Year 2016, Volume 19 , Issue 3, Pages 129 - 134 2016-12-26

Gaziantep OSB Atıksularından UV/H2O2 Fotooksidasyonu İle Renk Giderimi

Yağmur UYSAL [1] , Derviş YILANCIOĞLU [2]


Endüstriyel atıksulardan kalıcı ve toksik maddelerin giderimi amacıyla koagülasyon/flokülasyon, kimyasal çöktürme, biyolojik arıtma gibi yöntemler kullanılmaktadır. Alıcı ortam standartlarının sağlanabilmesi için özellikle Organize Sanayi Bölgesi (OSB) gibi arıtılabilmesi zor olan kombine atıksuların arıtımında klasik arıtma teknikleri çoğu zaman yetersiz kalmakta ve deşarj standartlarına ulaşabilmek için ön veya son arıtma kademesi olarak ileri arıtım proseslerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şekilde, geleneksel arıtma tekniklerinin yeterli olmadığı durumlarda, endüstriyel atıksuların arıtımında kimyasal oksidasyon yöntemlerinin uygulanabilirliği çeşitli çalışmalarla belirlenmiştir. Bu çalışmada ileri oksidasyon proseslerinden olan UV-fotooksidayon ve UV/H2O2 prosesinin Gaziantep OSB atıksu arıtma tesisi atıksuları üzerindeki arıtım verimliliği incelenmiştir. Gaziantep OSB atıksu arıtma tesisi girişinden alınan atıksu numunesine farklı ışık şiddetlerinde ve farklı dozlarda UV fotooksidayon ve beraberinde kimyasal oksidasyon prosesi uygulanarak, optimizasyon çalışmaları yapılmış ve çalışılan her deneysel ortam için atıksudan renk giderim verimleri incelenmiştir. 

Wastewater, treatment, environmental engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Yağmur UYSAL

Author: Derviş YILANCIOĞLU

Dates

Application Date : October 31, 2016
Acceptance Date : July 2, 2020
Publication Date : December 26, 2016

APA Uysal, Y , Yılancıoğlu, D . (2016). Gaziantep OSB Atıksularından UV/H2O2 Fotooksidasyonu İle Renk Giderimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (3) , 129-134 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/pub/issue/26848/282329