Year 2020, Volume 23 , Issue 2, Pages 118 - 126 2020-06-03

STANDART PENETRASYON TESTİ (SPT) ile AFYONKARAHİSAR MERKEZ UYDUKENT BÖLGESİ ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

İsmail ZORLUER [1] , Süleyman GÜCEK [2]


Bu çalışma, Afyonkarahisar il merkezinde 9 mahalleyi kapsayan Uydukent bölgesinin olası bir deprem etkisinde, yerleşim alanı içerisindeki alüvyal zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin, arazi (SPT) verileri kullanılarak belirlenmesini içermektedir. Bu amaçla 70 noktada yapılan SPT verileri kullanılmıştır. Akşehir-Gediz Fay Sistemi, bölgeyi etkileyebileceği ve en büyük ivmeyi yaratabileceği varsayılarak araştırmaya esas alınmıştır. Güncellenen 2019 deprem haritası üzerinden 0,4g büyüklüğünde yatay deprem ivmesi oluşabileceği hesaplanmış, Mw=5.0, 6.0, 7.0 olan senaryo deprem büyüklüklerinde SPT verileri kullanılarak sıvılaşma analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çalışma sahasını temsilen, bölge genelinde orta ve yüksek dereceli sıvılaşma riski olasılıkları belirlenmiş ve buna göre sıvılaşma risk haritası ortaya konulmuştur.
SPT, Sıvılaşma Risk Haritası
 • Demirtaş, R., Iravul, Y., & Yaman M. (2002). 3 Şubat 2002 Eber ve Çay Depremleri Ön Raporu, Jeoloji Mühendisliği Haber Bülteni, 1 (2), 58-63.
 • Eyidoğan, H., & Jackson, J. (1985). A Seismological Study of Normal Faulting in The Demirci, Alas, Ehir and Gediz Earthquakes of 1969-70 in Western Turkey: İmplications For The Nature and Geometry of Deformation in The Continental Crust Geophys, 81, 569-607.
 • Koçyigit, A., & Deveci, Ş. (2005). Akşehir-Simav Fay Sistemi: Güneybatı Türkiye’de Neotektonik Rejimin Başlama Yaşı ve Depremsellik, Deprem Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, Kocaeli, 26-27.
 • Koçyiğit, A., & Deveci, Ş. (2007). ANS Trending Active Extensional Structure, The Şuhut (Afyon) Graben: Commencement Age of the Extensional Neotectonic Period in the Isparta Angle, SW Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 16, 391-416.
 • Koçyiğit, A. (1984). Güneybatı Türkiye ve Yakın Dolayında Levha İçi Yeni Tektonik Gelişim, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 27 (1), 1-15.
 • Metin, S., Genç, Ş., & Bulut, V. (1987). Afyon ve Yakın Dolayının Jeolojisi, M.T.A. Rap. No: 8103, Ankara.
 • Özaydın, K. (2007). Zeminlerde Sıvılaşma, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, 231-255.
 • Seed, H. B., & Idriss, I. M. (1971). Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquefaction Potential, Journal of Geotechnical Engineering, Asce, 97(9), 1249-1273.
 • Sönmez, H. (2006). HS JEOTEK Sıvılaşma Analizi Yazılımı.
 • Tün, M., Avdan, U., & Güney, Y. (2010). Kentsel Mikrobölgeleme Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemi Tekniklerinden Yararlanılması, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kocaeli, 11-13.
 • Ulutürk, Y. (2009). Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Dolayının Jeolojisi ve Suların Kökensel Yorumu, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Yıldız, A., Dumlupunar, İ., Bağcı, M., Ulutürk, Y., Başaran, C., & Erdoğan, E. (2012). Afyonkarahisar ve Çevresinin Depremselliği, Fen Bilimleri Dergisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Youd, T.L., Idriss, I.M., Andrus, R.D., Arango, I., & Castro, G. (2001). Liquefaction Resistance of Soils: Summary Report From The 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshops on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, Journal of Geotechnical And Geoenvironmental Engineering, Asce, 127(10), 817-832.
 • https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi / Accessed 03.05.19.
Primary Language tr
Subjects Civil Engineering
Journal Section Civil Engineering
Authors

Orcid: 0000-0001-5017-084X
Author: İsmail ZORLUER
Institution: Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4839-1851
Author: Süleyman GÜCEK (Primary Author)
Institution: Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 3, 2019
Acceptance Date : April 27, 2020
Publication Date : June 3, 2020

APA Zorluer, İ , Gücek, S . (2020). STANDART PENETRASYON TESTİ (SPT) ile AFYONKARAHİSAR MERKEZ UYDUKENT BÖLGESİ ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 23 (2) , 118-126 . DOI: 10.17780/ksujes.654793