Year 2016, Volume 19 , Issue 2, Pages 70 - 77 2016-09-09

Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi

Mustafa TEKİN [1] , Ö. Fatih KEÇECİOĞLU [2] , Ömer ERAFŞAR [3] , Mustafa ŞEKKELİ [4]


Özet: Elektrik enerjisi insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğundan elektrik enerjisinin istenilen kalite ve standartlarda olması önem arzetmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte güç elektroniği esaslı elemanların ve nonlineer yüklerin kullanımı arttığından elektrik enerjisinde kalite problemleri baş göstermiştir. Bundan dolayı elektrik enerjisini istenilen kaliteye getirmek için güç kalite parametreleri tanımlanmış ve bu parametrelerin standartları oluşturulmuştur. Bu parametrelerin en önemlilerinden biri harmoniklerdir. Bu çalışmada; bir Hidroelektrik Santralin (HES) elektrik şebekesini harmonikler açısından nasıl etkilediği irdelenmiştir. Örnek santral olarak Kahramanmaraş’ta bulunan Torlar HES isimli küçük ölçekli (<25 MW) bir santral seçilmiştir. Güç analizörü ile bu santralde bir ay boyunca 24 saatlik ölçümler yapılmış ve ölçümlerden elde edilen elektriksel verilerle oluşturulan grafikler analiz edilerek gerekli çıkarımlar yapılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Güç Kalitesi, Harmonik, HES.

 

Abstract: Because electrical energy is an indispensable part of human life, the required quality and standards of electric is important. With evolving technology, there have been quality problems because of use of power electronics-based components and non-linear loads. Thus, for bring to electrical energy desired quality, power quality parameters are defined and the standards of these parameters have been established. One of the most important of these parameters are harmonics. In this study; a Hydroelectric Power Plant (HPP) are discussed in terms of harmonics how it impacts electric grid. The Torlar HPP which is small hydroelectric power plant in Kahramanmaraş, was selected for measurements. The measurements were made in this plant by network analyzer for one month during the 24 hours and charts that created with electrical measurement data which was obtained from analyzer, were analyzed and the necessary conclusions were made.

 
Keywords: Power Quality, Harmonic, HPP.

 

Güç Kalitesi, Harmonik, HES
 • Keçecioğlu, Ö.F., Tekin, M., Gani, A., Açıkgöz, H., Gemci, A., Şekkeli, M., “Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi” KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi 18(2), Bayrak, M., Yeğin, E. M., Bilgin, M. Z., “Elektrik Kalitesi.” Türkiye 7: 3-8. Tekin, M., Yılmaz, A.S., “Güç Sistem Harmoniklerinin Ayrık Hartley Dönüşümü İle İncelenmesi” V.Enerji Verimliliği Ve Kalitesi Sempozyumu Bildirileri, 2013.
 • Tunçalp, K., Kakilli, A., Sucu, M., “Bir Alçak Gerilim Elektrik Enerji Tesisinde Harmonik Ölçüm Sonuçlarının Matlab’de Simülasyonu Ve Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü-34722-İstanbul.
 • Keçecioğlu, Ö.F., Tekin, M., Gani, A., Sarı, M., Şekkeli, M., “Endüstriyel Isı Santrallerinde Enerji Kalitesi Ölçümü Ve Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği” 6. Enerji Verimliliği Ve Kalitesi Sempozyumu Bildirileri, 2015.
 • Şekkeli, M., Keçecioğlu, Ö.F., “Hidroelektrik Santrallerin Kahramanmaraş Bölgesi Örnek Çalışması” KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi 14(2), Akpınar, A., Kömürcü, M.İ, Kankal, M., Filiz, M.H., Hidroelektrik Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Diyarbakır, 2009.
 • Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisi Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkındaki Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2016. Enerji Pasif Filtre Uygulaması” Marmara Türkiye’deki Gelişimi Ve “Çoruh Havzası’ndaki Küçük V. Santrallerin Durumu”
 • Domagk, M., Meyer, J., Schegner, P., “Seasonal Variations in Long-Term Measurements of Power Quality Parameters” PowerTech IEEE Eindhoven, Pages 1-6, 2015.
 • Barbulescu, C., Cornoiu, M., Kilyeni, S., Stoian, C., Stoian, P., “Electric Power Quality Issues: Harmonic EUROCON IEEE, 2013. Real Network”
 • McBee, K.D., Simoes, M.G., “Evaluating the Long-Term Increasing Harmonic Demand on Feeder-Level Voltage Distortion” IEEE Transactions On Industry Applications, Vol. 50, No. 3, May/June of a Continuously YuanSheng, Z., XinRan, L., YuanYuan, X., JunYing, S., Hong, Y., “The Effects On The Load Model Of The Distributed Network With Small Conference on Advanced Power System Automation and Protection, 2011.
 • Şekkeli, .M., Yılmaz, A.S., “Bir Taş Kırma Tesisinde Güç Kalitesi Seviyesinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 15, Sayı 3, Sayfa 317-323, 2009.
 • Tekin, M., Yılmaz, A.S., “Güç Sistem Harmoniklerinin Ayrık Hartley Dönüşümü İle Analizi” KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, (1), 2015.
 • Akdeniz, E., “Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Üretiminin Şebekenin Enerji Kalitesi Ve Kararlılığına Etkilerinin İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • Yılmaz, M., “Elektrik Sistem Tasarımında Harmoniklern Giderilmesi İçin Bir Analiz” Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • Keçecioğlu, Ö.F., Tekin, M., Özalp, A., Şekkeli, M., Yılmaz, A.S., “Medikal Yoğunluklu Dağıtım İncelemesi” V.Enerji Verimliliği Ve Kalitesi Sempozyumu Bildirileri, 2013. Kalitesi
 • Akbal, B., “Fabrika Beslemelerinde Harmonik Ölçümü Ve Filtre Tasarımı” Yüksek Lisans Tezi, 2011.
 • Mumyakmaz, B., Ünsal, A., Tunaboylu, N.S., “Elektrikli Demir yollarında Enerji Kalitesi Problemleri Ve Çözüm Önerileri” ELECO Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 08-12 Aralık, Bursa, 2004.
 • Uyar, M., Yıldırım, S., Gençoğlu, M.T., “Güç Kalitesi Bozulmalarının Sınıflandırılmasında Dalgacık Dönüşümüyle Enerji Dağılımına Dayalı Özelliklerin İncelenmesi” Elektrik- Elektronik Bilgisayar Biyomedikal
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mustafa TEKİN

Author: Ö. Fatih KEÇECİOĞLU

Author: Ömer ERAFŞAR

Author: Mustafa ŞEKKELİ

Dates

Application Date : June 24, 2016
Acceptance Date : March 29, 2020
Publication Date : September 9, 2016

Bibtex @ { ksujes260699, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {19}, pages = {70 - 77}, doi = {10.17780/ksujes.90454}, title = {Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TEKİN, Mustafa and KEÇECİOĞLU, Ö. Fatih and ERAFŞAR, Ömer and ŞEKKELİ, Mustafa} }
APA TEKİN, M , KEÇECİOĞLU, Ö , ERAFŞAR, Ö , ŞEKKELİ, M . (2016). Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (2) , 70-77 . DOI: 10.17780/ksujes.90454
MLA TEKİN, M , KEÇECİOĞLU, Ö , ERAFŞAR, Ö , ŞEKKELİ, M . "Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2016 ): 70-77 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/24643/260699>
Chicago TEKİN, M , KEÇECİOĞLU, Ö , ERAFŞAR, Ö , ŞEKKELİ, M . "Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2016 ): 70-77
RIS TY - JOUR T1 - Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi AU - Mustafa TEKİN , Ö. Fatih KEÇECİOĞLU , Ömer ERAFŞAR , Mustafa ŞEKKELİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17780/ksujes.90454 DO - 10.17780/ksujes.90454 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 77 VL - 19 IS - 2 SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.90454 UR - https://doi.org/10.17780/ksujes.90454 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi %A Mustafa TEKİN , Ö. Fatih KEÇECİOĞLU , Ömer ERAFŞAR , Mustafa ŞEKKELİ %T Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17780/ksujes.90454 %U 10.17780/ksujes.90454
ISNAD TEKİN, Mustafa , KEÇECİOĞLU, Ö. Fatih , ERAFŞAR, Ömer , ŞEKKELİ, Mustafa . "Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 2 (September 2016): 70-77 . https://doi.org/10.17780/ksujes.90454
AMA TEKİN M , KEÇECİOĞLU Ö , ERAFŞAR Ö , ŞEKKELİ M . Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi. KSU J. Eng. Sci.. 2016; 19(2): 70-77.
Vancouver TEKİN M , KEÇECİOĞLU Ö , ERAFŞAR Ö , ŞEKKELİ M . Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2016; 19(2): 77-70.