Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

KAİSER CIVATALI MOMENT BİRLEŞİMLERİN DAVRANIŞININ VE SİSMİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ

Year 2023, Volume 26, Issue 1, 213 - 232, 15.03.2023
https://doi.org/10.17780/ksujes.1209481

Abstract

Kaiser Cıvatalı Moment (KCM) birleşimleri ülkemizde tanınmamakta ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'de (TBDY-2018) performansı kanıtlanmış moment aktaran birleşimler arasında yer almamaktadır. Bu çalışmada KCM birleşimlerin davranış karakteristiği ve deprem bölgelerinde kullanılabilirliği araştırılmaktadır. Avrupa çelik profilleri ve çelik kalitesi kullanılarak tasarlanmış sayısal modeller monotonik ve çevrimsel yükleme altında ANSYS programı kullanılarak incelenmektedir. Sayısal model, geçmiş çalışmalarda bulunan deneysel bir çalışma ile karşılaştırılarak doğrulandıktan sonra parametrik çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca birleşimin temel karakteristik özelliklerini veren denklemler elde etmek amacıyla parametrik çalışma sonuçları kullanılarak çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmaktadır. Çalışmalar neticesinde çeşitli geometrik değişimlerine bağlı olarak KCM birleşimlerin davranış karakteristiğinin ve sismik performansının hangi yönde etkilendiği ayrıntılı olarak tespit edilmektedir.

References

 • Abidelah, A., Bouchaïr, A., & Kerdal, D. E. (2012). Experimental and analytical behavior of bolted end-plate connections with or without stiffeners. Journal of Constructional Steel Research, 76, 13-27.
 • Adan, S. M., & Gibb, W. (2009). Experimental evaluation of kaiser bolted bracket steel moment-resisting connections. ENGINEERING JOURNAL-AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION INC, 46(3), 181-195.
 • AFAD. (2018). Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, https://www.afad.gov.tr/tr/24210/Turkiye-Bina-Deprem-Yonetmeligi.
 • ANSYS Workbench Release 19.2. (2018). ANSYS Inc, Canonsburg, Pennsylvania.
 • ANSYS Mechanical. Release 18.2 - © ANSYS, Inc. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_SOLID186.html Accessed 14.04.2022. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_SOLID187.html Accessed 14.04.2022. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_TARGE170.html Accessed 14.04.2022 https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_CONTA174.html Accessed 14.04.2022
 • AISC 358-16.(2016). Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames For Seismic Applications.
 • ATC-24. (1992). "Guidelines for cyclic seismic testing of components of steel structures". ATC-24, Redwood City, CA.
 • DATAFIT version 9.1.32., DATFIT Systems Inc, Oakdale Engineering, 1995-2014.
 • Dis, M. O., Anagnostou, E. & Mei, Y. (2018). Using high-resolution satellite precipitation for flood frequency analysis: case study over the Connecticut River Basin, Journal of Flood Risk Management 11, S514-S526.
 • Erol, Ahmet Serdar (2020). Kaiser cıvatalı moment birleşimlerin sismik performansının incelenmesi. MS thesis. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kasai, K., Hodgson, I., & Bleiman, D. (1998). Rigid-bolted repair method for damaged moment connections. Engineering structures, 20(4-6), 521-532. Shahidi, F., NATEGHI, A., & Razzaghi, M. S. (2013). Influential factor in improving the seismic performance of the kaiser bolted bracket moment connection.

INVESTIGATION ON BEHAVIOR AND SEISMIC PERFORMANCE OF KAISER MOMENT CONNECTIONS

Year 2023, Volume 26, Issue 1, 213 - 232, 15.03.2023
https://doi.org/10.17780/ksujes.1209481

Abstract

KCM connections are not recognized in Türkiye and are not among the prequalified moment connections in the Turkish Building Earthquake Code 2018 (TBDY-2018). In this study, the behavior characteristics of KCM connections and their usability in earthquake zones are investigated. Numerical models designed using European steel profiles and steel grades are analyzed using the ANSYS program under monotonic and cyclic loading. After the numerical model is verified by comparing it with an experimental study found in previous studies, parametric studies are carried out. Furthermore, multiple linear regression analyzes are performed using parametric study results to obtain equations giving the basic characteristics of the connection. As a result, it is determined in detail how the behavior characteristics and seismic performance of KCM joints are affected due to various geometric changes.

References

 • Abidelah, A., Bouchaïr, A., & Kerdal, D. E. (2012). Experimental and analytical behavior of bolted end-plate connections with or without stiffeners. Journal of Constructional Steel Research, 76, 13-27.
 • Adan, S. M., & Gibb, W. (2009). Experimental evaluation of kaiser bolted bracket steel moment-resisting connections. ENGINEERING JOURNAL-AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION INC, 46(3), 181-195.
 • AFAD. (2018). Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, https://www.afad.gov.tr/tr/24210/Turkiye-Bina-Deprem-Yonetmeligi.
 • ANSYS Workbench Release 19.2. (2018). ANSYS Inc, Canonsburg, Pennsylvania.
 • ANSYS Mechanical. Release 18.2 - © ANSYS, Inc. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_SOLID186.html Accessed 14.04.2022. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_SOLID187.html Accessed 14.04.2022. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_TARGE170.html Accessed 14.04.2022 https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_CONTA174.html Accessed 14.04.2022
 • AISC 358-16.(2016). Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames For Seismic Applications.
 • ATC-24. (1992). "Guidelines for cyclic seismic testing of components of steel structures". ATC-24, Redwood City, CA.
 • DATAFIT version 9.1.32., DATFIT Systems Inc, Oakdale Engineering, 1995-2014.
 • Dis, M. O., Anagnostou, E. & Mei, Y. (2018). Using high-resolution satellite precipitation for flood frequency analysis: case study over the Connecticut River Basin, Journal of Flood Risk Management 11, S514-S526.
 • Erol, Ahmet Serdar (2020). Kaiser cıvatalı moment birleşimlerin sismik performansının incelenmesi. MS thesis. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kasai, K., Hodgson, I., & Bleiman, D. (1998). Rigid-bolted repair method for damaged moment connections. Engineering structures, 20(4-6), 521-532. Shahidi, F., NATEGHI, A., & Razzaghi, M. S. (2013). Influential factor in improving the seismic performance of the kaiser bolted bracket moment connection.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Civil Engineering
Journal Section Civil Engineering
Authors

Ahmet Serdar EROL>
It is not affiliated with an institution
0000-0001-5291-7628
Türkiye


Alirıza İlker AKGÖNEN> (Primary Author)
Kahramanmaras Sütcü Imam University
0000-0001-7384-8764
Türkiye

Publication Date March 15, 2023
Submission Date November 24, 2022
Acceptance Date January 23, 2023
Published in Issue Year 2023, Volume 26Issue 1

Cite

APA Erol, A. S. & Akgönen, A. İ. (2023). KAİSER CIVATALI MOMENT BİRLEŞİMLERİN DAVRANIŞININ VE SİSMİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 26 (1) , 213-232 . DOI: 10.17780/ksujes.1209481