Yıkama İşleminin Bezayağı Kumaşların Sürtme Haslığına Etkileri

YAHYA CAN [1] , MUHAMMET AKAYDIN [2]


Yıkama işlemi esnasında kullanılan kimyasallar maddeler ve mekanik hareketler sonucu tekstil mamulleri zarar görebilmektedir. Bu deneysel çalışmada; yıkama sıcaklığı, yıkama süresi ve yıkama tekrarı ile pamuklu bezayağı kumaşlarda yaş ve kuru sürtme haslığının değişimi incelenmiştir. Genel olarak kuru sürtme haslıkları yaş sürtme haslıklarından yüksektir. Sonuçlara göre yıkama süresi, yıkama sıcaklığı ve yıkama tekrarı artıkça kuru ve yaş sürtme haslıkları düşmektedir. Yıkama sıcaklığı ve yıkama süresinin arttığı durumlarda yaş sürtme haslığındaki düşüş kuru sürtme haslığındaki düşüşten daha fazladır. İlave olarak, yıkama tekrarının arttığı durumlarda ise kuru sürtme haslığındaki düşüşler yaş sürtme haslığındaki düşüşlere göre daha fazla olarak bulunmuştur. görülmüştür.
 • Yakartepe M. ve Yakartepe Z., 1995, Tekstil Terbiye Teknolojisi, Cilt 4, İstanbul
 • Çoban S., Terbiye ve Haslıklar Açısından Konfeksiyon Malzeme Muayeneleri, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Yayını, Bornova İZMİR, 126S. Balcı O. Ve Oğulata R.T., Boyama Sonrası Poliester/Vizkon/Elastan Karışımlı Dokuma Kumaşlarda Haslık İyileştirme Çalışmaları, Tekstil ve Mühendis, Sayı 61, 21-32. Demirhan F., Meriç B., 2004. Örme Kumaş ve Giysilerde Yıkama ve Kurutma Sonrası Boyut Değişimlerinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(3), 381 -390.
 • Erdem İşmal Ö., 2008. The Effect of Causticizing, Washing and Drying Processes on Shrinkage and Crease Resistance Properties of Viscose Fabric, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl: 18(3), 221- 228.
 • Lau L., Fan J., Siu T. and Siu L.Y.C., 2002. Effects of Repeated on the Performance of Garments with Wrinkle - Free Treatment, Textile Research Journal, 72(10), 931-937.
 • Quaynor, L., Takahashi, M., Nakajima, M., 2000. Effects of Laundering on the Surface Properties and Dimensional Stability of Plain Knitted Fabrics, Textile Research Journal, 70(1), 28-35.
 • Önal, L. ve Candan, C., 2003. Contribution of Fabric Characteristics and Laundering to Shrinkage of Weft Knitted Fabrics, Textile Research Journal, 73(3), 187-191.
 • Yurdakul A., Öktem T.,Kumbasar P., Atav R., Korkmaz A, ve Arabacı A., 2003, Boyama İşleminden Sonra Kullanılan Tekstil Kimyasallarının ve Diğer Terbiye İşlemlerinin Haslık Özellikleri Üzerine Etkileri, Tübitak Tekstil Araştırma Merkezi, Proje No: TAM 2002 - 02, İzmir.
 • Koç E. ve Ayyıldız Ç. Denim Kumaşlarda Performans Analizi II - Elastikiyet (Esneme) Sürtünme Haslığı ve Diğer Parametrelerin Belirlenmesi, Ç.Ü Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 19 Sayı 2, 83-95. Balcı O., Oğulata R.T., 2006, Boyama Sonrası Poliester/Viskon/Elastan Karışımlı Dokuma Kumaşlarda Haslık İyileştirme Çalışmaları, Tekstil ve Mühendis, Sayı 61,21-32.
 • Içoğlu H.İ. 2006. Pamuklu Dokunmuş Kumaşların Reaktif Boyarmaddelerle Boyanması ve Uygulama Yöntemlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı. 205s.
 • Demir L., Mutlu Ö., 2006, Tekstil Terbiyesinde Uygulanan Art İşlemlerin Kuru Sürtme Haslığı Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Deney Tasarım Yöntemi İle Belirlenmesi, Tekstil ve Mühendis, Sayı 57, 39-49.
 • Tamtürk H.F. 2007. Pamuklu Dokuma Kumaşlara Uygulanan Seçilmiş Ön Terbiye İşlemlerinin Kumaş Performansına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı. 149s.
 • Çetinaslan K.,Mezarcıgöz S., Çetiner S., 2013, Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi, KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1), 38-42.
Primary Language
Journal Section Research Articles
Authors

Author: YAHYA CAN

Author: MUHAMMET AKAYDIN

Dates

Application Date : December 13, 2013
Acceptance Date : July 5, 2020
Publication Date : October 25, 2014

APA Can, Y , Akaydın, M . (2014). Yıkama İşleminin Bezayağı Kumaşların Sürtme Haslığına Etkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 17 (1) , . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/en/pub/issue/19364/205348