Articles


V. AKGUL, D. AKMAN, Y. CUCİ, K. CİRİK
Evaluation of Thiosulfate-Based Autotrophic and Mixotrophic Denitrification Performances under Different Operational Conditions, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
S. TAŞDEMİR, Y. CUCİ
Examination of Dry Precipitation Condition of Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
M. ÜNSAL, Y. CUCİ, A. YILMAZ, H. KIRMACI
Venturilerin Ozon Enjeksiyon Performansının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
M. ÜNSAL, Y. CUCİ, H. KIRMACI
Venturilerin Ozon Enjeksiyon Performansının Karşılaştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
A. KORKMAZ, Ö. DEMİR, F. KOCAÇINAR, Y. CUCİ
Biber Fidelerinde Yapraktan Yapılan Melatonin Uygulamalarıyla Üşüme Stresine Karşı Toleransın Arttırılması, Journal Of Agriculture and Nature, (2016)
E. DURAN, Y. CUCİ
Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
E. YAZAR, K. CIRIK, Ş. ÖZDEMIR, D. AKMAN, Y. CUCİ, Ö. ÇINAR
Optimization of Two-Stage and Single-Stage Anaerobic Reactors Treating Cheese Whey, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
Y. CUCİ, E. ERGÜN POLAT
Gaziantep’te Trafik Kaynaklı Hava Kirliliğinin Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2015)
A. KILIÇ, D. ÖZGÜN, S. BAŞAK, Y. CUCİ, Ö. ÇINAR
Pestisit Kaynaklı Endosülfanın Yeraltısularının Arıtımında Kükürt Bazlı Ototrofik Denitrifikasyona Etkisi, Journal Of Agriculture and Nature, (2013)