Articles


T. KAYA, C. KARAKURT
TUĞLA DUVARLARDA UYGULANAN SIVALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskisehir Osmangazi University, (2018)
C. Karakurt, A. Arslan
PROPERTIES OF CONCRETE PAVEMENTS PRODUCED WITH DIFFERENT TYPE OF FIBERS, Journal of the Turkish Chemical Society Section B: Chemical Engineering, (2017)
C. KARAKURT, U. ÖZEN
INFLUENCE OF NATURAL LIGHTWEIGHT AGGREGATES ON THE PROPERTIES OF CONCRETE, Journal of the Turkish Chemical Society Section B: Chemical Engineering, (2017)
T. KAYA, C. KARAKURT
Farklı Sıvalı Gazbeton Kompozit Duvarlarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
T. KAYA, C. KARAKURT
Uygulamadaki Beton Parke Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin İncelenmesi, Duzce University Journal of Science and Technology, (2016)
H. BOZKURT, C. KARAKURT
Çelik Lif Katkılı Beton Yol Kaplamalarının Özellikleri, Duzce University Journal of Science and Technology, (2016)
T. KAYA, A. ÇERÇEVİK, C. KARAKURT
Farklı Tip Sıvaların Yüksek Sıcaklık ve Donma – Çözülme Etkisinde Mekanik Davranışı, Duzce University Journal of Science and Technology, (2016)
İ. TOPÇU, C. KARAKURT, M. SARIDEMİR
Predicting The Strength Development Of Different Pozzolan Cements By Artificial Neural Networks, Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskisehir Osmangazi University, (2009)
İ. TOPÇU, A. AKPINAR, C. KARAKURT
Statıstıcal Investıgatıon Of Structural Steels Used In Eskişehir, Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskisehir Osmangazi University, (2006)
İ. TOPÇU, A. ÜNVERDİ, C. KARAKURT
Statistical Evaluation On Concrete Quality Of A Ready-Mixed Company In Eskişehir, Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskisehir Osmangazi University, (2005)