Year 2016, Volume 19 , Issue 3, Pages 115 - 123 2016-12-26

Tekstil Atıklarından Selüloz Eldesi, Metil Selüloz Sentezi, Karakterizasyonu ve Çimento Pastasında Kullanımı

Mustafa DOLAZ [1] , Ali KOÇ [2] , Cengiz Ayhan ZIBA [3] , Sümeyye AKARSU [4] , Burcu ORHAN [5]


Bu çalışmada, Denizli’de havlu üreten tekstil fabrikalarında atık olarak ortaya çıkan kırpıntılardan, selüloz elde edilmiştir. Bu kırpıntılar NaOH ve H2O2 ile temizlenerek ağartılıp 0 oC’de NaOH ile merserize edilmiştir. Sonra dimetil sülfat (DMS) ile mikrodalga ışını altında Metil selüloz (MC) sentezlenmiştir. Metil selülozun yapısı 1H-, katı-13C-NMR ve FT-IR spektroskopisi ile aydınlatılarak DS değeri 1,37 ve viskozitesi 400 cP bulunmuştur. SEM analiziyle yüzey morfolojisi, DTA-TG ve DSC analizleri ile termal davranışı incelenmiştir. Ayrıca MC’un  çimento pastasının hidratasyon (prizlenme) süresi üzerine etkisi araştırılmıştır. Standart numunede 100’üncü dakikada prizlenme başlarken, MC ilavesiyle bu süre 140’ıncı dakikaya kaymıştır. Hidratasyon bitişi standart numunede 180’inci dakikada gerçekleşirken 4/1000 (w/w) oranında MC ilavesiyle 230’uncu dakikaya uzadığı görülmüştür.

Atık selüloz, metil selüloz, mikrodalga ışını, NMR, prizlenme süresi
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mustafa DOLAZ

Author: Ali KOÇ

Author: Cengiz Ayhan ZIBA

Author: Sümeyye AKARSU

Author: Burcu ORHAN

Dates

Application Date : November 4, 2016
Acceptance Date : July 5, 2020
Publication Date : December 26, 2016

APA Dolaz, M , Koç, A , Zıba, C , Akarsu, S , Orhan, B . (2016). Tekstil Atıklarından Selüloz Eldesi, Metil Selüloz Sentezi, Karakterizasyonu ve Çimento Pastasında Kullanımı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (3) , 115-123 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/pub/issue/26848/282327