Year 2018, Volume 21 , Issue 2, Pages 172 - 183 2018-06-30

Pamuğun Elyaf Halinde Boyanabilme Yöntemlerinin Araştırılması

Cengiz Ayhan ZIBA [1]


Günümüzde tekstil sektöründe kullanılan boyarmaddeler sentetik boyarmaddelerdir. Bu boyarmaddelerin çevreye ve insan sağlığına verdikleri zarardan hareketle eskiden beri yün boyamacılığında kullanılan çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen doğal kaynaklı boyarmaddelerin pamuğu elyaf halinde ne ölçüde boyayabileceği araştırılmıştır.

Yapılan bu çalışmada sentetik boyarmadde olarak Reaktif Yellow HF 3GN, Reaktif Red HF 6BN, Reaktif Black HF GRP, Direkt Yellow SFGL, Direkt Black SFBN kullanılmıştır. Bunun yanında doğal kaynaklı boyarmadde olarak da Çeviz Kabuğu (juglans regia), Çam Kabuğu (pinus brutia) ve Sarı Muhabbet Çiçeği (reseda luteola) kullanılmıştır. Doğal boyarmaddelerin pamuk elyafı boyanmasında boyarmaddenin cinsi, boyama yöntemi, mordan cinsinin boyama üzerine etkileri araştırılmıştır.

Sentetik ve doğal kaynaklı boyarmaddelerin pamuk elyafı üzerindeki haslıklarına bakılarak boyanabilme kalitesi karşılaştırılmıştır.

pamuk elyafı, sentetik boyarmaddeler, doğal boyarmaddeler
 • Acartürk R., 1996. Şifalı Bitkiler Flora ve Sağlığımız, Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı, Yayın No:l, İzmir
 • Arlı M., Kayabar N., 1993. El Dokumacılıkta Bitkisel Boya Kullanımının Önemi, Tekstil ve Mühendislik, TMMOB yayını, Sayı: 38, Bursa
 • Başer İ., 1989. Tekstil Kimyası ve Teknolojosi, İstanbul Üniversitesi Yayınları Sayı:3124
 • Boztepe I-I.,1993. Selülozik Elyafın Reaktif Boyalarla Boyanmasında Yeni Gelişmeler, II.Uluslararası Çukurova Tekstil Sempozyumu Bildirimi 29-31, Adana
 • Çakır U., 1996. Doğal Boyarmaddelerle Pamuklu Kumaşların Boyanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon
 • Davis P.H.,1965. Flora of Turkey , Cilt: 2, Sayfa: 504
 • ISO 105, 1993. Textiles – Tests For Color Fastnese, TSE.
 • Küpper H., 1987. Farbe Ursuprung Systematik Anwending, Callwey Verlag, München.
 • TS423, 1983. Tekstil Mamullerinin Renk Haslığı Tayinlerinde Lekenmenin (Boya Akması) ve Solmanın (Renk Değişmesi) Değerlendirilmesi İçin Gri Sklanların Kullanılması Metotları,Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • TS423-2, 1996. Tekstil-Renk Haslığı Tayin Metotları-Solmanın Değerlendirilmesinde Gri Skalanın Kullanılması, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • TS423-3, 1996. Tekstil-Renk Haslığı Tayin Metotları-Renk Akmasının Değerlendirilmesinde Gri Skalanın Kullanılması, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • TS4460 1985. Boyalı ve Baskılı Tekstil Mamulleri İçin Renk Haslığı Tayin Metotları-Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Tayini Metodu - Ksenon Ark Lambası Metodu, Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara
 • TS716, 1979. Boyalı Ve Baskılı Tekstil Mamulleri İçin Renk Haslığı Deney Yöntemleri-Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara
 • TS717, 1989. Boyalı Ve Baskılı Tekstil Mamulleri İçin Deney Metotları-Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara
 • Uğur G., 1988. Türk Halılarında Doğal Renkler ve Boyalar, T. İş Bankası Kültür Yayınları, Yayın No: 289, Ankara
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Environmental Engineering
Authors

Orcid: 0000-0003-2372-6819
Author: Cengiz Ayhan ZIBA (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 1, 2018
Acceptance Date : June 19, 2018
Publication Date : June 30, 2018

APA Zıba, C . (2018). Pamuğun Elyaf Halinde Boyanabilme Yöntemlerinin Araştırılması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 21 (2) , 172-183 . DOI: 10.17780/ksujes.429737