Year 2020, Volume 23 , Issue 2, Pages 80 - 93 2020-06-03

HAVADAN HAVAYA PLAKALI TİP ISI GERİ KAZANIM CİHAZININ ISI DEĞİŞTİRİCİSİNİN ISIL VERİMİNİN İNCELENMESİ

Hasan SAVAT [1] , Mustafa ATMACA [2]


Isı geri kazanım cihazı, havalandırılma ihtiyacı olan, dış ortamla farklı sıcaklıktaki tüm mahallerde (ev, ofis, sinema, AVM, Konferans salonu vb.) enerji tasarrufu sağlamak için kullanılabilen bir sistemdir. Bu cihaz dışarı atılacak hava ile iç ortama alınacak hava arasında ısı transferi yaparak, ısıtma ve soğutma işlemlerinden ciddi oranda tasarruf ve enerji kazancı sağlayabilmektedir. Bu cihazın en yaygın kullanılan türü plakalı Tip Isı değiştiricili olanıdır. Bu sistemde dışarı atılan kirli hava ile içeri alınan temiz hava arasındaki, ısı transferi bir ısı değiştiricisiyle sağlanmaktadır. Bilgisayar analizlerinin (benzetimlerinin) giderek önem kazandığı günümüzde, mühendislik işlerinde hesaplanması zor veya mümkün pek çok hesap bu benzetimler vasıtasıyla çözülebilmektedir. Ancak bu analizlerin doğru sonuç verebilmesi için analizlerin sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bilgisayar analizleri pek çok sebep ile yanlış sonuçlar verebilmektedir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizlerinde, bu sebeplerin başında oluşturulan çözüm ağlarının (mesh ağlarının) yetersiz olması gelmektedir. Bu çalışmada havadan havaya ısı geri kazanım cihazlarında yaygın olarak kullanılan plakalı tip ısı değiştiricisi bilgisayar ortamında oluşturulmuştur. Isı değiştiricisinde tekrar eden bölgeler belirlenmiş ve bu bölgeler için, farklı çözüm ağları çeşitli parametrik değerler ile oluşturulmuştur. Parametrik çözüm ağları kullanılarak hesaplamalı akışkanlar dinamiği benzetimleri yapılmıştır. Üzerinde çalışılan model deneysel olarak test edilmiş ve sonuçlar analiz sonuçları ile kıyaslanarak benzetim kalitesi arttırılmaya çalışılmıştır.
Isı geri kazanımı, enerji verimliliği, ısı değiştiricisi, ısı transferi, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, havalandırma sistemi
 • Altın, M., Aktakka, S., Günerhan, H., & Karakoç, T.H. (2013). Farklı İklim Bölgelerine Ait Isıtma-Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Dikkate Alınarak Bir Isı Geri Kazanım Sisteminin Tasarımı. 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 1055-1070.
 • Atmaca, M., Girgin, I., & Ezgi, C. (2016). CFD modeling of a diesel evaporator used in fuel cell systems. International Journal of Hydrogen Energy, 41(14), 6004–6012.
 • Atmaca M, Çetin B., & Yılmaz E. (2019). CFD Analysis of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) Moving in Flocks. ACTA PHYSICA POLONICA A, 135(4), 694-696.
 • Atmaca, M., &Ezgi, C. (2019). Three-dimensional CFD modeling of a steam ejector. Energy Sources Part A: Recovery, Utilizationi and Environmental Effects, 1-12.
 • Bayraç, H. N. (2010). Enerji Kullanımının Küresel Isınmaya Etkisi Ve Önleyici Politikalar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 229-259.
 • Erdinç, M. T., Yılmaz, T., Cihan, E., & Ünal, Ş. (2015). Isı Transferi Problemlerinin Ansys Workbench İle Hızlı Analizi Ve Kaydırılmış Levhada Örnek Uygulama. Ulıbtk’15 20. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, 1424-1230.
 • Kaya, O. (2013). Havadan havaya ısı geri kazanım cihazları için ts en 308 standardına göre test düzeneği tasarımı. PhD Thesis. DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Narin, M., & Akdemir, S. (2006). Enerji verimliliği ve Türkiye. Türkiye Ekonomik Kurumu UEK-TEK.
 • Pamir, N. (2005). Enerji Politikalar ve Küresel Gelişmeler. Stratejik Analiz, 6(68).
 • Satman, A. (2007). Türkiye’nin enerji vizyonu. VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 3-18.
 • Şentürk, U., Aktakka, S., & Toksoy, M. (2015). Havalandırmada Enerji Geri Kazanımı: Araştırma ve Geliştirme. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 301-327.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Mechanical
Journal Section Mechanical Engineering
Authors

Orcid: 0000-0003-1278-5733
Author: Hasan SAVAT (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3906-9606
Author: Mustafa ATMACA
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Andorra


Supporting Institution Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO)
Project Number FEN-C-YLP-121218-0624
Dates

Application Date : March 23, 2020
Acceptance Date : April 8, 2020
Publication Date : June 3, 2020

APA Savat, H , Atmaca, M . (2020). HAVADAN HAVAYA PLAKALI TİP ISI GERİ KAZANIM CİHAZININ ISI DEĞİŞTİRİCİSİNİN ISIL VERİMİNİN İNCELENMESİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 23 (2) , 80-93 . DOI: 10.17780/ksujes.708027