Year 2016, Volume 19 , Issue 2, Pages 104 - 110 2016-09-09

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması

Elif Bahar DURAN [1] , Yakup CUCİ [2]


Bu çalışmada, koagülasyon-flokülasyon gibi fizikokimyasal yöntemler kullanılarak katı atık sızıntı suyunun arıtımı amaçlanmıştır. Sızıntı suları, kompleks yapıları ve yüksek kirletici konsantrasyonları içermesinden dolayı arıtımı zor atıksulardır. Bu nedenle, çeşitli kimyasal koagülantlar kullanılarak sızıntı suyunun koagülasyon prosesiyle arıtımı hedeflenmiştir. Gaziantep ili katı atık düzenli depolama alanından sızıntı suyu numuneleri alınmıştır. Alınan numunelere, farklı türde koagülant maddeler (Al2(SO4)3.18H2O, Fe2(SO4)3.7H2O, FeCl3.6H2O, Poli alüminyum klorür (pAC) uygulanmıştır. Flokülasyon yöntemi için anyonik,katyonik ve non-iyonik flokülantların yanı sıra HYDROFLOC 573 adlı flokülant denenmiştir. Yapılan koagülasyon deneylerinde başlangıç pH 'ının ve koagülant madde miktarının, KOI, AKM, renk ve bulanıklık giderimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bunlara bağlı olarak; koagülasyon prosesinin optimum koşulları belirlenmiştir. En iyi giderimin pH 7 de, 1,5 g FeSO4 koagülantı ve 1 mL pAC yardımcı koagülantıyla gerçekleştiği görülmüştür. Yapılan deneyler sonucunda % 96 oranında askıda katı madde giderimi, % 84 oranında renk giderimi , % 72 oranında KOİ giderimi ve %93 oranında bulanıklık giderimi olduğu gözlenmiştir. 

Fizikokimyasal arıtım, koagülasyon;flokülasyon; katı atık sızıntı suyu
 • Sızıntı Sularının Evsel Atıksularla Birlikte Arıtılabilirliğinin İzlenmesi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2006 Melike Yalılı, Kadir Kestioğlu, Berna Kırıl Mert.
 • T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sızıntı Suyu Yönetimi İhtisas Komisyonu Taslak Çalışma Raporu. Prof. Dr. İzzet Öztürk/Komisyon Başkanı, Prof. Dr. Turgut T. Onay/Komisyon Bşk. Yrd. , Doç. Dr. Barış Çallı/ Komisyon Üyesi Doç. Dr. Bülent Mertoğlu/ Komisyon Üyesi, Şenol Yıldız /Komisyon Üyesi .( Ağustos 2010).
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. Sızıntı Sularının Doğal Arıtımı. Murat Topal1, Bünyamin Karagözoğlu Ve Erdal Öbek. Fırat Üniversitesi, Mf, Çevre Müh. Böl, 23000, Elazığ. Cumhuriyet Üniversitesi, Mf, Çevre Müh. Böl.58000, Sivas. Geliş Tarihi:15 Aralık2011; Kabul Tarihi:27 Mart 2012.
 • Katı Atık Depolama Sahası Genç Sızıntı Sularının Ön Arıtımı, Selami Apaydın, Tuba Ertuğrul, Ali Berktay.
 • Çevre Mühendisliği Kimyası Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, (İstanbul, 2013).
 • Topal M., Karagözoğlu B., Öbek E.,2011. Sızıntı Sularının Doğal Arıtımı, Akü Febid 11 (2011) 025401 (1-16).
 • Ground Water And Leachate Treatment Systems, Center For Environmental Research Information Office Of Research And Development U.S. Environmental Protection Agency Cincinnatti, Ohio 45268 (January 1995).
 • Fatih Ilhan, Ugur Kurt, Omer Apaydin, M. Talha Gonullu, Electrocoagulation Using Aluminum And İron Electrodes, Journal Of Hazardous Materials 154 (2008) 381–389. Of Leachate By
 • Cotmana M., Gotvajn A.Z., 2010. Comparison Of Different Physico-Chemical Methods For The Removal Of Toxicants From Landfill Leachate, Journal Of Hazardous Materials. 178, 298-305.
 • Kennedy K.J., Lentz E.M., Treatment Of Landfill Leachate Using Sequencing Batch And Continuous Flow Upflow Anaerobic Sludge Blanket (Uasb) Reactors, Water Res. 34 (2000) 3640–3656.
 • Selda Yiğit, Treatment Alternatıves For Reverse Osmosıs Concentrate Of Landfıll Leachate, Thesıs For The Degree Of Master Of Scıence In Envıronmental Istanbul,2010. Programme,
 • Zong-Ping Wang, Zhe Zhang, Yue-Juan Lin , Nan- Sheng Deng, Tao Tao, Kui Zhuo, Landfill Leachate Treatment By A Coagulation–Photooxidation Process , Journal Of Hazardous Materials B95 (2002) 153–159.
 • Sevil Veli, Tuba Ozturk , Anatoly Dimoglo, Treatment Of Municipal Solid Wastes Leachate By Means Of Chemical- And Electro-Coagulation, Separation And Purification Technology 61 (2008) 82–88.
 • Yang Deng, James D. Englehardt, Electrochemical Oxidation For Landfill Leachate Treatment, Waste Management 27 (2007) 380–388.
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Elif Bahar DURAN

Author: Yakup CUCİ

Dates

Application Date : July 11, 2016
Acceptance Date : April 9, 2020
Publication Date : September 9, 2016

Bibtex @ { ksujes260705, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2016}, volume = {19}, pages = {104 - 110}, doi = {10.17780/ksujes.51950}, title = {Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {DURAN, Elif Bahar and CUCİ, Yakup} }
APA DURAN, E , CUCİ, Y . (2016). Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (2) , 104-110 . DOI: 10.17780/ksujes.51950
MLA DURAN, E , CUCİ, Y . "Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2016 ): 104-110 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/24643/260705>
Chicago DURAN, E , CUCİ, Y . "Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2016 ): 104-110
RIS TY - JOUR T1 - Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması AU - Elif Bahar DURAN , Yakup CUCİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17780/ksujes.51950 DO - 10.17780/ksujes.51950 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 104 EP - 110 VL - 19 IS - 2 SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.51950 UR - https://doi.org/10.17780/ksujes.51950 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması %A Elif Bahar DURAN , Yakup CUCİ %T Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17780/ksujes.51950 %U 10.17780/ksujes.51950
ISNAD DURAN, Elif Bahar , CUCİ, Yakup . "Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 2 (September 2016): 104-110 . https://doi.org/10.17780/ksujes.51950
AMA DURAN E , CUCİ Y . Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması. KSU J. Eng. Sci.. 2016; 19(2): 104-110.
Vancouver DURAN E , CUCİ Y . Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2016; 19(2): 110-104.