Year 2011, Volume 14 , Issue 3, Pages 1 - 12 2012-03-22

Deniz Boru Hattı Üzerine Etkiyen Hidrodinamik Kuvvetlerin Dalga Geliş Açısı ile Değişimi
Deniz Boru Hattı Üzerine Etkiyen Hidrodinamik Kuvvetlerin Dalga Geliş Açısı İle Değişimi

Begüm VAROL [1] , Dilay YILDIRIM [2] , Ümit GÖKKUŞ [3]


Son yıllarda enerji ihtiyacı ile birlikte boyut ve sayı bakımından artan deniz boru hatlarının tasarımındaki temel gereksinim; gerek inşaa, gerekse işletme süreçlerinde çevresel kuvvetlerin boru etrafında oluşturacağı yatay ve düşey su hareketlerinin doğru belirlenmesidir. Dalga kökenli hidrodinamik kuvvetler, boru hattı tasarımını etkileyen en önemli çevresel faktörlerden biridir. Tespit kitleleri üzerinde askıda tasarlanmış batık bir boruya etkiyen dalgalar; boru eksenine dik, paralel ve açılı olarak ilerlemektedir. Bu durumda boru ekseni üzerindeki dalga şekli zamanla değişmektedir. Bir periyot sonrası ilk konumuna gelen dalga şekli, devirsel bir yörünge takip eder. Dalgaların boruya dik bileşeni vasıtasıyla boruya yanal yük etkitmesi ve bu yükün zamanla değişmesi, belli bir şiddetteki yanal yükün boru ekseni boyunca ilerlemesi sonucunu doğurmaktadır. Bu çalışmada; askıdaki boruların ekseni ile dalga ilerleme yönü arasındaki açının 00, 450 ve 900 olması durumunda oluşacak hidrodinamik kuvvetlerin değişimi, Stokes 3.Mertebe Dalga Teorisi kullanılarak incelenmiştir
 • Luynenburg R.W.E., Corbishley T.J. Pipeline Span Detection Assessment and Correction, Offshore Oil & Gas Pipeline Technology Seminar (De la Mare, R.G., editor), London, 1980
 • Teng, C. C. And Nath, J. S., “Forces On Horizontal Cylinder Towed in Waves” , American Soceiety of Civil Engineer, ASCE, 1022-1040 (1986).
 • Pranesh, M. R. R. And Man, J. S., “Wave-Tubular Member-Wave and Current Interaction”, Journal of Waterway, 760-774 (1998).
 • Ballet, J. P. and Hobbs, R. E., “Asymmetric Effects of Prop Imperfections on the Upheaval Buckling of Pipelines”, Thin- Walled Structures, 355-373 (1992).
 • Fredsoe, L. And Sumer, B. M., “Bed Shear Stress Measurements over a Smooth Bed in Three Dimensional Wave-Current Motion”, Institute of Hydrodynamics and Engineering (ISVA), Coastal Engineering, 277-316 (1993).
 • Gökkuş, Ü., “Computer-Aided Design of Submarine Pipelines”, Water Science TEchnology, 233-241 (1995).
 • Wu, Y. T. and Riha, D.S., “8th American Socieity of Civil Engineer Special Conference on ProbabilisticMechanics and Structural Reliability”, American Soceiety of Civil Engineer, ASCE, 312-325 (2000).
 • Cokgor, S.and Avci, I., “Hydrodynamic Forces on Partly Buried Tandem Twin Pipelines in Current”, Ocean Engineering , 28:1349-1360 (2001).
 • Gündemir, O. ve Taştan K., “Boyuna Yivli Pürüzlülüğün Akımın Boruya Uyguladığı Sürükleme Kuvveti Üzerine Etkisi”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Vol 23, No 3, 637-644 (2008)
 • Yalçın, Y. , Çevik, E., Kıyı Mühendisliği, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2009
 • Goda, Y., Random Sea and Design of Maritime Structures, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol.15.World Scientific,Singapore., 2000.
 • Chakrabarti, S.K., Hydrodynamics of Offshore Structures, Computational Mechanics Publications, Springer-Verlag, Berlin, 1987.
 • Clauss, G., Açık Deniz Altında Boru Döşeme Tekniği Ders Notları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ;İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İstanbul, 1986.
 • Coastal Engineering Manual, Chapter 1, Water Wave Mechanics , Part 2, U.S. Army Coastal Engineering Research Center, 2006.
 • Dağlı, B.Y., 2008. Deniz Boru Hattı Dinamik Analizi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.
 • Dean, R.G., Dalrymple, R.A., Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists, vol 2. World Scientific. , 1998.
 • Petti M., Third Order Analysis of Nonlinearities Bounded to Narrow Banded Spectra, The International Society of Offshore and Polar Engineers, Vol. 4No.1994
 • Sarpkaya, T. , Isaacson, M., Mechanics of Wave Forces on Offshore Structures, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1981.
 • Sümer, B.M., Fredsoe, J., Hydrodynamics around Cylindrical Structures, Advanced Series on Ocean Engineering, vol. 12. World Scientific., 1997.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Begüm VAROL

Author: Dilay YILDIRIM

Author: Ümit GÖKKUŞ

Dates

Application Date : March 22, 2011
Acceptance Date : August 7, 2020
Publication Date : March 22, 2012

APA Varol, B , Yıldırım, D , Gökkuş, Ü . (2012). Deniz Boru Hattı Üzerine Etkiyen Hidrodinamik Kuvvetlerin Dalga Geliş Açısı İle Değişimi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 14 (3) , 1-12 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/pub/issue/19358/205288