Year 2011, Volume 14 , Issue 3, Pages 33 - 44 2012-03-22

Kum Boyutunda Yüksek Fırın Cürufu ve Pomza Katkılı Beton Borularının Durabilite Özelliklerinin Araştırılması
Kum Boyutunda Yüksek Firin Cürufu Ve Pomza Katkili Beton Borularin Durabilite Özelliklerinin Araştirilmasi Hanifi BİNİCİ1* , Ahmet Hayrullah SEVİNÇ2 , Muhammed Yasin DURGUN3 Murat KOLUÇOLAK1

Hanifi BİNİCİ [1] , Ahmet SEVİNÇ [2] , Muhammed DURGUN [3] , Murat KOLUÇOLAK [4]


Bu çalışmada, kum yerine karışıma ağırlıkça %5, 10 ve 15 oranlarında yalnızyüksek fırın cürufu, yalnız granüle bazaltik pomza ve her ikisi eşit oranlarda alınarak elde edilen beton boruların dayanıklılıkları araştırılmıştır. Beton borular TS 821 EN 1916'ya göre test edilmiştir. Katkılı ve referans betonların sülfat dirençleri ve permeabilite özellikleri araştırılmıştır. Katkılı beton boruların kırılma yüklerinin katkısız beton boruların kırılma yüklerinden daha fazla olduğu görülmüştür. Özellikle pomza katkılı betonlarda katkı oranı arttıkça tepe yükü dayanımlarında artış gözlenmiştir. Elde edilen deney sonuçlarına göre, 28 gün sonunda, % 5 granüle bazaltik pomza ve %5 yüksek fırın cürufu, yalnız granüle bazaltik pomza katkılı boruların tepe yükü dayanımlarında % 20'lik bir artış sağlanmıştır. Sonuçlar, beton boruların dayanıklılığı hem mineral katkı türüne hem de katkı oranına bağlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca %10 pomza katkılı örneğin sülfat dayımın en yüksek bulunmuştur. Yalnız yüksek fırın cürufu katkılı örneklerin geçirimliliği diğerlerine göre çok daha düşük bulunmuştur.
Bu çalışmada, kum yerine karışıma ağırlıkça %5, 10 ve 15 oranlarında yalnız yüksek fırın cürufu, yalnız granüle bazaltik pomza ve her ikisi eşit oranlarda alınarak elde edilen beton boruların dayanıklılıkları araştırılmıştır. Beton borular TS 821 EN 1916’ya göre test edilmiştir. Katkılı ve referans betonların sülfat dirençleri ve permeabilite özellikleri araştırılmıştır. Katkılı beton boruların kırılma yüklerinin katkısız beton boruların kırılma yüklerinden daha fazla olduğu görülmüştür. Özellikle pomza katkılı betonlarda katkı oranı arttıkça tepe yükü dayanımlarında artış gözlenmiştir. Elde edilen deney sonuçlarına göre, 28 gün sonunda, % 5 granüle bazaltik pomza ve %5 yüksek fırın cürufu, yalnız granüle bazaltik pomza katkılı boruların tepe yükü dayanımlarında % 20’lik bir artış sağlanmıştır. Sonuçlar, beton boruların dayanıklılığı hem mineral katkı türüne hem de katkı oranına bağlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca %10 pomza katkılı örneğin sülfat dayımın en yüksek bulunmuştur. Yalnız yüksek fırın cürufu katkılı örneklerin geçirimliliği diğerlerine göre çok daha düşük bulunmuştur
 • Özkul H, Taşdemir M.A, Tokyay M, Uyan M., 2004. Meslek Liseleri İçin Her Yönü İle Beton, Türkiye Hazır Beton Birliği Yayını, İstanbul, 75s.
 • Baradan B, Yazıcı H., 2003. Betonarme Yapılarda Durabilite ve TS EN 206-1 Standardının Getirdiği Yenilikler, TMH-Türkiye Mühendislik Haberleri Sayı 426.
 • Düzbasan S, Uluöz S, Yakıt E., Çelik Lifli ve Kafes Donatılı Beton Boru Performanslarının Mukayesesi, Türkiye Prefabrik Birliği 11. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu, İzmir.
 • Arı K, Haktanır T, Altun F, Karahan O., 20**, Beton Borulara Çelik Lif Katkısının Mekanik Özelliklere Etkisi, Türkiye Hazır Beton Beton Birliği 4. Beton Kongresi, İstanbul.
 • Yıldız S, Ulucan Z.Ç., Beton Borularda Cam Lif Katkısının Tepe Yükü Dayanımına Etkisinin Araştırılması, Gazi Ünv. Müm. Mim. Fak. Der., 23(2008) 267 – 271.
 • Binici H, Kaplan H, Yılmaz S., Influence of marble and limestone dusts as additives on some mechanical properties of concrete, Scientific Research and Essay, 9 (2007) 372-379.
 • Binici H., Effect of crushed ceramic and basaltic pumice as fine aggregates on concrete mortars properties, Construction and Building Materials, 21 (2007) 1191-1197.
 • Binici H., Yucegok F, Aksogan O, Kaplan H., Effect of corncob, wheat straw and plane leaf ashes as mineral admixtures on concrete durability, ASCE, Civil Engineering Materials, 20 (2008) 478–483.
 • Binici H, Shah T, Aksogan O Kaplan H., Durability of concrete made with granite and marble as recycle aggregates, Technology, 208 (2008)299–308. Materials Processing
 • Binici H, Aksogan O, Kaplan H, Görur E.B, Bodur M.N., incorporating ground blast-furnace slag and ground basaltic pumice, Construction and Building Materials, 23 (2009) 804–811. erosion of concrete
 • 11-Binici H, Zengin H, Zengin G, Kaplan H and Yucegok F., Resistance to sodium sulfate attack of plain and blended cement containing corncob ash and ground granulated blast furnace slag, Scientific Research and Essay, 4 (2009) 98-106.
 • Binici H, Durability of heavyweight concrete containing barite, International Journal of Materials Research, 101 (2010) 1052-1059.
 • Topçu İ.B, Boğa A.R., Uçucu Kül ve Çelik Liflerin Beton Ve Beton Borularda Kullanımı, Eskişehir Osmangazi 2(2005) 1-9.
 • Müh.Mim.Fak.Dergisi,
 • Binici H, Kaplan H, Yaşarer F, Pomza Katkılı Boyalarla Kaplanan Betonların Durabilitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13 (2009) 40 – 47.
 • Sağın S, Demir İ, (2005), Pomza ile Üretilen Hafif Beton Blokların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, 352 – 358.
 • 16.Binici H., PÇ-GYFC-Pomza Üçlü Karışımlarının Özellikleri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2002.
 • 17.Öner M., 2001, Yüksek Fırın Cüruflarının Çimento Üretiminde Parametrelerinin Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Bülteni, 23 (1) 61 – 69. Öğütmeyle İlgili
 • Erdoğan Y. T., 2003, Beton, Metu Pres, Ankara, s. 478 -512.
 • Yıldız S, Ulucan Z.Ç, 2008, Beton Borularda Cam Lif Katkısının Araştırılması, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 23(2) 267-271. Dayanımına Etkisinin
 • TS 821, “Beton ve Betonarme Borular-Özel Parçaları (Basınçsız Pis Su ve Yağmur Suyu İçin), TSE Ankara, 1993.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hanifi BİNİCİ

Author: Ahmet SEVİNÇ

Author: Muhammed DURGUN

Author: Murat KOLUÇOLAK

Dates

Application Date : October 14, 2011
Acceptance Date : August 7, 2020
Publication Date : March 22, 2012

APA Bi̇ni̇ci̇, H , Sevi̇nç, A , Durgun, M , Koluçolak, M . (2012). Kum Boyutunda Yüksek Firin Cürufu Ve Pomza Katkili Beton Borularin Durabilite Özelliklerinin Araştirilmasi Hanifi BİNİCİ1* , Ahmet Hayrullah SEVİNÇ2 , Muhammed Yasin DURGUN3 Murat KOLUÇOLAK1 . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 14 (3) , 33-44 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/pub/issue/19358/205306