 Ek D’de verilen ankraj kesme dayanımının belirlenmesine yönelik yöntemle, TS500 sürtünme kesmesi formülünün bir karşılaştırılması yapılmıştır. Güçlendirme uygulamalarını da yansıtabilecek bir karşılaştırma amacıyla düşük beton dayanımları tercih edilmiştir. Sonuç olarak ACI318 ile DBYBHY’den atıf verilen TS500 sürtünme kesmesi formüllerinin sonuçları arasında özellikle düşük dayanımlı betonlara ekilen kenara yakın ankrajlarda ciddi farkların bulunduğu görülmüştür. DBYBHY’nin güçlendirme bölümünde ankrajlarla ilgili ciddi bir değişiklik yapılması veya TS500’e sonradan ekilen ankrajlarla ilgili yeni bir bölüm ilave edilmesi yerinde olacaktır
 • Yılmaz,
 • S. ve Kaplan, H. “Epoksi Ankraj
 • Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekli Konular”,
 • İMO Denizli Bülten, Sayı: 60, 46-48, 2009.
 • Cook, R. A., Collins D. M.i., Klingner R. E. and Polyzois D., “Load-Deflection Behavior of Cast-in- Place and Retrofit Concrete Anchors”, ACI Structural Journal, Cilt. 89, No 6. 639-649, 1992.
 • McVay, M., Cook, R. A. and Krishnamurthy, K., “Pullout Simulation of Postinstalled Chemically Bonded Anchors”, Journal of Structural Engineering, Cilt 122, No 9, 1016-1024, 1996.
 • Primavera E. J., Pinelli J. P. and Kalajian E. H., “Tensile Behavior of Cast-in-Place and Undercut Anchors in High-Strength Concrete, ACI Structural Journal, Cilt 94, No 5, 583-594, 1997.
 • Fujikake, K., Nakayama J., Sato H., Mindess S. and Ishibashi T., “Chemically Bonded Anchors Subjected to Rapid Pullout Loading”, ACI Materials Journal, Cilt100, No 3, 246-252, 2003.
 • Zamora N. A., Cook R. A., Konz R. C. and Consolazio G. R., “Behavior and Design of Single, Headed and Unheaded, Grouted Anchors under Tensile Load”, ACI Structural Journal, Cilt100, No 2, 222-230, 2003.
 • Özkul H., Mutlu M. ve Sağlam A. R., “Beton Ankrajları”, Sika Teknik Bülten Sayı 4, 2001.
 • Eligehausen, R., Cook, R. A. and Appl, J., “Behavior and Design Adhesive Bonded Anchors”, ACI Structural Journal, Cilt 103, No 6, 822-831, 2006.
 • Gürbüz, T., Yapıların Güçlendirilmesinde Kullanılan Kimyasal Ankrajların Eksenel Çekme Etkisi Altındaki Davranışlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Kaya, Y., Yapıların Güçlendirilmesi Uygulamalarında Kullanılabilecek Kısmi Bağlı Ankraj Detayı ve Yüzey Temizliği Koşulları Altında Ankrajların Eksenel Çekme Davranışlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Fuchs, W., Eligehausen, R. and Breen J.E., “Concrete Capacity Design (CCD) Approach for Fastening to Concrete”, ACI Structural Journal, Cilt 92, No 1, 73- 94, 1995.
 • Muratli, H., Klingner, R. E. and Graves, H. L., “Breakout Capacity of Anchors in Concrete-Part 2: Shear”, ACI Structural Journal, Cilt 101, No 6, 821- 829, 2004.
 • Özturan, T., Gesoğlu, M., Özel, M. ve Güneyisi, E., “Kimyasal, Harçlı ve Mekanik Ankrajların Çekme ve Kesme Yükleri Altındaki Davranışları”, İMO Teknik Dergi, Yazı 208, 2004. Design [14] PCI Handbook, Precast/Prestressed Concrete Institute, Chicago, 1992. 4th Edition,
 • ACI Committee 349, Code Requirements for Nuclear Safety Related Concrete Structures (ACI 349-97), American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich., 1998.
 • ACI318, Building Code Requirements for Reinforced Concrete, American Concrete Institute, Detroit, USA, 2008. [17] Ueda, T., Kitipornchai, S. and Ling, K., “Experimental Investigation of Anchor Bolts under Shear”, ASCE Journal of Structural Engineering, Cilt 116, No 4, 910-924, 1990.
 • Bickel, T. S. And Shaikh, A. F., “Shear Strength of Adhesive Anchors”, PCI Journal, Cilt 47, No 5, 92– 101, 2002.
 • Alqedra, M. A. and Ashour, A. F., “Prediction of Shear Capacity of Single Anchors Located Near a Concrete Edge using Neural Networks”, Computers & Structures, 83, 2495-2502, 2005.
 • ACI Committee 355, Evaluating the Performance of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete (ACI 355.2-01), American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich., 2001.
 • TS500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2000.
 • DBYBHY, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, 2007.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Özlem ÇALIŞKAN

Author: Salih YILMAZ

Author: Hasan KAPLAN

Dates

Application Date : January 26, 2012
Acceptance Date : August 9, 2020
Publication Date : March 22, 2012

APA Çalışkan, Ö , Yılmaz, S , Kaplan, H . (2012). Güçlendirme Ankrajlarının Kesme Dayanımının ACI318 ve TS500’e Göre Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 14 (3) , 19-27 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/pub/issue/19358/205312