Year 2017, Volume 20 , Issue 2, Pages 105 - 115 2017-08-25

Kahramanmaraş Hava Kirliliği Kaynaklarının İzlenmesi ve Belirlenmesi
Monitoring and Determination of Air Pollution Sources in Kahramanmaras

Mehmet Hakan MORCALI [1] , DİLAN SÜMEYYE AKAN [2]


Geçen yüzyıldan itibaren artan dünya nüfusu ile sanayileşme ve kentleşme, kirleticilerin türleri ve atıkların tipleri artmaktadır. Bu kirliliğin ana kaynaklarından biri, endüstride yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlardır. Sanayi şirketlerinin şehirlere yakın bir yerde kuruluyor olması ve ilgili kurumlardan tarafından kontrol edilemeyen bu şirketler birçok kirlilik ihlalleri oluşturmaktadır. Bu nedenle bu kirlilik atmosfere yerleşen hava kirliliğine neden olmaktadır. Böylece, atmosferin bileşenleri fosil yakıtlarda değişikliklere neden olup hava kalitesini düşürmektedir. Bir diğer önemli faktör ise motorlu taşıtların artan kullanımı ile birlikte artan nüfustur.

Bu çalışmada, Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne yerleştirilen hava kalitesi izleme istasyonundan bazı hava kirliliği emisyon parametreleri (örneğin; SO2, PM10, NO2, O3) elde edilmiştir. Mevsimsel, çevresel ve sosyal etkiler takip edilen değerler üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Emisyon değerleri, Haziran 2016'dan Şubat 2017'ye kadar çalışılmıştır.

Sources of pollutants and types of effluent are increased with increasing world population, industrialization and urbanization from in the last century onwards. One of the major sources of this pollution is fossil fuels which are widely used in the industries. The industrial companies are established near to cities and pollution emissions are created by these companies which couldn't be checked by governments. That’s why these pollution causes air pollution which is settled on atmosphere. Thus, the component of the atmosphere cause changes in fossil fuels and reduces air quality. Another important factor is the increasing population in conjunction with the increasing use of motor vehicles.

In this study, some air pollution emission parameters (e.g. SO2, PM10, NO2, O3) were obtained from a air quality monitoring station which was placed Necip Fazıl cultural center in Kahramanmaras. All values followed by the seasonal, environmental, and social effects have been analyzed. Recorded emission values were studied from June 2016 until February 2017.

  • Ay Eyüp Fatih, Balta Merve, Çolak Merve, Semercioğlu Hülya;(2010) ''Hava Kirliliği ve Modellemesi İnceleme Raporu'', Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye.
  • Batan, Murat;(2013) ''Batman İlinde Kirletici Emisyonlardan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Küresel Isınmaya Etkisi'' , Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Batman, Sayı: 2, s:98.
  • Bayram Hasan, Dörtbudak Zeynep, Fişekçi Fatma Evyapan, Kargın Murat, Bülbül Baytekin; (2006) “Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri, Dünyada, Ülkemizde ve Bölgemizde Hava Kirliliği Sorunu”, Dicle Tıp Dergisi, Diyarbakır, Sayı:2, Cilt:33,s:105-112.
  • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, <http://www.csb.gov.tr/db/kahramanmaras/webmenu/webmenu13676.pdf>, (Erişim Tarihi:25 Nisan 2017).
  • Kahramanmaraş İl Raporu, Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş, <http://www.havaizleme.gov.tr/Default.ltr.aspx >, (Erişim Tarihi Mart, 2017).
  • Şahin, Cemalettin;(1987) ''Hava Kirliliği ve Hava kirliliğini Etkileyen Doğal Çevre Faktörleri'', Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Ankara, Sayı:1, Cilt:1, s:29-30.
  • T.C Milli Eğitim Bakanlığı; Hava Kirliliği ve Etkileri- 850CK0032, Ankara 2011. (T.C Milli Eğitim Bakanlığı, 2011)
  • Türkiye'de Hava Kirliliği: Kara Rapor, Temiz Hava Hakkı Platformu, <temizhavaplatformu.org>, ( Erişim Tarihi 25 Nisan 2017).
  • Yücedağ, Cengiz, Kaya Latif Gürkan;(2016) ''Hava Kirleticilerin Bitkilere Etkileri'', Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Burdur, Sayı:1, Cilt:1, s:67-68.
Subjects Environmental Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet Hakan MORCALI
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: DİLAN SÜMEYYE AKAN
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 4, 2017
Acceptance Date : March 31, 2020
Publication Date : August 25, 2017

Bibtex @research article { ksujes310602, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1751}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {105 - 115}, doi = {10.17780/ksujes.310602}, title = {Kahramanmaraş Hava Kirliliği Kaynaklarının İzlenmesi ve Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {MORCALI, Mehmet Hakan and AKAN, DİLAN SÜMEYYE} }
APA MORCALI, M , AKAN, D . (2017). Kahramanmaraş Hava Kirliliği Kaynaklarının İzlenmesi ve Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 20 (2) , 105-115 . DOI: 10.17780/ksujes.310602
MLA MORCALI, M , AKAN, D . "Kahramanmaraş Hava Kirliliği Kaynaklarının İzlenmesi ve Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (2017 ): 105-115 <http://jes.ksu.edu.tr/en/issue/30940/310602>
Chicago MORCALI, M , AKAN, D . "Kahramanmaraş Hava Kirliliği Kaynaklarının İzlenmesi ve Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (2017 ): 105-115
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş Hava Kirliliği Kaynaklarının İzlenmesi ve Belirlenmesi AU - Mehmet Hakan MORCALI , DİLAN SÜMEYYE AKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17780/ksujes.310602 DO - 10.17780/ksujes.310602 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 115 VL - 20 IS - 2 SN - -1309-1751 M3 - doi: 10.17780/ksujes.310602 UR - https://doi.org/10.17780/ksujes.310602 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Kahramanmaraş Hava Kirliliği Kaynaklarının İzlenmesi ve Belirlenmesi %A Mehmet Hakan MORCALI , DİLAN SÜMEYYE AKAN %T Kahramanmaraş Hava Kirliliği Kaynaklarının İzlenmesi ve Belirlenmesi %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -1309-1751 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17780/ksujes.310602 %U 10.17780/ksujes.310602
ISNAD MORCALI, Mehmet Hakan , AKAN, DİLAN SÜMEYYE . "Kahramanmaraş Hava Kirliliği Kaynaklarının İzlenmesi ve Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 / 2 (August 2017): 105-115 . https://doi.org/10.17780/ksujes.310602
AMA MORCALI M , AKAN D . Kahramanmaraş Hava Kirliliği Kaynaklarının İzlenmesi ve Belirlenmesi. KSU J. Eng. Sci.. 2017; 20(2): 105-115.
Vancouver MORCALI M , AKAN D . Kahramanmaraş Hava Kirliliği Kaynaklarının İzlenmesi ve Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2017; 20(2): 115-105.