Year 2017, Volume 20 , Issue 2, Pages 89 - 96 2017-08-25

Examination of Solar and Wind Energy Hybrid System for Kahramanmaraş Region
Kahramanmaraş Bölgesi İçin Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Hibrit Sisteminin İncelenmesi

İsrafil KARADÖL [1] , Ö. Fatih KEÇECİOĞLU [2] , Hakan AÇIKGÖZ [3] , Mustafa ŞEKKELİ [4]


ABSTRACT

Traditional energy sources in the world are rapidly depleting. The rapid depletion of traditional energy sources directs people to seek new energy sources. People have directed to energy resources that are not harmful to the environment and can be found everywhere on the earth. The main sources of these new energy are water, solar and wind. Water, solar and wind energy are endless energy sources. İn this study, a hybrid system with solar and wind energy was designed on the Avşar Campus of Kahramanmaraş Sütçü İmam University. With system designed, firstly it aims to generate electricity with zero carbon emission. The aim of this system is to produce electricity which has zero carbon emission. The designed hybrid system consists of two solar panels (260 W), one wind turbine ( 500 W), two batteries (100 Amper/hour)  and one inverter (1600 W). It also has a braking system to prevent damage to the wind turbine during very windy weather. Two voltage converters which convert them to desired voltage and current values by measuring AC-DC voltages and  8-channel data logger were used to analysis by storing the values of the generated energy. The DC voltage obtained from the solar panel and the AC voltage obtained from the wind turbine are first rectified in the charge control unit and these DC voltages are then stored in the battery. DC voltage stored in the battery is converted into AC voltage using inverter and is fed to a 1000 W bulb. In addition, the voltage and current values obtained from the hybrid system are obtained instantly by means of the data logger. Thus, the voltage and current values obtained from the solar panel and the wind turbine were taken and evaluated in different parts of the day. It is thought that this electric energy can meet the daily energy requirement of a house and the excess energy can be transferred to the grid.

Keywords: Electricity Generation, Renewable Energy, Solar and Wind Energy, Hybrid System

ÖZET

Dünya üzerinde geleneksel enerji kaynakları hızla tükenmektedir. Geleneksel enerji kaynaklarındaki bu hızlı tükenme insanları yeni enerji kaynakları aramaya yönlendirmektedir.  İnsanlar dünya üzerine her noktada bulunabilen, çevreye zararı olmayan enerji kaynaklarına yönelmiştir. Bu enerji kaynaklarının başında su, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları gelmektedir. Su, güneş ve rüzgâr enerjileri sonu olmayan enerji kaynaklarıdır. Bu çalışmada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar kampüsünde, güneş ve rüzgâr enerjili hibrit bir sistem tasarlanmıştır. Tasarlanan hibrit sistem 260 W gücünde 2 adet güneş panelinden ve 500 W gücünde 1 adet rüzgâr türbininden, 100 Amper/saat değerine sahip 2Adet batarya ve 1600 W gücünde eviriciden oluşmaktadır. Ayrıca çok rüzgârlı havalarda rüzgâr türbininin zarar görmemesi için frenleme sistemi mevcuttur. Üretilen enerji değerlerini depolayarak analiz yapabilmek için AC- DC gerilimleri ölçerek istenilen gerilim ve akım değerine dönüştürebilen 2 adet gerilim dönüştürücü ve 1 adet 8 kanallı veri kayıt cihazı kullanılmıştır. Güneş panelinden elde edilen DC gerilim ve rüzgâr türbininden elde edilen AC gerilimler ilk olarak şarj kontrol ünitesinde doğrultulur ve bu DC gerilimler daha sonra akülere depolanmaktadır. Akülere depolanan DC gerilim evirici sayesinde AC gerilime dönüştürülmüş ve 1000 W’lık bir ampul beslenmiştir. Ayrıca kurulan hibrit sistemden elde edilen gerilim ve akım değerleri veri kaydedicisi sayesinde anlık olarak elde edilmiştir. Böylece güneş panelinden ve rüzgâr türbininden elde edilen gerilim ile akım değerleri günün farklı bölümlerinde alınmış ve değerlendirilmiştir. Bu elektrik enerjisinin bir evin günlük enerji ihtiyacını karşılayabileceği ve ihtiyaç fazlası enerjinin şebekeye aktarılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik Üretimi, Yenilenebilir Enerji, Güneş ve Rüzgar Enerjisi, Hibrit Sistem

 


  • Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Power Quality Measurement and Evaluation of a Wind Farm Connected to Distribution Grid”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015.
  • Şekkeli M., Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Yıldız C., “A 2013. Comparison Between Theoretically Calculated And Actually Generated Electrical Powers Of Wind Turbines: A Case Study İn Belen Wind Farm, Turkey”, Academic Platform Journal of Engineering and Science,Vol 1-3, pp.41-47. İbrahim D., 2011, “Güneş Enerjisi Uygulamaları”, TMMOB, Ankara
  • Web1, 2016. http://www.windpower.org (Erişim Tarihi:26.11.2016)
  • Tekin M., Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., Kahramanmaraş’ın Geleneksel ve Yenilenebilir Kaynaklı Elektrik Üretiminde Türkiye’deki Rolü, 10th International Clean Energy Symposium (ICES), 2016.
  • Yalçın, C., 1998, “Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Alternatif Enerji Kaynaklı Sistemler Ve Birleşik Isı-Güç Santralleri İle Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, (1998)
  • Yerebakan, M., 2001, Rüzgar Enerjisi, Su Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul
  • Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Şekkeli M., “Advanced Configuration Of Hybrid Passive Filter For Reactive Power And Harmonic Compensation”, Springer Plus 20165: 1228, DOI: 10.1186/s40064-016- 2917-7
  • Özgün H., 2012, “Solar Sistem Çözümleri” Notları, ABB Group
  • Manwell J. F., Morgan J. G., Rogers A. L.,2002, “Wind Energy Explained Theory , Design and Application‟
Subjects Engineering, Electrical and Electronic
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İsrafil KARADÖL
Country: Turkey


Author: Ö. Fatih KEÇECİOĞLU

Author: Hakan AÇIKGÖZ

Author: Mustafa ŞEKKELİ

Dates

Application Date : June 14, 2017
Acceptance Date : July 31, 2017
Publication Date : August 25, 2017

APA Karadöl, İ , Keçeci̇oğlu, Ö , Açıkgöz, H , Şekkeli̇, M . (2017). Kahramanmaraş Bölgesi İçin Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Hibrit Sisteminin İncelenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 20 (2) , 89-96 . DOI: 10.17780/ksujes.321514