Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DEKİ LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNDE ÜRETİM KAYIPLARININ BELİRLENMESİ

Year 2023, Volume 26, Issue 1, 233 - 240, 15.03.2023
https://doi.org/10.17780/ksujes.1210936

Abstract

Dünyada elektrik enerjisi üretiminde sera gazlarının azaltılması yönünde alınan tedbirler sonucu yenilenebilir enerji santrallarının kurulumu artmaktadır. Ülkemizde de özellikle güneş enerji santrallarının kurulumunda son yıllarda büyük artış yaşanmaktadır. Fakat, lisanssız elektrik enerjisi üretimi için getirilen bazı yönetmeliklerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu çalışmada, ülkemizde bir yılda şebeke bağlantı yönetmeliğinden kaynaklanan üretim kayıpları hesaplanmıştır. Hesaplamalar için gerçek ışıma verileri ve teknik kayıplar kullanılmıştır. Teknik kayıpların doğru olarak bulunabilmesi için modül sıcaklığının kestirimi için farklı yöntemlerle hesaplanan değerler gerçek verilerle karşılaştırılmıştır. Bütün kayıplar gerçeğe yakın olarak hesaplandıktan sonra bütün güneş enerjisi santrallarında saatli üretilen enerji hesaplanmıştır. Bu hesaplamaların ardından Türkiye’de bir yılda üretilemeyen elektrik enerjisi bulunmuştur

References

 • Alkan, A., (2016), Yenilenebilir Hibrit Enerji Kaynakları ile Beslenen Konutlarda Akıllı Enerji Depolama ve Yönetim Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Enerji Bakanlığı, www.enerji.gov.tr; Erişim tarihi: 15 Kasım 2022.
 • EPDK, (2016), Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması, 16 Nisan.
 • Farivar, G., and Asaei, B., (2011), A New Approach for Solar Module Temperature Estimation Using the Simple Diode Model, IEEE Transactions On Energy Conversion, 26(4), 1118-1126.
 • IEA, (2021), Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector, October.
 • King, D.L. Boyson, W.E., and Kratochvil, J.A., (2004 ), Photovoltaic array performance model, SAND, vol. 2004-3535.
 • Lorente, D. G., Pedrazzi, S., Zini, G., Dalla Rosa, A., & Tartarini, P. (2014). Mismatch losses in PV power plants. Solar Energy, 100, 42-49.
 • Maghami, M. R., Hizam, H., Gomes, C., Radzi, M. A., Rezadad, M. I., & Hajighorbani, S. (2016). Power loss due to soiling on solar panel: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 1307-1316.
 • Muzathik, A.M., (2014), Photovoltaic Modules Operating Temperature Estimation Using a Simple Correlation, International Journal of Energy Engineering, 4(4), 151-158
 • Ross, R.G., (1976), Interface design considerations for terrestrial solar cell modules, in: 12th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Baton Rouge, Louisiana, pp. 801-806.
 • Sayyah, A., Horenstein, M.N. and Mazumder, M.K., (2014), Energy yield loss caused by dust deposition on photovoltaic panels, Solar Energy, 107, 576-604.
 • Segado, P.M. Carretero, J., and Cardona, M.S., (2015), Models to predict the operating temperature of different photovoltaic modules in outdoor conditions, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 23, 1267-1282. Talebizadeh, P., Mehrabian, M.A. and Abdolzadeh, M., (2011), Determination of Optimum Slope Angles of Solar Collectors Based on New Correlations, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 33(17), 1567-1580.
 • Yolcan, O.O., Köse, R., (2020), Türkiye’nin Güneş Enerjisi Durumu ve Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunda Önemli Parametreler, Kırklareli University Journal of Engineering and Science, 6(2), 196-215.

DETERMINATION OF PRODUCTION LOSSES AT UNLICENSED SOLAR PLANTS IN TURKEY

Year 2023, Volume 26, Issue 1, 233 - 240, 15.03.2023
https://doi.org/10.17780/ksujes.1210936

Abstract

As a result of the measures taken to reduce greenhouse gases in electrical energy production in the world, the installation of renewable energy plants is increasing. There has been a great increase in the installation of solar power plants in Turkey in recent years. However, any regulations for unlicensed electricity generation have been done until now. In this study, generation losses due to grid connection regulation in one year in our country were calculated. Real radiation data and technical losses are used for power calculations. In order to find the technical losses correctly, the values calculated by different methods for the estimation of the module temperature were compared with the real data. After real calculations of all losses, the hourly energy produced in all solar power plants was calculated. After these calculations, the electrical energy that cannot be produced in a year in Turkey has been found.

References

 • Alkan, A., (2016), Yenilenebilir Hibrit Enerji Kaynakları ile Beslenen Konutlarda Akıllı Enerji Depolama ve Yönetim Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Enerji Bakanlığı, www.enerji.gov.tr; Erişim tarihi: 15 Kasım 2022.
 • EPDK, (2016), Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması, 16 Nisan.
 • Farivar, G., and Asaei, B., (2011), A New Approach for Solar Module Temperature Estimation Using the Simple Diode Model, IEEE Transactions On Energy Conversion, 26(4), 1118-1126.
 • IEA, (2021), Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector, October.
 • King, D.L. Boyson, W.E., and Kratochvil, J.A., (2004 ), Photovoltaic array performance model, SAND, vol. 2004-3535.
 • Lorente, D. G., Pedrazzi, S., Zini, G., Dalla Rosa, A., & Tartarini, P. (2014). Mismatch losses in PV power plants. Solar Energy, 100, 42-49.
 • Maghami, M. R., Hizam, H., Gomes, C., Radzi, M. A., Rezadad, M. I., & Hajighorbani, S. (2016). Power loss due to soiling on solar panel: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 1307-1316.
 • Muzathik, A.M., (2014), Photovoltaic Modules Operating Temperature Estimation Using a Simple Correlation, International Journal of Energy Engineering, 4(4), 151-158
 • Ross, R.G., (1976), Interface design considerations for terrestrial solar cell modules, in: 12th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Baton Rouge, Louisiana, pp. 801-806.
 • Sayyah, A., Horenstein, M.N. and Mazumder, M.K., (2014), Energy yield loss caused by dust deposition on photovoltaic panels, Solar Energy, 107, 576-604.
 • Segado, P.M. Carretero, J., and Cardona, M.S., (2015), Models to predict the operating temperature of different photovoltaic modules in outdoor conditions, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 23, 1267-1282. Talebizadeh, P., Mehrabian, M.A. and Abdolzadeh, M., (2011), Determination of Optimum Slope Angles of Solar Collectors Based on New Correlations, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 33(17), 1567-1580.
 • Yolcan, O.O., Köse, R., (2020), Türkiye’nin Güneş Enerjisi Durumu ve Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunda Önemli Parametreler, Kırklareli University Journal of Engineering and Science, 6(2), 196-215.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering, Electrical and Electronic
Journal Section Electrical and Electronics Engineering
Authors

Mehmet BAYRAK> (Primary Author)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5225-0640
Türkiye


Ecem ASLAN>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0212-0893
Türkiye

Publication Date March 15, 2023
Submission Date November 28, 2022
Acceptance Date December 27, 2022
Published in Issue Year 2023, Volume 26Issue 1

Cite

APA Bayrak, M. & Aslan, E. (2023). TÜRKİYE’DEKİ LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNDE ÜRETİM KAYIPLARININ BELİRLENMESİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 26 (1) , 233-240 . DOI: 10.17780/ksujes.1210936