Year 2020, Volume 23 , Issue 2, Pages 107 - 117 2020-06-03

GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMİ İLE BETONARME KİRİŞ DEPLASMANLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF REINFORCED CONCRETE BEAM DISPLACEMENTS BY IMAGE PROCESSING METHOD

Selçuk KAÇIN [1] , Mesut AYDIN [2]


Bu çalışmada 150x230x1400 mm boyutlarındaki, eğilme deneyine tabi tutulan betonarme kirişlerin davranışı görüntü işleme metodu kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Kirişlerde yükleme sonucu oluşan çatlakların tespit edilmesi, kiriş yüzey gerilmelerinin zamana bağlı değişiminin görselleştirilmesi ve kirişlerin yüzeyinde oluşacak olası çatlakların çatlama olmadan önce belirlenmesi amacı ile görüntü işleme tekniği kullanılmaktadır. Kirişlerdeki zamana bağlı oluşan deplasmanların görüntü işleme tekniği ile belirlenerek, klasik yöntem olan deney düzeneğinden deplasman ölçerle elde edilen deplasman değerleri ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla kirişler eğilme düzeneğine alınmadan önce birtakım boyama işlemlerine tabi tutulmuş daha sonra yüksek çözünürlüklü kamera ile video kayıtları alınmıştır. Elde edilen görüntüler görüntü işleme paket programları ile analiz edilerek deplasman değerleri, çatlaklar ve gerilme dağılımı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu deney özelinde görüntü işleme tekniğinin inşaat mühendisliği laboratuar uygulamalarında kullanımının avantajları tartışılacaktır.
 • Aydın M., “Görüntü işleme tekniği ile granüler zeminlerde dane boyutu analizi”, Yüksek Lisans Tezi, MersinÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, 2019.
 • Chambon, S., & Moliard, J. M. (2011). Automatic road pavement assessment with image processing: review and comparison. International Journal of Geophysics,
 • Coster, M., & Chermant, J. L. (2001). Image analysis and mathematical morphology for civil engineering materials. Cement and Concrete Composites, 23(2-3), 133-151.
 • Çankaya, G., Arslan, M. H., & Ceylan, M. (2013). Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yöntemleri ile betonun basınç dayanımının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilim ve Teknoloji Dergisi.
 • Çapik M. (2020). Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme Laboratuvarı. http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/maden_263ff.pdf/ Erişim tarihi 19.03.20.
 • Çomak, B., Beycioğlu, A., Başyiğit, C., & Kılınçarslan, Ş. (2011). Beton teknolojisinde görüntü işleme tekniklerinin kullanımı. In 6th. International Advanced Technologies Symposium, Elazığ (pp. 220-227).
 • Dal K., “Eğimli kanalda ardışık baraj yıkılmasının deneysel ve sayısal incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İskenderun Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Hatay, 2018.
 • Dinçer S., “Dijital görüntü işleme teknikleri ile Matlab ve mikrokontrolör kullanılarak iki boyutlu görüntünün çizdirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2009.
 • Doğan G., “Betonarme kolonların deprem sonrası hasar seviyelerinin akıllı sistem tabanlı bir yöntemle belirlenmesi”, Doktora Tezi, Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, 2018.
 • Gom Metrology (2020). Gom metrology youtube cahnnel. https://www.youtube.com/channel/UCl1D36v6xqWGLZj50F7wiMQ/ Erişim tarihi Şubat 18.02.20.
 • Jahne, B. (2004). Practical handbook on image processing for scientific and technical applications. CRC press, (Chapter 1).
 • Karameşe G., “Yapı sistemlerinde yerdeğiştirme ve şekildeğiştirme büyüklüklerinin özel bir görüntü işleme yöntemiyle belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 2018.
 • Kurt T., “Kırma taş agregaların dane boyutu dağılımı ve şekilsel özelliklerinin görüntü analizi kullanılarak belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Zonguldak, 2018.
 • Lee, B. Y., Kim, Y. Y., Yi, S. T., & Kim, J. K. (2013). Automated image processing technique for detecting and analysing concrete surface cracks. Structure and Infrastructure Engineering, 9(6), 567-577.
 • Liu, Y. F., Cho, S., Spencer Jr, B. F., & Fan, J. S. (2016). Concrete crack assessment using digital image processing and 3D scene reconstruction. Journal of Computing in Civil Engineering, 30(1), 04014124.
 • Mindivan H.(2020). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Ve İmalat Mühendisliği Bölümü Mühendislikte Deneysel Metodlar II Dersi. http://w3.bilecik.edu.tr/makine/wp-content/uploads/sites/27/2017/02/3-nokta-Egme-Deneyi.pdf/ Erişim tarihi 19.03.20.
 • Moon, K. H., Falchetto, A. C., & Jeong, J. H. (2014). Microstructural analysis of asphalt mixtures using digital image processing techniques. Canadian Journal of Civil Engineering, 41(1), 74-86.
 • Mora, C. F., Kwan, A. K. H., & Chan, H. C. (1998). Particle size distribution analysis of coarse aggregate using digital image processing. Cement and Concrete Research, 28(6), 921-932.
 • Onat M., “Dijital görüntü işleme yöntemleriyle lifli beton numunelerindeki çatlakların tespit edilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Elazığ, 2008.
 • Rimkus, A., Podviezko, A., & Gribniak, V. (2015). Processing digital images for crack localization in reinforced concrete members. Procedia Engineering, 122, 239-243. Senem B., “Görüntü işleme yöntemi kullanılarak yapısal deformasyonların ölçülmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 2017.
 • Yılmaz A., “Akışkan-yapı etkileşimi problemlerinin deneysel ve sayısal incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İskenderun Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Hatay, 2019.
 • Yue, Z. Q., Bekking, W., & Morin, I. (1995). Application of digital image processing to quantitative study of asphalt concrete microstructure. Transportation Research Record, 1492, 53-60.
Primary Language tr
Subjects Civil Engineering
Journal Section Civil Engineering
Authors

Orcid: 0000-0001-5406-5756
Author: Selçuk KAÇIN (Primary Author)
Institution: İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6263-1284
Author: Mesut AYDIN
Institution: İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 21, 2020
Acceptance Date : May 8, 2020
Publication Date : June 3, 2020

APA Kaçın, S , Aydın, M . (2020). GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMİ İLE BETONARME KİRİŞ DEPLASMANLARININ BELİRLENMESİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 23 (2) , 107-117 . DOI: 10.17780/ksujes.724571